Czech GIS Blog

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Other Boards in This Place

Latest Activity

(10 Posts)
Esri Contributor

Začátkem roku 2020 přišla první verze dlouho očekávané aplikace ArcGIS Experience Builder (ExB), prostředí, pro tvorbu vlastních webových aplikací bez nutnosti programování. Přestože aplikace přináší mnoho nového (flexibilní a responzivní layout, ArcGIS JS API 4.x, 2D/3D, …), první verze ExB, ve srovnání s „vyzrálou“ aplikací ArcGIS Web AppBuilder (WAB), zatím zaostává ve funkcionalitě. Je to sice jenom otázka času, kdy Esri implementuje funkcionalitu WAB i do ExB, my se však podíváme na to, jak funkcionalitu ExB rozšířit již dnes. Využijeme k tomu verzi ExB určenou pro programátory.

Nebojte, nebudeme zde skutečně programovat. Pouze si vysvětlíme základní koncepty a nainstalujeme si prostředí, ve kterém můžete začít programovat vlastní widgety později

Co k tomu budeme potřebovat?

Aplikaci ArcGIS Experience Builder (Developer Edition), kterou si můžeme stáhnout zde. Poté postupujeme podle návodu k instalaci, který je podrobně popsán v dokumentaci.

Instalace ExB je v dokumentaci rozdělena na dvě části:

 • client (služba pro vývoj widgetů) – zajišťuje kompilaci/transpilaci zdrojových kódů widgetů do produkční formy, pomocí nástroje Webpack.
 • server (služba pro provoz ExB) – zajišťuje dostupnost ExB na adrese https://localhost:3001 při konfiguraci aplikací.

U konce každé části je uvedeno, že máme použít příkaz npm ci (tím nainstalujeme potřebné knihovny pro danou službu) a pak npm start (tím spustíme danou službu). Instalaci knihoven udělejte pro obě služby (client a server), spuštění pak pouze pro službu server (službu client budeme spouštět později).

Pozn. Příkazem npm start se spustí odpovídají služba a příkazový řádek zůstane zablokován. Po jeho zavření (nebo Ctrl+C) bychom spuštěnou službu ukončili. Proto ponechte příkazový řádek se spuštěnou službou server otevřen.

Po správné instalaci bychom měli být schopni spustit ExB na svém počítači, ve webovém prohlížeči, na adrese https://localhost:3001. Je tomu jinak? Napište do komentářů pod článkem.

Po spuštění ExB nás aplikace vyzve, abychom zadali URL adresu portálu (ArcGIS Online, nebo ArcGIS Enterprise) a také ID aplikace (toto bychom měli znát, pokud jsme prošli instalací ExB dle dokumentace). Po přihlášení se do portálu je ExB připraven.

Pozn. Propojení ExB s portálem nám umožní, abychom při konfiguraci aplikací mohli využít dostupný obsah portálu v podobě webových map a mapových vrstev (dat) a dalších služeb, které portál nabízí.

ArcGIS Experience Builder (Developer Edition) nám umožňuje rozšířit funkcionalitu aplikací ExB o vlastní widgety. Přestože je ExB stavěn na základech ArcGIS API for JavaScript 4.x, které samo obsahuje řadu widgetů, tyto widgety mají odlišné API než ExB widgety a nejsou v prostředí ExB automaticky dostupné. Neznamená to však, že bychom je v ExB využít nemohli. Proto se teď zaměříme na to, jak dostat widget ArcGIS JS API do prostředí ExB. Konkrétně se bude jednat o widget Print, který v ExB zatím chybí.

Co budeme potřebovat dál?

Pokud nemáme, nainstalujeme si aplikaci Visual Studio Code, ve které můžeme prozkoumávat zdrojové kódy widgetu a taky vyvíjet widgety vlastní. Mohli bychom použít i libovolný textový editor, připravili bychom se ale o komfort, který VS Code nabízí (podpora TypeScript, IntelliSense, …) a to určitě nechceme.

Abychom nezačínali od nuly, začneme od konce a do prostředí ExB si vložíme již hotový widget Print, kterého projekt je připraven v prostředí GitHub, zde. Buď si jej stáhneme v ZIP a obsah archivu umístíme do adresáře <exb>\client\your-extensions\widgets\exb-widget-print, nebo použijeme nástroj Git a po jeho instalaci zavoláme z příkazové řádky, s umístěním v adresáři <exb>\client\your-extensions\widgets\, příkaz git clone https://github.com/mvrtich/exb-widget-print.git. Výsledkem by měl být adresář <exb>\client\your-extensions\widgets\exb-widget-print, který obsahuje adresář src a soubory manifest.json, config.json a další.

Teď spustíme aplikaci VS Code a otevřeme (File>Open Folder) adresář <exb>\client\. Následně zobrazíme příkazový řádek (View>Terminal) a zavoláme v něm příkaz npm start. Tento příkaz, jak již víme, spustí ExB službu client (webpack), která zkompiluje zdrojové kódy našich widgetů a zůstane běžet a monitorovat další změny. Jakákoliv změna zdrojových kódů widgetů vyvolá jejich re-kompilaci. Protože se budeme zaměřovat spíš na porozumění konceptů než psaní vlastního kódu, můžeme příkaz po dokončení kompilace ukončit (Ctrl+C).

Za předpokladu, že nám pořád běží příkazový řádek se spuštěnou ExB službou server, měli bychom být schopni náš nový widget Print použít při tvorbě vlastní aplikace.

V prostředí ExB, na adrese https://localhost:3001, si vytvoříme nový projekt (Vytvořit nový) a použijeme např. šablonu Skládací. V aplikaci pak widget mapy propojíme s nějakou webovou mapou z portálu, ke kterému jsme v ExB připojeni (označit widget mapy a v pravé části pak Vybrat mapu). V pravé horní části aplikace pak vložíme náš nový widget Tisk pomocí tlačítka plus (+). Označením přidané ikony widgetu Tisk v aplikaci se v pravé části ExB zpřístupní UI pro konfiguraci widgetu. Náš widget Tisk potřebuje nastavit propojení s mapou (Widget mapy) a volitelně pak URL tiskové služby (ve výchozím nastavení je použita tisková služba portálu, ke kterému jsme v ExB připojeni). Po propojení s mapou by měl být widget Tisk funkční. Můžeme si to ověřit přepnutím ExB do režimu Živé zobrazení (nahoře), kdy budeme moct s konfigurovanou aplikací interagovat.

Kdybychom chtěli výslednou aplikaci zpřístupnit uživatelům, je třeba aplikaci nasadit na produkční webový server. Postup je uveden v dokumentaci.

Jak asi již tušíme, ExB očekává naše vlastní widgety v adresáři <exb>\client\your-extensions\widgets. Každý widget je reprezentován samostatným adresářem, kterého název nesmí obsahovat mezery a má danou strukturu.

Pozn. Vytvoření základní struktury nového ExB widgetu nám může usnadnit nástroj @arcgis/cli.

A z čeho se skládá náš ExB widget Tisk?

 • <exb-widget-print>\manifest.json – takový rodný list widgetu. Je zde uveden název widgetu (musí být stejný jako název adresáře widgetu), verze ExB a další informace. Pro náš widget Tisk je důležité, že je zde uvedena závislost na knihovně „jimu-arcgis“. ExB tak zajistí, že náš widget bude mít po spuštění dostupné moduly ArcGIS API for JavaScript, ze kterých čerpá funkcionalitu. Více informací zde.
 • <exb-widget-print>\icon.svg – ikona widgetu zobrazena v prostředí ExB.
 • <exb-widget-print>\config.json – výchozí hodnoty konfigurace widgetu. V našem případě je zde pouze atribut printServiceUrl, který je prázdný. Proto se při konfiguraci widgetu v ExB zobrazuje ve výchozím stavu prázdné textové pole a widget je naprogramován tak, aby v takovém případě použil výchozí tiskovou službu portálu.
 • <exb-widget-print>\src\config.ts – definice datových typů konfigurace widgetu. Musí odpovídat tomu, co je uvedeno v souboru config.json. V našem případě je zde řečeno, že atribut printServiceUrl je typu string.
 • <exb-widget-print>\src\setting\setting.tsx – zdrojové kódy konfigurace widgetu (to, co vidí tvůrce aplikace, při konfiguraci widgetu v prostředí ExB).
 • <exb-widget-print>\src\runtime\widget.tsx – zdrojové kódy widgetu (to, co vidí uživatel, při použití widgetu ve výsledné aplikaci).

ArcGIS Experience Builder je naprogramován v jazyce TypeScript a pro implementaci widgetů využívá React a další technologie. Proto je i náš widget naprogramován v jazyce TypeScript a jedná se prakticky o React komponentu (widget.tsx). Volitelně pak může obsahovat další React komponentu (setting.tsx), která slouží jako UI pro konfiguraci widgetu v prostředí ExB. Samotný ExB nabízí také vlastní knihovnu, Jimu. Ta obsahuje řadu modulů usnadňujících tvorbu UI vlastních widgetů, integraci na ostatní widgety a mnoho dalšího.

Náš widget Tisk je tedy React komponenta, která "obaluje" widget Tisk z ArcGIS JS API. ExB naší React komponentě zajišťuje mnoho schopností, jako je lokalizace, konfigurace, layout a tematizace, ale také propojení na datové zdroje a další komponenty v aplikaci. Toho naše komponenta využívá a po propojení s widgetem Mapa v rámci konfigurace, tuto mapu použije pro konfiguraci widgetu Tisk z ArcGIS JS API. Tento widget pak umístí na odpovídající HTML element pro vyrenderování. O zbytek se stará widget Tisk z ArcGIS JS API.

Veškeré widgety z ArcGIS JS API mají oddělenou aplikační logiku (ViewModel) od UI (View). Kdybychom chtěli, aby náš ExB widget Tisk vypadal zcela jinak než widget Tisk z ArcGIS JS API, ale funkčně nám vyhovoval, můžeme v rámci ExB widgetu využít pouze PrintViewModel a vlastní UI řešit v naší React komponentě. Je toho tolik, co nám může knihovna ArcGIS JS API 4.x při implementaci vlastních ExB widgetů nabídnout.

Více informací o psaní vlastních widgetů pro ArcGIS Experience Builder lze najít v dokumentaci. Najdeme zde i řadu ukázek widgetů, které představují různé možnosti implementace vlastní funkcionality a začínají se objevovat i tutoriály na webu ArcGIS for Developers.

Happy Widgeting!

more
6 0 190
Esri Contributor

Pokud byste chtěli nahlédnout pod pokličku toho co Esri do budoucnosti připravuje, neváhejte a vyzkoušejte Early Adopter Community portál (EAC). 

Early adopter portál je webová stránka, kam Esri pravidelně zveřejňuje výzvy k otestování Alfa a Beta verzí připravovaných produktů. Pro přístup stačí přihlásit se do Portálu pomocí Esri účtu, vybrat si některou z uvedených výzev, vyplnit dotazník (zkušenosti, pracovní zájem, co byste chtěli testovat apod.) a následně dostanete přístup k jednotlivým testovacím verzím. 

Kromě přístupu k testovacím verzím produktů je zde i fórum, kam můžete zapisovat problémy, se kterými jste se v rámci testu setkali, stejně jako návrhy a přání na funkcionalitu, kterou postrádáte. EAC je tak jedinečným místem, kde Vy jako odborní uživatelé můžete přímo diskutovat jak s vývojáři a produktovými manažery Esri, tak i s ostatními kolegy z mezinárodní scény.

Běžně se zde tak setkáte s chystanými verzemi ArcGIS PRO, Quick Capture, Survey 123 a aktuálně například i s novou generaci ArcGIS Workforce, či se zde dočíst o chystané novince SDK pro herní enginy Unreal 4 a Unity, která byla představena na virtuální Developer Summitu v březnu 2020.

more
2 0 92
Esri Contributor

Rok 2013 můžeme vnímat jako rok, kdy začala nová epocha mobilních aplikací Esri. Objevil se Collector. Od té doby mobilních aplikací přibývalo - jen namátkou: Survey123, Explorer, Workforce, QuickCapture aj. (Nezapomeňte hlasovat zde  o tom, jakou aplikaci používáte nejraději.)

 

Aplikace byly propojitelné, a tedy z jedné jste mohli otevřít další a mít po ruce vždy přesný nástroj, který jste potřebovali. S rostoucím počtem aplikací se objevovaly i hlasy, které volaly po určitém zjednodušení. 

 

A odpovědí na tyto hlasy je nyní ArcGIS Field Maps.

 

Aplikace ArcGIS Field Maps je připravovanou novinkou mezi mobilními aplikacemi, jejímž hlavním cílem není přijít s něčím novým, ale zjednodušit ovládání tím, že sloučí funkcionalitu jednotlivých aplikací, a tím zvýší pracovní komfort a efektivitu. 

 

Migrace stávajících aplikací do Field Maps bude postupná. V první fázi integrace aplikací, kterou očekáváme na podzim, se můžeme těšit na funkcionalitu, pro kterou nyní musíme využívat tři aplikace - Explorer for ArcGIS pro zobrazování map, Collector for ArcGIS pro sběr dat v těchto mapách a Tracker for ArcGIS pro záznam polohy. Tedy už nebude platit mantra, že Collector není určen pro prohlížení map a že v něm otevřete pouze ty mapy s editovatelnou vrstvou a že pokud byste chtěli mapy pouze prohlížet, musíte si nainstalovat jinou aplikaci - Explorer. Nyní bude oboje možné v rámci jedné aplikace.

 

Aplikace Workforce a Navigator budou začleněny až později. Na druhou stranu Survey123, QuickCapture, ArcGIS Mission, ArcGIS Indoors a ArcGIS Earth zatím zůstanou samostatné. 

 

S tímto přechodem se samozřejmě nabízí otázka, co bude s našimi starými známými aplikacemi? Odpověď může být velmi prozaická. Aplikace postupně zaniknou (tedy nebudou dále vyvíjeny a za čas zmizí i z nabídky jednotlivých App Storů), ale jejich duch bude s námi žít dále (tedy pracovní postupy a funkcionalita budou existovat dále, ale již pod jednotnou hlavičkou, a hlavně jednotnou aplikací - Field Maps).

 

Těšíte se? Vydání očekáváme v září.

 

Pokud jste ale nedočkaví a léto si nedovedete představit bez práce, tak si aplikaci můžete nainstalovat v rámci Beta programu Welcome to our Customer Validation site. (Více o Beta programech si může přečíst na blogu https://community.esri.com/people/vholubecarcdata-cz-esridist/blog/2020/06/15/nahlédněte-do-budoucno....) Můžete objevovat budoucnost a u toho z pohodlí jedné aplikace zaznamenávat polohu vašich oblíbených houbařských lokalit, sbírat data pro Story Mapy z Vámi navštívených míst, nebo si jen prohlížet mapy a rozmýšlet si, kam vyrazíte příště. 

 

Více o aplikaci ArcGIS Field Maps se můžete také dozvědět zde: Introducing ArcGIS Field Maps 

 

Podělte se s námi o Váš názor.

more
3 3 221
Esri Contributor

Administrátoři ArcGIS Online mají velkou zodpovědnost. Vedle všech nastavení a správy obsahu mají totiž na starosti i správu členů a jejich oprávnění. Proto je více než žádoucí, aby v každé organizaci byli alespoň dva členové s oprávněním administrátor a v případě potřeby se tak mohli navzájem zastoupit. Toto jednoduché opatření pomůže zrychlit reakci nejen při krátkodobé absenci jednoho z nich, ale je důležité například i v případě personálních změn.

Řekněme, že nový administrátor aktivoval účet organizace na ArcGIS Online, pozval deset nových členů, nastavil všem roli Publisher a pomohl jim přihlásit se pomocí jednotného přihlášení. To je určitě dobrý začátek, ale nestačí to. Administrátor bude potřebovat aspoň jednoho dalšího kolegu, který bude v případě potřeby ostatním k dispozici. Povýší tedy jednoho z členů do role administrátora. Stačí to? Opět je to dobrý začátek, ale není to vše, protože původní administrátor je stále ještě jedinou kontaktní osobou organizace.

Kontaktní osoby neboli Administrativní kontakty dostávají totiž od Esri důležité zprávy ohledně ArcGIS Online obecně, ale i ty, které se týkají pouze jejich konkrétní organizace. Jsou to například informace, že některému z uživatelů docházejí kredity, žádosti o reset hesla apod. Primárně je jako Administrativní kontakt označen ten, kdo organizaci založil. Tento status lze ale přiřadit také každému členovi, který má nastavenou roli Administrátor. Každá organizace by proto měla mít aspoň dva administrátory se statusem administrativního kontaktu.

Pokud chcete ve své organizaci přidat další administrativní kontakt, projděte si následující kroky:

Ve Vaší organizaci běžte do Organizace > Nastavení > Obecné >Administrativní kontakty

Pro další tipy a triky pro administrátory ArcGIS Online nezapomeňte navštívit odkazy:

Správa organizace na ArcGIS Online– část první

Správa organizace na ArcGIS Online – část druhá

more
1 0 172
Esri Contributor

Pokud vám v některé z aplikací ArcGIS chybí konkrétní funkce nebo máte nápad, jak stávající funkci vylepšit, můžete svůj návrh zveřejnit na stránce ideas.arcgis.com. Ostatní uživatelé zde mohou pro váš návrh hlasovat a vývojáři Esri tak lépe poznají, po jakých funkcích je vysoká poptávka. Protože ale celkový počet hlasů není jediné měřítko, může se v aplikaci nakonec objevit jakkoliv návrh – stačí, že to je dobrý nápad.

Správci stránek jednotlivé návrhy označují štítky, podle kterých je poznat, že je návrh posuzován, zamítnut, že se pracuje na jeho implementaci, nebo že je právě realizován.

Jak svůj nápad na stránce zveřejnit?

Na ArcGIS Ideas se dostanete přímo z nabídky zde na GeoNetu:

Nový návrh vytvoříte modrým tlačítkem Post an Idea vlevo pod záhlavím:

Nápad je potřeba napsat v angličtině a důležité je i jeho zařažení do správné kategorie.

Jak pro nápad hlasovat?

Pokud si některý nápad rozkliknete, pomocí tlačítka Hlas pro ho můžete podpořit.

Nebojte se dát vědět

Pokud uznáte za vhodné, dejte nám o svém nápadu vědět i tu na stránce CzechGIS. Ostatní jej pak mohou podpořit. Můžete například vytvořit nový příspěvek v diskuzi, kde na nápad upozorníte. Příspěvek zařaďte do kategorie ArcGIS Ideas – lépe se pak budou vyhledávat.

more
2 0 129
Esri Contributor

Tento článek vám představí, jaké aplikace jsou aktuálně lokalizovány do češtiny a jak v nich češtinu nastavit, případně jak ji pro ně nainstalovat.

ArcGIS Pro

Lokalizační balíček pro český jazyk je potřeba stáhnout ze stránky My Esri. Na stránce s instalačními soubory pro ArcGIS Pro (My EsriMoje organizace – Stahování – ArcGIS Pro) se po stisknutí tlačítka Zobrazit stahování rozbalí jednotlivé volitelné části instalace. Ke konci stránky je možné vybrat si jazykové balíčky.
Nainstalováním jazykového balíčku se v nastavení ArcGIS Pro na záložce Jazyk zpřístupní možnost přepnutí do češtiny.

TIP: Lokalizace je vydána obvykle o něco později než anglická verze aplikace. Automatické upozornění na novou verzi se však řídí jazykem, do kterého je aplikace přepnuta. I když tedy vyšla nové verze v angličtině, česká aplikace vám ji nenabídne, dokud nevyjde i česká lokalizace. Pokud tedy chcete z české verze přejít na novou anglickou, je potřeba nejprve zcela odinstalovat český lokalizační balíček pomocí funkce Windows Přidat a odebrat programy.

ArcGIS Online

Jazyk ArcGIS Online se řídí nastavením jazyka v uživatelském profilu. Pokud jej chcete změnit, přejděte na ArcGIS Online do svého profilu a nad svým portrétem zmáčkněte tlačítko Upravit profil. V pravém sloupci pak naleznete volbu preferovaného jazyka. Toto nastavení ovlivňuje zobrazení jazyka ve většině aplikací, které jsou provázány s ArcGIS Online.

ArcGIS Enterprise: Insights for ArcGIS a Portal for ArcGIS

V ArcGIS Enterprise je lokalizován webový manažer ArcGIS GIS Serveru, konfigurační utilita pro systémový účet ArcGIS GIS Serveru, konfigurační stránky komponenty ArcGIS Web Adaptor a produktu ArcGIS Data Store. Portal for ArcGIS je lokalizován přímo společností Esri a jeho českou verzi je tak možné stáhnout ze stránek My Esri (i přesto, že instalační soubory budou označeny visačkou „pouze angličtina“).

ArcGIS Desktop: ArcMap, ArcCatalog

Lokalizovány jsou celé aplikace s výjimkou nápovědy. Chcete-li ArcGIS Desktop používat v češtině, je potřeba nainstalovat tzv. lokalizační balíček, který aplikaci převede do češtiny. Pro přepnutí zpět do angličtiny můžete jazykové nastavení změnit v aplikaci ArcGIS Administrator (součást ArcGIS Desktop) v okně, které se zobrazí po stisknutí tlačítka „Pokročilé“. Lokalizační soubory zasíláme uživatelům s platnou systémovou podporou e-mailem.

Další aplikace

Portfolio překládaných aplikací se neustále rozšiřuje, v současnosti jsou překládány např. následující aplikace. Obvykle se jejich nastavení jazyka řídí nastavením jazyka v profilu ArcGIS Online konkrétního uživatele. Čeština by se v nich měla proto objevit víceméně „automaticky“.

 • AppStudio for ArcGIS
 • ArcGIS Experience Builder
 • ArcGIS Hub
 • ArcGIS Insights
 • ArcGIS Maps for Office
 • ArcGIS Maps for Power BI
 • ArcGIS Maps for SharePoint
 • ArcGIS QuickCapture
 • ArcGIS StoryMaps
 • ArcGIS Urban
 • Collector for ArcGIS
 • Drone2Map for ArcGIS
 • Explorer for ArcGIS
 • Operations Dashboard for ArcGIS
 • Survey123 for ArcGIS
 • Tracker for ArcGIS
 • Workforce for ArcGIS

more
1 0 156
Esri Contributor

Geoportál ČÚZK umožňuje stáhnout vybraná data RÚIAN ve formátu VFR (Výměnný formát RÚIAN). Jak tato data nahrát do geodatabáze?

Pomoci vám může sada nástrojů VFR Import, která z těcho souborů dokáže do geodatabáze převést údaje o katastrálních územích, obcích, částech obce, městských obvodech/městských částech, parcelách, stavebních objektech, adresních místech, ulicích, správních obvodech v Praze, ZSJ a volebních okrscích. Základní verzi Basic si můžete zdarma stáhnout na stránkách ARCDATA. Obsahuje nástroj pro ruční import stavových souborů VFR.

Placené verze nástrojů obstarají i ruční či automatickou aktualizaci dat a připraví je pro fulltextové prohledávání, které probíhá prostřednictvím doplňku pro aplikaci ArcMap.

 

Přehled funkčnosti jednotlivých verzí

 

Import VFR do
geodatabáze

Automatické
stahování
XML souborů

Tvorba
indexových
polí (full
text search)

Nástroj
pro ruční
aktualizaci

Nástroj
pro dávkové
aktualizace

VFR Import Advanced Podporuje PodporujePodporuje Podporuje Podporuje
VFR Import Standard Podporuje PodporujePodporujePodporuje
VFR Import Basic 
(zdarma)
 Podporuje

Ukázka nástroje pro dávkový import.

Verze pro ArcGIS Pro

V plánu je upravit nástroje VFR Import i pro použití v ArcGIS Pro. Mělo by se tak stát v průběhu toho roku.

Download a další informace

Další informace a odkaz ke stažení VFR Import Basic najdete na webových stránkách ARCDATA PRAHA: VFR Import - Geografické informační systémy (GIS) - ARCDATA PRAHA.

more
0 0 95
Esri Contributor

ISKN Studio pro ArcGIS

Importovat data výměnného formátu ISKN do geodatabáze můžete pomocí softwaru ISKN Studio.Umožňuje:

 • převod pseudonymizovaných VFK na VFK s osobními údaji (deanonymizace),
 • import pseudonymizovaných dat do geodatabáze,
 • import původního formátu dat s osobními údaji nebo deanonymizovaných VFK.

ISKN Studio si můžete zdarma stáhnout na stránkách ARCDATA PRAHA.

ISKN View pro ArcGIS 10.1 a vyšší

Na stránkách ARCDATA si můžete stáhnout i doplněk ISKN View pro ArcMap verze 10.1 a vyšší, umožňující rychlé vyhledávání v datech převedených pomocí ISKN Studia.

more
0 0 73
Esri Contributor

Jaké jsou novinky v ArcGIS Pro 2.5?

ArcGIS Notebooks

Notebooky jsou nyní dostupné přímo v ArcGIS Pro. Můžete psát kód Python, provádět analýzu dat a hned vidět výsledky. K dispozici máte standardní knihovny, ArcPy, ArcGIS API for Python, ale také například NumPy a pandas. Prostřednictvím notebooků můžete automatizovat své procesy a notebooky s ostatními sdílet na portálu.

Replikace geodatabáze

ArcGIS Pro obsahuje nástroje pro práci s distribuovanými geodatabázemi. Je možné vytvářet repliky, spravovat je a synchronizovat změny. K dispozici je také okno Správa replik a kontextová nabídka na geodatabázi.

Správa barev a rozšířené možnosti pro ofsetový tisk

V ArcGIS Pro je možné zapnout správu barev s využitím barevných profilů ICC, což pomáhá například při práci s barvami v režimu CMYK. Je také možné definovat přímé barvy a nastavit přetisk symbolů.

Kartodiagramy

Pro bodové, liniové i polygonové prvky lze zapnout reprezentaci atributových dat formou grafu. K dispozici jsou koláčové, sloupcové a skládané grafy.

Práce s mapou a vizualizace

 • V atributové tabulce je možné využít nástroj Najít a Nahradit (Ctrl+F). Vybrané sloupečky lze také „zmrazit“, takže budou při posouvání pohledu v tabulce stále vidět.

 • V reportech můžete využívat obrazové přílohy a rozšířené možnosti stylů.
 • Kartografické zobrazení Adams Square II je možné nastavit do podoby tzv. Spilhausova zobrazení, které netradičním způsobem ukazuje oceány jako jednolitou plochu.

 • Při práci s anotacemi je možné používat více funkcí pro jejich lepší umisťování a přesouvání.
 • Nástroj Match Layer Symbology To A Style slouží k rychlejšími nastavení symbolů pro jedinečné hodnoty – v nástroji určíme atributové pole s názvy kategorií. Nástroj prohledá určitý styl a jednotlivým kategoriím přiřadí symboly, které se stejně jmenují.
 • V mapě i ve scéně je možné použít nové okno Camera properties, které umožňuje nastavit přesné hodnoty polohy kamery, případně její výšku, sklon a orientaci pro 3D scénu.
 • Je možné používat soubory výkresu jako šablony pro mapové kompozice. Pokud tyto šablony umístíme do jednoho adresáře, mohou se automaticky zobrazovat v nabídce pro vložení nového výkresu.

 • Ve výkresu je také možné upravovat pozice jednotlivých vertexů mapových rámů nebo rámečků pro text a grafiku. Lze tak vytvářet složitější obrazce.
 • Tisk a export do PDF lze provádět i na pozadí.

Geoprocessing a analýza

V této verzi ArcGIS Pro naleznete více než 80 nových nástrojů. Mezi ty nejzajímavější patří například Create Space Time Cube from Multidimensional Raster Layer nebo Colocation Analysis.

Spuštění geoprocessingových nástrojů lze naplánovat na určitý čas, nebo dokonce je spouštět pravidelně v požadovaných intervalech. Export modelů do kódu Python je také vylepšen.

V grafech v ArcGIS Pro (s osami) je možné se přiblížit na libovolný výřez a v grafu s ním posouvat.

Více informací

Podrobný seznam novinek naleznete v nápovědě k ArcGIS Pro: What's New in ArcGIS Pro.

more
1 0 101