Vyzkoušejte si Koop pro zpřístupnění dynamických dat

663
3
10-12-2022 04:00 AM
Labels (3)
MartinKrál
Esri Contributor
6 3 663

Koop je opensource projekt na githubu, původně založený vývojáři z oddělení výzkumu a vývoje Esri, který se zaměřuje na „on the fly“ konverzi rozličných formátů a jejich zpřístupnění skrze webové služby jako GeoJSON, feature service a dalších formátů dobře „stravitelných“ v aplikacích ArcGIS (ale nejen v nich).

Koop je webový server (běžící v node.js runtime) který řeší ETL konverzi formátů pomocí vstupních (provider) a výstupních (output) pluginů.

 

Koop_schema.png

 

Výhodou je, že celá konverze „vstupní data – GeoJSON – výstupní data“ probíhá on the fly (stejně jako další případné transformace), a tak změna vstupních dat je hned reflektována na výstupu. Data tedy zůstávají tam kde jsou, a my se na ně jen díváme jiným, upraveným pohledem.

Další výhodu Koop je možnost použití celé řady na githubu již existujících pluginů pro vstup i výstup a ve chvíli, kdy nějaký plugin neexistuje, je možné si jej v Javascriptu doprogramovat.

Pro následující ukázku si představme situaci, kdy jsou data zemětřesení za posledních 24 hodin k dispozici na webu v CSV formátu, každou minutu se aktualizují a s těmito relativně živými daty chceme pracovat v nějakém z klientů ArcGIS.

Co je pro vyzkoušení Koop potřeba?

  • Mít nainstalovaný node.js runtime (doporučená je verze 10, ale fungují i novější).
  • Správce balíčků npm, případně yarn pro node.js.
  • Výhodou je účet na githubu a instalovaný klient git.

Instalaci Koop a jeho klientské konzole provedeme jednoduše pomocí npm z příkazové řádky (obdobně je možné instalovat i pomocí yarn)

 

 

npm install -g @koopjs/cli

 

 

„Hello World“ aplikace

Po nainstalování Koop bude k dispozici již i utilita koop, a tak naši ukázkovou „Hello World!“ aplikaci s názvem demo-app vytvoříme z příkazové řádky v umístění, kde ji chceme mít:

 

 

 koop new app demo-app
✓ created project
✓ initialized Git
✓ installed dependencies
✓ done

 

 

 Pro další práci se přesuneme do právě vytvořeného adresáře demo-app:

 

 

 cd demo-app 

 

 

Nyní je vhodné si zjistit, zda je pro Koop již k dispozici provider plugin pro zpracování formátu CSV. Naštěstí CSV provider již existuje, a tak nic doprogramovávat nyní nemusíme. Pomocí npm nainstalujeme nalezený plugin CSV provider: 

 

 

npm install koop-provider-csv 

 

 

a přidáme tento plugin do naší demo-app aplikace: 

 

 

koop add provider koop-provider-csv 

 

 

Nyní je potřeba (dle výše nalezené dokumentace k CSV provideru) patřičně plugin nakonfigurovat. Tedy v umístění …\demo-app\config\ editovat soubor default.json. Pro něj je k dispozici v adresáři samotného CSV provideru předloha …\demo-app\node_modules\koop-provider-csv\config\example.json, dle které je konfigurace celkem intuitivní. V aplikačním souboru default.json krom již nastaveného výchozího portu 8080, na kterém služba poběží (pozor na konflikt s jinými službami), nadefinujeme ještě URL vstupních dat CSV a sloupce se souřadnicemi. Číselný sloupec idField naše data neobsahují, a tak tento parametr ponecháme prázdný.  

 
{
 "port": 8080,
  "koop-provider-csv": {
    "sources": {
      "usgs-csv": {
        "url": "https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_day.csv",
        "metadata": {
          "name": "USGSEarthquakeData",
          "description": "last 24 hours earthquakes",
          "idField": ""
        },
        "geometryColumns": {
          "latitude": "latitude",
          "longitude": "longitude"
        }
      }
    }
  }
}

 

V tomto souboru je tedy možné definovat i více různých zdrojů pro různé providery. V našem případě náš zdroj pojmenujeme usgs-csv (tento název je pak použit v adresaci výstupní služby). Nyní již stačí v daném umístění demo-app spustit službu koop pomocí příkazu

 

 

koop serve 

 

 

(je možné i npm start)

 

Příkazová řádka by nám měla následně vypsat, krom portu na kterém koop služba poslouchá, i pro každý výstupní plugin seznam url na kterých jsou výstupní data k dispozici.  

Koop_start.png

 V danou chvíli je již k dispozici defaultní výstup v podobě Geoservice feature služby na adrese: http://localhost:8080/jmeno-providera/jmeno-zdroje(:id)/FeatureServer 

Tedy v našem případě dle našeho default.json:

http://localhost:8080/koop-provider-csv/usgs-csv/FeatureServer

který již můžeme přidat jako vrstvu například do ArcGIS Pro.

Koop_ArcGISPro.png

V některém z dalších dílů Tipů a triků se podíváme na to, jak je možné v Koop pro výstupní službu použít https (pro využití služby ve webových mapách), případně jakým způsobem si pro koop vytvořit vlastní plugin.

Stránky projektu Koop: https://koopjs.github.io/

Tags (3)
3 Comments