Používatelia ArcGIS Blog

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Latest Activity

(10 Posts)
New Contributor III

Technicky zameraní "smartfónosti" určite poznajú vytváranie fotografií, ktoré zahŕňajú aj polohu uloženú vo forme GPS súradníc v exif metadátach. Funkcia sa dá nastaviť na každom modernejšom smartfóne vybavenom GPS a fotoaparátom.

Pokiaľ telefóny produkujú takéto fotografie, tak sa môžu GIS používatelia spýtať - Ako ich využiť? Odpoveďou pre ArcGIS Online platformu je tento blog od Bernieho Szukalskiho.

Možnosti, ktoré popisuje Bernie, si zaslúžia doplňujúci komentár:

- Pridať .zip súbor s fotografiami

  Táto možnosť je veľmi jednoduchá a priamočiara. Stačí zabaliť fotky do archívneho .zip súboru a načítať ich do priečinka AGOLu. Vytvorí sa prvková hostovaná vrstva (HFL - hosted feature layer) bodovej geometrie, ktorá preberie polohu bodov z fotiek a doplní k nim ako prílohu fotografiu. Metóda nie je pre používateľov tzv. verejnej licencie, keďže vytvára HFL.

- Vytvoriť mapu s príbehom typu Tour načítaním fotiek z Flickru

   Bernie tu využíva jednoduché prostredie mapy s príbehom typu Tour (Story Map Tour). Vytvorí mapu s príbehom a potom môže využívať webovú mapu, ktorá bola vytvorená v rámci tohto procesu aj mimo mapy s príbehom. Mapa obsahuje bodovú vrstvu s fotkami v prílohe. Generovanie mapy s príbehom je síce veľmi jednoduché, ale predbieha mu príprava. Používateľ musí mať používateľské konto vo Flickri, do ktorého musí načítať fotografie a takisto musí na tomto účte vykonať nastavenia, aby boli údaje verejne dostupné a mali vo Flickri uchovanú aj exif polohu.

- Vytvoriť mapu s príbehom typu Tour postupným načítaním fotiek z adresára počítača

Táto možnosť je v porovnaní s predchádzajúcou jednoduchšia, keďže nevyžaduje Flickr. Body s fotografiami sa však vytvárajú postupne - pre každý bod sa vhodí fotografia (drag and drop) priamo z adresára Windows do panelu webovej aplikácie mapy s príbehom. Rovnako ako predchádzajúca metóda vytvorí ako sekundárny efekt webovú mapu, ktorá sa dá používať aj mimo mapy s príbehom.

Bernie ešte popisuje možnosť využitia Flickru na vytvorenie KML súboru, ktorý sa dá takisto načítať do AGOLu. Nevýhody tejto metódy sú zrejmé.

A aký je ideál, ktorý nám v AGOL-e zatiaľ chýba? Drag and drop vybraných fotografií z adresára počítača priamo do webovej mapy.

more
0 0 176
New Contributor III

Peter Fridrich je pre mnohých ľudí zo Slovenska už známa osobnosť vďaka svojmu koníčku, ktorý ho dennodenne zamestnáva. Stará sa o miestnu historickú banskú klopačku - nielenže ju denne ručne naťahuje, ale ju aj opravil. Objavil sa v televíznej reportáži na RTVS, na Internete je tiež niekoľko reportáži o tejto pozoruhodnej aktivite, ako napríklad tu.

Keď som sa s ním prvý raz stretol začiatkom tohto roku, tak vyslovil túžbu odhaliť pre verejnosť niektoré pozoruhodnosti ľudovej architektúry v Banskej Hodruši. Banská Hodruša je časťou obce Hodruša-Hámre a jej technické pamiatky v okolí sú na Listine svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zoznámil som ho s technológiou máp s príbehom od Esri a pre publikovanie pamiatok ľudovej architektúry sme vybrali novú generáciu máp s príbehom, ktorá sa označuje ako ArcGIS Story Map. V dobe, keď sme ju používali bola ešte v beta verzii, dnes je táto technológia už uvoľnená. Našim hlavným problémom bolo ako publikovať viacero fotografií tak, aby boli naviazané ku jednej pamiatke. Problém sme využili prostredníctvom tzv. sidecaru, o ktorom píšem v inom blogu.  Dúfam, že sa nám tento problém podarilo dobre vyriešiť a že mapa s príbehom, ktorú vytvoril Peter vás zaujme. V každom prípade je to pozoruhodné, že na Slovensku žujú takíto mladí ľudia, ktorí sa starajú o naše historické dedičstvo a ktorí si nájdu čas pozbierať a pripraviť pre verejnosť takéto zaujímavé príbehy, ktoré sa týkajú okolia, v ktorom vyrastali.

more
0 0 152
Labels