ArcGIS voor op School - Nederland Blog

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Latest Activity

(2 Posts)
Michielde_Roo1
New Contributor II

Als u de mapviewer opent krijgt u standaard een Engelse basiskaart met een wereldwijd coördinatensysteem (WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere). In deze blog wordt uitgelegd hoe u de Nederlandse basiskaart kunt toevoegen aan uw portaal.

LET OP: Heeft u uw portaal in 2019 aangevraagd? Dan zit de Nederlandse basiskaart standaard in de basiskaarten galerij.

Stap 1 | Ga in het menu naar Groepen en klik vervolgens op Creëer groep.

 

Stap 2 | Geef de groep de naam Basiskaarten. Vul eventueel een samenvatting in en vul bij labels de naam Basiskaarten in. Neem de volgende instellingen over:

 

 

Stap 3 | Ga nu in het menu naar organisatie en klik in het blauwe menu op instellingen.

 

Stap 4 | Klik op het tabje kaart in het meest linker paneel. Selecteer bij basiskaart wijzigen de zojuist aangemaakte groep. Voeg ook de standaard Esri-basiskaarten toe door deze optie aan te vinken. Klik op opslaan.

U gaat nu op zoek naar de Nederlandse basiskaart, deze basiskaart heet Topo RD. RD staat voor Rijksdriehoeksstelsel en verwijst naar dit Nederlandse coördinatensysteem. De basiskaart vindt u in de Living Atlas.

Stap 5 | Ga in het menu naar Kaart. Klik op Toevoegen en ga vervolgens naar Kaartlaag zoeken.

 

Stap 6 | Klik op het kopje Mijn Content en ga vervolgens naar Living Atlas.  Vul in de zoekbalk Topo RD in. klik op Topo RD (vector tiled) en kies voor gebruiken als basiskaart.

 

Stap 7 | Ga naar opslaan en noem de kaart Topo RD. Ga vervolgens naar delen en deel de kaart met iedereen. Selecteer ook de groep Basiskaarten en druk op gereed. Als u de pagina vernieuwd (F5) zal u bij basiskaart de zojuist toegevoegde kaart zien staan.

 

Optioneel | Het is mogelijk om een standaard basiskaart in te stellen. Deze basiskaart zal elke keer wanneer u de kaart opent verschijnen. Als u de bepaalde basiskaart als standaard ingesteld wilt hebben dan kiest u deze bij standaard basiskaart (Organisatie > instellingen > Kaart).

Nog niet helemaal duidelijk ? Bekijk hier de video:

Benieuwd naar meer handelingen voor het beheren van uw portaal klik na hier!

more
2 2 10.3K
TomKuijpers
Esri Contributor

GIS kan het onderwijs in vele opzichten ondersteunen. GIS stimuleert het geografisch denken, ondersteunt het verzamelen, visualiseren en analyseren van veldwerkdata en kan in de vorm van StoryMaps gebruikt worden als presentatiemiddel. 

 

Dit forum is er voor alle docenten die met GIS werken, willen werken of gewoon geïnteresseerd zijn. Het is de plaats waar u uw lesideeën aan andere docenten kunt voorleggen, elkaar kunt inspireren en waar u technische vragen kunt stellen. Esri ondersteunt docenten die met GIS (willen) werken graag, daarom hebben we het ArcGIS voor op School programma in het leven geroepen. 

 

Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen een ArcGIS voor op School licentie aanvragen waarmee scholen de beschikking krijgen over een ArcGIS voor op School leeromgeving tot 500 gebruikers (docenten, leerlingen, vrijwilligers). De leeromgeving bevat naast een eigen ArcGIS Online portaal het gebruik van veldwerkapplicaties voor modern omgevingsonderwijs, data-analyse en -presentatietools, toegang tot de levende atlas en Nederlandstalig lesmateriaal.

more
0 0 844
6 Subscribers