Hostované vrstvy prvků

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Select to view content in your preferred language

Hostované vrstvy prvků

Published on ‎03-07-2022 05:26 AM by Esri | Updated on ‎03-15-2022 03:37 AM

wrk_3.jpgData představují základ každého informačního systému a systém ArcGIS je charakteristický svým webovým přístupem k datům, který umožňuje jejich využití napříč desktopovými, webovými i mobilními aplikacemi. Webinář je proto věnován vektorovým a tabelárním datům a jejich správě v prostředích ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise ve formě tzv. hostované vrstvy prvků. Podíváme se na způsoby jejich publikace a aktualizace, stejně jako na rozmanité možnosti nastavení, které hostované vrstvy prvků nabízejí.

Registrovat se můžete zde.Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Tue, Apr 26, 2022 01:00 AM PDT
End:
Tue, Apr 26, 2022 02:00 AM PDT
online webinář
3 Comments
JanSouček
Esri Contributor

Během webináře padla z publika tato otázka: 

 

Lze omezení (např. přístup jen z určité domény) nastavit i pro jiné položky Portálu než pro "referenci" na vrstvu, na které jste to ukazoval?

Ne, jedná se o funkci "reference".

MatejVrtich
Esri Contributor

Po emailu ke mě zabloudil ještě dotaz ohledně použití operace truncate v rámci procesu aktualizace hostovaných dat, tak zde podrobněji:

Jedná se o operaci truncate, která je dostupná v admin rozhraní hostované vrstvy prvků (feature služby) a to jak v ArcGIS Online, nebo ArcGIS Enterprise.

Popis této operace najdete zde: https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/online/truncate-feature-layer-.htm.

Operaci můžete použít přímo ve webovém prohlížeči (v ArcGIS REST Admin), ideálně však z prostředí nějakého programu/skriptu, který může proces aktualizace dat např. automatizovat.

K tomu lze využít ArcGIS Python API, viz. https://developers.arcgis.com/python/api-reference/arcgis.features.managers.html?highlight=truncate#... a to jak v podobě vlastního skriptu, nebo notebooku s automatickým spouštěním.

Pokud jsou pro Vás tyto postupy nové, může se hodit např. tento dokument: https://community.esri.com/t5/arcgis-online-documents/overwrite-arcgis-online-feature-service-using/...