Onderzoek in de eigen omgeving naar wateroverlast.docx

1207
0
12-19-2018 03:29 AM

Onderzoek in de eigen omgeving naar wateroverlast.docx

In deze opdracht doen leerlingen onderzoek naar wateroverlastvraagstukken in hun eigen omgeving. Ze kunnen dit onderzoek doen aan het eind van een aantal lessen over wateroverlast. In het onderzoek moeten leerlingen namelijk theorie over hoe wateroverlast kan ontstaan en over oplossingsmaatregelen toepassen.

Hoe werkt het? Leerlingen gaan naar hun eigen buurt, en openen de website www.tinyurl.com/waterbijhoosbui op hun smartphone. In de kaart zien ze waar er water op straat blijft staan als er een hoosbui plaatsvindt. Ze gaan dan naar zulke plekken toe, en nemen bij elke plek een foto met hun smartphone. Ze moeten ook proberen te bedenken waarom er juist hier water op straat blijft staan, welke problemen kunnen ontstaan, en wat voor maatregelen genomen kunnen worden. Terug op school maken ze een storymap op basis van deze foto's.

Zie hier een voorbeeld van een storymap die door twee leerlingen uit HAVO 2 is gemaakt: www.tinyurl.com/storymapNikiKevin.

Doelgroep: onderbouw en bovenbouw VO, alle niveau's (echt waar!).

Tijdsduur: 1/2 les voorbereiding, 1 les voor het storymaps maken. Dataverzameling gebeurt in de eigen tijd.  

Attachments
Version history
Last update:
‎12-19-2018 03:29 AM
Updated by:
Contributors