Select to view content in your preferred language

Combobox Selectedcombobox dockpane

157
0
04-19-2024 01:30 AM
beyzanur__
New Contributor

Yapmak istediğim kullanıcının seçtiği ilçeyi göstermek ama her zaman 0'ıncı eleman çıkıyor. Lütfen seçin. Ancak değişkenlerin de değeri vardır.

string ad = inspector["Ad"].ToString();//İşte bölge adı
int mahid = (short)inspector["MahalleID"];
Selectedilce = new KeyValuePair<int, string>(mahid, ad);

 

xml kodu: <ComboBox Grid.Row="0" Grid.Column="0" ItemsSource="{Binding cmbilce}" SelectedItem="{Binding Selectedilce,Mode=TwoWay}" DisplayMemberPath="Value" SelectedValuePath="Key" Width ="Otomatik" Marj = "51,0,0,1"/>

 

özel ObservableCollection<KeyValuePair<int, string>> _cmbilce = null;
public ObservableCollection<KeyValuePair<int, string>> cmbilce
{
get
{
_cmbilce = Araclar.ComboIlceDoldur();
return _cmbilce;
} //verileri burada en başta doldurduk
set => SetProperty(ref _cmbilce, value , () => cmbilce);
}

//seçilen binanın ilçesini göstermek ve o kimliğe göre mahalle bölünmesi ilet
özel KeyValuePair<int, string> _selectedilce;
public KeyValuePair<int, string> Selectedilce
{

get { return _selectedilce;}
set
{

SetProperty(ref _selectedilce, value, () => Selectedilce);
var mahalleListesi = Araclar.SQLComboMahalleDoldur(value.Key);
cmbmahalle = mahalleListesi;

}
}

0 Kudos
0 Replies