Živý Atlas sveta

115
2
05-30-2019 08:08 AM
Highlighted
New Contributor III

Napíšte Vaše skúsenosti so zdielaním vašich dát do Živého Atlasu sveta. 

Tags (1)
2 Replies
Highlighted
New Contributor III

Na tejto stránke môžete nájsť zaujímavé podkladové vrstvy a mapy, ktoré obsahujú dáta na území SR.

https://sk-arcgeomkt.opendata.arcgis.com/pages/zaujmav-obsah-v-sr

Highlighted
New Contributor III

S júnovým realeasom AGOL Esri pridalo do Atlasu zaujímavé podkladové mapy:

World Hillshade (Dark) 

Dark Hillshade

Navigation (Dark Mode) 

Navigation (Dark Mode)

Community Map 

Community Map

National Geographic Style 

National Geographic Style

Watercolour 

Watercolour Basemap