How to convert .NCZ to .shp

7785
3
07-14-2011 11:08 PM
New Contributor
Hi, I want to learn how can I directly open my .NCZ files in ArcGIS and convert them to .shp format?
Does anyone has an information about that?
Reply
0 Kudos
3 Replies
by Anonymous User
Not applicable
Original User: vestanbul

Biraz dolambaçlı bir yol olacak belki ama ncz dosyasını DXF olarak kaydedip Map 3D kullanarak bir shp dosyası elde edebilirsiniz.
Reply
0 Kudos
New Contributor
Biraz dolambaçlı bir yol olacak belki ama ncz dosyasını DXF olarak kaydedip Map 3D kullanarak bir shp dosyası elde edebilirsiniz.


.dxf olarak kaydetme yolunu denedim ama dedi�?iniz gibi dolambaçlı bir yol oldu�?u için ben direk olarak .ncz yi dönü�?türebilece�?im bir yol arıyorum. Te�?ekkür ederim.
Reply
0 Kudos
by Anonymous User
Not applicable
Original User: mkarahan

ESRI Türkiye' de böyle bir eklenti mevcut.

http://www.islem.com.tr/haber_detay.asp?ID=41
Reply
0 Kudos