How to convert .NCZ to .shp

7670
3
07-14-2011 11:08 PM
Highlighted
New Contributor
Hi, I want to learn how can I directly open my .NCZ files in ArcGIS and convert them to .shp format?
Does anyone has an information about that?
Reply
0 Kudos
3 Replies
Highlighted
by Anonymous User
Not applicable
Original User: vestanbul

Biraz dolambaçlı bir yol olacak belki ama ncz dosyasını DXF olarak kaydedip Map 3D kullanarak bir shp dosyası elde edebilirsiniz.
Reply
0 Kudos
Highlighted
New Contributor
Biraz dolambaçlı bir yol olacak belki ama ncz dosyasını DXF olarak kaydedip Map 3D kullanarak bir shp dosyası elde edebilirsiniz.


.dxf olarak kaydetme yolunu denedim ama dedi�?iniz gibi dolambaçlı bir yol oldu�?u için ben direk olarak .ncz yi dönü�?türebilece�?im bir yol arıyorum. Te�?ekkür ederim.
Reply
0 Kudos
Highlighted
by Anonymous User
Not applicable
Original User: mkarahan

ESRI Türkiye' de böyle bir eklenti mevcut.

http://www.islem.com.tr/haber_detay.asp?ID=41
Reply
0 Kudos