Select to view content in your preferred language

Nieuwsbericht - Nieuwe ArcGIS Content beschikbaar

1928
0
07-07-2020 06:50 AM
Labels (1)

Nieuwsbericht - Nieuwe ArcGIS Content beschikbaar

Het content-team van Esri Nederland heeft nieuwe content gelanceerd. Het gaat om de website klimaat.esri.nl, kaarten uit de Klimaateffectatlas, de DKKv4 en services ten behoeve van de informatievoorziening rondom het coronavirus. Lees meer over alle nieuwe content in ArcGIS. Daarnaast is er in dit nieuwsbericht meer informatie te vinden over de HTTPS-only communicatie van de ArcGIS Content items van Esri Nederland per 1 september 2020.

Labels (1)
Version history
Last update:
‎07-07-2020 06:50 AM
Updated by:
Contributors