Kijkje achter de schermen – NL COVID-19 Hub

1053
0
04-02-2020 05:45 AM
Labels (1)
MaudSoetens
Esri Contributor
2 0 1,053

Nederland zit momenteel midden in de coronacrisis. Als Esri Nederland willen we een bijdrage leveren in de informatievoorziening rondom het deze crisis. Het ArcGIS-platform leent zich uitstekend om verschillende informatieproducten te maken die de burger informeren over de ontwikkelingen van het coronavirus in Nederland. Daarnaast hopen we door een goede informatievoorziening met actuele en betrouwbare gegevens te ondersteunen bij het maken van beslissingen zodat we sneller uit deze crisis raken. De afgelopen weken is Esri Nederland druk bezig geweest deze producten te realiseren. De gegevens die we gebruiken zijn voornamelijk afkomstig van het RIVM, die dagelijks nieuwe gegevens beschikbaar stelt over het aantal besmettingen, overledenen en patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast gebruiken we gegevens over het aantal patiënten opgenomen op de IC’s. Dit komt van Stichting NICE. Deze gegevens verwerken we in onze producten die dit op verschillende manieren presenteren. Dit blog gaat in op de verschillende soorten digitale informatieproducten en het updateproces hiervan.

 

Het product waar Esri Nederland de meeste tijd aan besteed is de NL COVID-19 Hub. Dit is de site waar alle informatieproducten en overige data rondom het coronavirus samenkomen. Eén van de belangrijkste informatieproducten van de hub is het COVID19-Dashboard. Dit dashboard was het eerste informatieproduct en geeft een globaal overzicht van de situatie in Nederland. Zie het vorige blog voor meer achtergrond over dit dashboard. Hiernaast zijn we druk bezig geweest met het maken van andere informatieproducten en kaarten.

Onderstaand een overzicht van de apps en kaarten die op dit moment beschikbaar zijn op de hub.

Dashboards en apps

  • Dashboard met het aantal besmettingen met filteropties op GGD regio, Veiligheidsregio en Provincies.
  • Dashboard met het verloop van het aantal besmettingen per gemeente.
  • Dashboard met epidemologische gegevens, zoals inzicht in besmettingen per leeftijdscategorie, of comorbiditeit (chronische aandoening).
  • Timeslider applicatie met het verloop van het aantal besmettingen per gemeente.*
  • Zelfredzaamheid applicatie met locaties van gebouwen en terreinen waar mensen aanwezig kunnen zijn met verminderde zelfredzaamheid.
  • Cyclomedia straatview. Deze interactieve kaart toont de hoogwaardige 360° straatfoto’s van CycloMedia op basis van de Street Smart plugin voor Esri's ArcGIS-platform. Dit maakt het mogelijk buiten naar binnen te halen, juist in deze tijd met het coronavirus. Cyclomedia stelt de foto's gratis beschikbaar voor organisaties die deze beelden willen inzetten bij hun werkzaamheden in de strijd tegen het coronavirus. De beelden zijn door Cyclomedia vrij beschikbaar gemaakt tot 1 juli 2020. Mocht u interesse hebben om de beelden te blijven gebruiken kunt u contact opnemen met Cyclomedia.
  • Locaties van supermarkten, apotheken en drogisterijen. Via deze kaart kan je zoeken naar locaties van supermarkten, apotheken en drogisterijen binnen een bepaalde straal. Deze data wordt aangeboden door Locatus ten behoeve van corona-support. Deze winkellocaties blijven open ook gedurende de verlenging van de maatregelen die zijn aangekondigd op 31 maart door de overheid. Deze app is beschikbaar t/m 1 september 2020. Mocht u interesse hebben om deze data te blijven gebruiken kunt u contact opnemen met Locatus.

Naast dashboards en apps hebben zijn er ook verschillende kaarten zoals een kaart met kwetsbare locaties zoals bejaardentehuizen of ziekenhuizen of een kaart met het aantal 65-plussers in Nederland per buurt. Bovendien zijn er nog meer ondersteunende kaarten. Kijk daarvoor hier.

Een tweetal producten wordt verder uitgelicht:

 

Dashboard met filters

Dit dashboard is gemaakt om gebruikers meer controle te geven over de informatie die in het dashboard gepresenteerd wordt. We hebben gemerkt dat het dashboard dat gegevens toont van heel Nederland bekeken wordt per provincie, maar ook per veiligheids- en GGD-regio in het land. Deze organisaties hebben door verschillende filters in het dashboard de mogelijkheid om zijn/haar eigen regio uit te lichten. Daarnaast is dat handig om regio’s met elkaar te vergelijken. In de brondata hebben we niet veel veranderd. We hebben alleen drie velden toegevoegd waaraan nu ook de bijbehorende regio of provincie is verbonden. Door middel van de standaard filterfunctie in Operations Dashboard was dit op deze manier eenvoudig te realiseren. De data in de grafieken past zich aan op basis van de selectie in de kaart. Er zijn twee dashboards met filterfunctie, de eerste bevat de filters in het dashboard zelf en de tweede is zo geconfigureerd dat er achter de url de regio of provincie ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld ?provincie=p_zuid-holland of ?veiligheidsregio=v_Groningen. Dit is handig zodat regionale organisaties de mogelijkheid hebben het dashboard meteen met goede regio of provincie is geopend.

 

Timeslider applicatie*

Sommige kaartlagen zijn tijdgebonden: ze bevatten ruimtelijke datasets met verschillende informatie voor dezelfde locatie maar van verschillende momenten in de tijd. Geografische verschijnselen in combinatie met deze tijdinformatie kunnen gebruikers in staat stellen te analyseren wat er op een bepaald moment in de tijd heeft plaatsgevonden of wat er in de toekomst kan gebeuren. Omdat er dagelijks nieuwe aantallen beschikbaar worden gesteld over de verspreiding van het coronavirus is er een tijdspanne van gegevens. Om de situatie door de tijd heen in kaart te brengen zijn alle gegevens verzameld en samengevoegd in een dataset. Het aantal besmettingen wordt gevisualiseerd vanaf 2 maart 2020 en wordt elke dag uitgebreid aan de hand van de nieuwste gegevens van het RIVM. Aan de dataset van het RIVM wordt een datumveld toegekend waarna automatisch extra opties beschikbaar zijn in ArcGIS. Zo verschijnt er een timeslider (tijdschuifregelaar) om de verschillende tijdlagen in de dataset te bekijken en kunnen er tijdeigenschappen ingesteld kunnen worden, zoals het tijdspanne en de intervalstappen. Met behulp van de Time Aware template kan je eenvoudig een webapplicatie creëren van de tijdgebonden kaartlaag. Het is afhankelijk van je persoonlijke doel en toepassing of de tijdlaag wordt ingeschakeld, en aan de hand van welke tijd gerelateerde parameters. Het verloop van het aantal corona besmettingen per gemeente is gevisualiseerd door middel van proportionele punten in de webapplicatie. Doordat de kaart per dag wordt uitgebouwd is de spreiding en toename van het coronavirus over Nederland duidelijk te zien vanaf het begin van de uitbraak van het virus tot nu.

Hoe updaten we al deze verschillende producten dagelijks tijd effectief?

Het RIVM stelt elke dag rond 2 uur ‘s middags nieuwe cijfers beschikbaar. We houden dan de site in de gaten en gaan aan de slag zodra de gegevens live staan. We streven ernaar dat een update wordt uitgevoerd met geringste foutgevoeligheid en zo min mogelijk impact voor de gebruiker. Daarnaast speelt de tijdsduur van de update ook een rol, omdat de gegevens dagelijks geactualiseerd worden en het updateproces vele verschillende producten omvat. Vanwege deze redenen hebben we gekozen om te werken met hosted views. Deze views zijn een afgeleide laag van de bron feature services of tabel. Het voordeel van views is dat de data steeds op andere manieren gepresenteerd kan worden, bijvoorbeeld door middel van visualisaties of filters, maar nog altijd gebaseerd is op dezelfde brondata. Dit betekent dat de bron maar één keer geüpdatet hoeft te worden waarna alle verschillende views automatisch worden aangepast. In ArcGIS Online is “enable editing” aangezet voor de brondata, waardoor deze laag bewerkt kan worden door de eigenaar. De hosted view hiervan is niet bewerkbaar. Deze view laag is opgenomen in de verschillende dashboards, kaarten en applicaties. Hierdoor wordt voorkomen dat gebruikers deze data zelf kunnen aanpassen. Het bewerken en updaten van de brondata voeren we uit in ArcGIS Pro. We gebruiken hiervoor de editable feature service, ofwel de brondata. Wanneer er nieuwe data beschikbaar is van het RIVM worden deze nieuwe aantallen in de feature service verwerkt. Doordat we dit direct op de editable feature service bewerken wordt dit automatisch aangepast in de afgeleide dashboards, kaarten en applicaties met de views. Doordat we met services werken beschik je altijd over dezelfde data ongeacht waar je het bekijkt, bijvoorbeeld geëmbed op een site, of in ArcGIS Pro.

 

Bekijk nog veel meer andere interessante informatie op de NL COVID-19 Hub en ga vooral aan de slag met de services die openbaar beschikbaar zijn. Bijzonder is dat deze services ook opgebouwde historie bevatten. Naast dat deze hub een verzamelplek is voor informatieproducten hopen we dat het ook een hulpmiddel en bron van inspiratie is voor eigen toepassingen in de strijd tegen het coronavirus. 

* Deze gegevens worden niet meer geleverd sinds 31-03-2020. Op dit moment worden tijdsanimaties geleverd over het aantal ziekenhuisopnamen per gemeente.

About the Author
Content specialist bij Esri Nederland. Ik specialiseer me voornamelijk in datavisualisatie en het maken van informatieproducten
Labels