Select to view content in your preferred language

ArcGIS Content uitgebreid: Energielabels!

4274
0
09-24-2020 02:47 AM
Labels (3)
Ingevan_den_Meiracker
Esri Contributor
2 0 4,274

Let op: sinds de update van januari 2021, met de komst van het nieuwe energielabel, bevat de service alleen geregistreerde energielabels en geen voorlopige energielabels meer. Vanaf augustus 2021 wordt de service maandelijks geüpdatet, vanwege de overstap naar andere brondata afkomstig van ep-online. Hierdoor wijkt het updateproces af van de hieronder beschreven werkwijze.

Duurzaamheid en energiebesparing zijn thema’s die in Nederland steeds hoger op de agenda staan. De vraag naar ruimtelijke informatie over deze onderwerpen groeit sterk. Om in te spelen op deze behoefte bieden wij een nieuwe service aan voor onze gebruikers: energielabels per adres en pand! De labels bestaan uit officieel geregistreerde en voorlopig berekende energielabels en worden in verschillende formaten beschikbaar gesteld door het RVO. Huizen die sinds 2015 verkocht zijn hebben een geregistreerd label, de overige gebouwen zijn opgenomen met het voorlopige energielabel dat gebaseerd is op gegevens uit het Kadaster (o.a. type huis, grootte en bouwjaar) en op gegevens van vergelijkbare huizen. De data is beschikbaar gesteld via een feature service en webmap, maar is ook interactief te bekijken in dit dashboard en deze storymapIn deze blog neem ik u graag mee in de werkwijze van deze nieuwe service.   

Welke informatie bevat de service? 

De service bevat geregistreerde en voorlopig berekende energielabels van meer dan 8 miljoen adressen in Nederland. 

 Informatie die o.a. beschikbaar is in de service: 

  • Energielabel 
  • Woning type 
  • Bouwjaar 
  • Status (geregistreerd of voorlopig) 
  • Gewijzigde labels t.o.v. vorige versie
  • BAG Adres kenmerken 
  • BAG Pand kenmerken 

Hoe is de service tot stand gekomen? 

De gegevens vanuit het RVO zijn opgesplitst in drie Excel bestanden: voorlopig berekende labels en geregistreerde labels voor woningbouw en utiliteitsbouw. Als je op zoek bent naar een energielabel kan het onhandig zijn om allerlei aparte lagen toe te voegen in een kaart. Daarom hebben wij deze data alvast aan elkaar gekoppeld in één service.  

Om de drie tabellen aan elkaar te kunnen koppelen is een nieuw adres-veld toegevoegd en berekend. Dit veld bestaat uit een combinatie van postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging. Op deze manier kunnen er Joins uitgevoerd worden tussen de tabellen. Een uitdaging waar we opeenvolgend tegenaan liepen is het verschil in de aanwezige informatie van de tabellen. Zo bevat de tabel met geregistreerde labels voor utiliteitsbouw aanvullende gegevens, zoals SBI code, certificaatnummer en gebruiksfunctie. De tabel met geregistreerde labels voor woningbouw daarentegen miste een belangrijk veld: bouwjaar. Ook merkten we verschillen op tussen de woning type categorieën van de geregistreerde en voorlopige energielabels 

Om de juiste informatie weer te kunnen geven per adres of pand is er daarom gekozen om een aantal nieuwe velden te berekenen op basis van de drie input tabellen. Bijgaand uitgangspunt is dat als er een geregistreerd energielabel aanwezig is, de bijbehorende gegevens met betrekking tot bouwjaar en woning type getoond worden. Is er alleen een voorlopig berekend energielabel beschikbaar? Dan wordt dit label met bijbehorende gegevens in de nieuwe velden aangewezen. Dit ziet er als volgt uit: 

Nieuwe velden worden berekend met de tool Calculate Field om de verschillende energielabel tabellen samen te voegen.

De nieuwe velden: Energielabel, Status, Bouwjaar en Woning type, zijn berekend met Calculate Field aan de hand van een Python Conditional (if/else) statement. Voordelen van de nieuw berekende velden zijn: een overzichtelijkere dataset en minder velden, wat resulteert in een gereduceerde omvang.  

Koppeling met de BAG 

Het toevoegen en berekenen van de nieuwe velden heeft geresulteerd in een tabel met energielabels per adres, maar deze bevatten nog geen geometrie. Om geometrie toe te voegen aan de energielabel hebben we een koppeling gemaakt met de BAG. De tabel hebben we eerst gejoind aan de adrespunten uit de BAG (door middel van het berekende adres veld) om een puntenlaag te verkrijgen. Eveneens is een vlakkenlaag gegenereerd met behulp van de panden uit de BAG. Echter, het weergeven van het energielabel per pand op de kaart was niet zo eenvoudig als dat het lijkt. 

Een pand kan bestaan uit meerdere adressen, en zodoende ook verscheidene energielabels bevatten. Bijvoorbeeld: een appartement grenzend aan de zijgevel van het pand kan een ander energielabel hebben dan een appartement dat zich bevindt in het midden van het gebouw. Wanneer de energielabel tabel gejoind wordt met BAG Pand wordt er een vlak gegenereerd voor elk uniek adres. Voor een pand met 40 appartementen zullen dus 40 vlakken gecreëerd worden. Dit is veel data en leidt tot de vraag: welk vlak wordt er gevisualiseerd op de kaart? 

Welk vlak er gevisualiseerd wordt verschilt per gebruik. Waar je voor sommige toepassingen het meest voorkomende label binnen een pand zou willen visualiseren, kan het voor andere gebruiken van belang zijn om het minst zuinige label te tonen, bijvoorbeeld als alle adressen binnen een pand een minimaal energielabel zouden moeten hebben. We hebben vier nieuwe velden berekend: het aantal labels, het meest voorkomende, het meest zuinige en het minst zuinige energielabel per pand. Om deze nieuwe velden te berekenen hebben we gebruikt gemaakt van de tool Summary Statistics, waarmee onder andere de som van elk label per uniek pand berekend kan worden. Doordat alle vier de velden aanwezig zijn in de service heeft u zelf de mogelijkheid om de panden te visualiseren op een veld naar wens.  

Met de tool Summary Statistics zijn de velden: meest voorkomende, meest zuinige, minst zuinige en het aantal energielabels berekend waarop gevisualiseerd kan worden.

Een zichtbaarheidsbereik is ingesteld in de webmap voor de punten- en vlakkenlaag. De vlakkenlaag is zichtbaar wanneer er uitgezoomd is en geeft een globaal beeld van de energielabels in een gebied. Als er ingezoomd wordt zijn de punten te zien die het daadwerkelijke energielabel per adres weergeven samen met aanvullende informatie over het label en het gebouw. De pop-up is ingesteld met behulp van Arcade en toont de energielabels als afbeelding. Wilt u zelf ook Arcade toepassen om een levende pop-up te ontwerpen? In deze blog is meer te lezen over het opmaken van pop-ups met behulp van Arcade expressies.  

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over of ideeën voor deze service? Dan horen wij dat graag! Mijn collegas en ik zijn te bereiken via content@esri.nl.

Veel plezier met de service, we kijken uit naar jullie toepassingen! 

Labels