Tvorba mapy v ArcGIS Pro

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Select to view content in your preferred language

Tvorba mapy v ArcGIS Pro

Published on ‎03-19-2021 05:09 AM by Esri | Updated on ‎04-22-2021 02:55 AM

webinar_ico_2.jpgTento webinář vás provede základy tvorby map v aplikaci ArcGIS Pro. Seznámíte se na něm s prostředím pro nastavení symbolů a s možnostmi nastavení popisků, naučíte se, kde naleznete nástroje a funkce, se kterými jste mapy tvořili v aplikaci ArcMap, a dozvíte se, co nového v ArcGIS Pro dokážete navíc. Dotkneme se ale i některých středně pokročilých technik, jako je používání stylů nebo krátká analýza vedoucí ke správnému rozhodnutí, jakým způsobem konkrétní data nejlépe zobrazit.Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Tue, Apr 13, 2021 01:00 AM PDT
End:
Tue, Apr 13, 2021 02:00 AM PDT
online webinář
20 Comments
JanSouček
Esri Contributor

Odpovědi na otázky položené během semináře

 

Když si nastavím mapové jednotky S-JTSK, souřadnice v mapě se ukazují bez mínusů - proč?

Pravděpodobně jsou „mínusy“ vyjádřeny tím, že za souřadnicemi jsou zkratky „západ“ a „jih“. Změnit to, pokud víme, nejde. Můžeme dát podnět do Esri.

 

Jak náročná je transformace co se týká vytížení? Je možné, že transformace většího množství bodů, polygonů a pod zpomalí počítač?

Každá transformace on-the-fly bere nějaké výpočetní prostředky a čím víc dat je takto zpracováváno, tím víc se může zpomalení projevit. Pokud pracujete s hodně vrstvami podrobných dat, která se musí transformovat, je asi lepší je převést do souřadnicového systému, ve kterém pracujete.

 

Lze nějak hromadně nastavit zdroj dat? U ArcMapu stačilo přidat zdroj dat u jedné vrstvy a automaticky se přidal u všech ostatních. To v ArcGIS Pro nefunguje.

Mělo by to fungovat i v ArcGIS Pro, když kliknete na červený vykřičníček vedle názvu vrstvy v tabulce obsahu. Pak by se měly opravit i zbylé vrstvy v dané složce.

 

V ArcGIS Pro mi chybí ikona lupa pro hledání, jak nejrychleji vyhledat prvek dle nějakého atributu ?

Mohla by Vám pomoci ikona dalekohledu zhruba uprostřed v panelu "Mapa", a tam si dát "vyhledávání ve vrstvách".

 

Atributová tabulka nejde ukotvit ve spodní části okna na celou šířku, ale jen na šířku okna s mapou? Pokud ano, je to poněkud nepraktické u rozsáhlých tabulek, zvláště když ostatní okna ukotvit takto jdou.

V záhlaví postranních panelů je "špendlíček", a když na něj kliknete, ty panely se začnou automaticky schovávat. Když si takto schováte obě strany, tabulka je pak téměř od kraje ke kraji. Máte pravdu, že ji nelze udělat tak, aby vyplňovala celou spodní polovinu, ale pak by okna Obsahu a Katalogu, Symboliky apod. byla podle mne hodně maličká a asi by nešla moc dobře ovládat.

A nebo si tu tabulku můžete nastavit jako samostatné plovoucí okno.

 

Default nabídka stylů v ArcGIS Pro se mi v porovnání s ArcMap zdá docela chudá. Existují nějaké zdroje stylů, které už byly vytvořeny a které bych si mohl naimportovat do ArcGIS Pro?

Jedna z galerií stylů je například na https://esri-styles.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modified

 

Odpovídají parametry prolínání vrstev tzv. blending hodnotám jež jsou definovány v grafickém SW Adobe (Illustrator/Photoshop/...)?

Řekl bych, že ano. Výsledky jsou prakticky stejné.

JavaScript API má navíc ještě několik dalších možností prolínání vrstev, jimiž lze vrstvy dokonce i maskovat.

 

Data driven pages pro mapové série funguje v ArcGIS Pro jako v ArcMapu?

Naleznete je ve Vlastnostech výkresu - Série map.

 

V ArcGIS Pro Basic nelze do FGDB přidávat přílohy (foto, pdf). Z pohledu admina musím přehazovat vyšší licence na úkor jiného NU, tím omezuji druhého NU v real time. Lze to nějak obejít?

Přílohy (např. Enable Attachments) jsou k dispozici od licenční úrovně Standard. Nenapadá mne, jak to obejít.

 

Jak na dolní liště nastavit zobrazení souřadnic v JTSK?

Kliknutím na "šipku dolů" vedle souřadnic na spodní liště si můžete vybrat jednotky v metrech.

 

Lze v ArcGIS Pro zobrazovat v projektu barvy ve CMYK? V Desktopu to nejspíš nelze a při exportu mapy pro tisk ve CMYK jsou barvy úplně jiné.

ArcMap zobrazuje CMYK hodnoty podle tohoto jednoduchého vztahu https://www.rapidtables.com/convert/color/cmyk-to-rgb.html a nebere v úvahu odlišné barvové prostory. ArcGIS Pro s nimi pracuje v základním nastavení podobně - ale v nastavení celé aplikace lze zapnout "Správu barev", nastavit příslušné barvové prostory (třeba sRGB, FOGRA) a u každé mapy a u každého výkresu ve vlastnostech zvolit, zda je v RGB nebo ve CMYK. Pak se barvy již zobrazují tak, jak byste pro práci ve CMYK potřebovala.

Ve výkresech ve CMYK ale doporučuji být opatrný s rastrovými vrstvami, zejména se serverovými a různými RGB operacemi. CMYK výstupy mohou v takových složitých případech trochu zlobit.

 

Chtěla bych se zeptat, jestli je i v ArcGIS Pro funkcionalita kartografické reprezentace, které najdu v ArcGIS Desktop ? A kde je případně najdu v ArcGIS Pro? Moc děkuji.

Kartografické reprezentace jako takové v ArcGIS Pro nejsou. Složitou symboliku lze ale vytvořit v rámci tvorby symbolů, například v semináři jsem ukazoval provázání vlastností symbolu s polem v geodatabázi. Pokud importujeme reprezentace z MXD, změní se na typ "unikátní symboly". Pro více informací např. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/draw-layers-with-representati...

 

Lze nastavit při exportu do PDF, aby se zachovaly vrstvy z výkresu/mapy? Tj. aby po otevření v např. Illustratoru nebyly všechny prvky z různých vrstev v jedné hromadě.

Jde vybrat v nabídce ve spodní části, aby se zachovaly vrstvy, ale ani pak to není pro zpracování v Illustratoru ideální - spíš na vypínání při prohlížení v Acrobatu. Lepší je exportovat do formátu AIX a v Illustratoru mít doplněk https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/maps-for-adobecc/overview, díky kterému jsou všechny prvky ve vrstvách mnohem lépe seřazené a dá se s tím pracovat.

 

Lze podobné stylování provádět i v ArcGIS Online?

Možnosti ArcGIS Pro jsou určitě širší, než co se dá nastavit na ArcGIS Online. Tam jsou optimalizované pro možnosti zobrazení ve webových mapách a v mobilních aplikacích. Ale i tak lze na ArcGIS Online udělat dost hezké mapy, zejména co se týká kartogramů apod.

 

Chtěli jsme se zeptat, zda je možné v jednom projektu vytvořit vícero výkresů pro tisk a uložit do jednoho aprx. Nám se ukládal vždy vytvořený poslední výkres.

V jednom projektu je možné mít více výkresů. Zkontrolujte si, jestli stále neupravujete jen ten jeden, mně se to někdy stane a všimnu si toho až po chvíli. Zkontaktujte prosím případně naši technickou podporu.

Leda by se vám stávalo, že v několika výkresech používáte vždy jen jednu mapu – a když tu mapu změníte, byť jen viditelnost vrstev, tak se to projeví i v ostatních výkresech. Výkres je zjednodušeně „papír s průhledem do mapy“.

 

Neplánujete vytvořit doplněk pro připojení dat RUIAN ze služby ČÚZK pro dotazování a vyhledávání parcel?

Právě převádíme doplňky k RÚIAN a ISKN z ArcMap do ArcGIS Pro.

 

Je v ArcGIS Pro možnost také nastavit změnu velikosti textu v závislosti na měřítku (scale-based sizing), podobně jako lze nastavit např. sílu čáry. Děkuji.

Velikost písma popisků zůstává v bodech a nezáleží na "zoomu" mapy. Pouze pokud je nastavené referenční měřítko, písmo jej svou velikostí respektuje. Podobně funguje i mapová grafika. Grafika ve výkresu oproti tomu respektuje prostor výkresu.

 

A jak vytvářet a přidávat data? Tady už je máte hotové, ale to podle mě nemá s tvorbou moc společné. Aspoň ně podle toho, co jsem si představovala. Jak pracovat s atributovou tabulkou? Nebo jak například vytvořit výřez vrstevnic jen ve sledovaném území?

Cílem tohoto semináře bylo představit základy tvorby map a nikoli dat. Správou dat se bude zabývat příští díl našeho seriálu.

 

Jak přidat data ArcČR?

ArcČR 500 lze stáhnout zde: https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500, nová verze ArcČR (administrativní část) bude k dispozici v příštích týdnech.

 

V ArcMapu používám ve Výkresu možnost "Nastavit k okrajům", čímž se mi (vybraná) mapa sama roztáhne na celý výkres. V ArcGIS Pro jsem toto nenašel, je to tam někde? Děkuji.

Myslím, že ne. Musí se nakreslit obdélník od kraje ke kraji.

 

Je možné toto sofistikované stylování implementovat a použít i v ArcGIS Online?

Některé vlastnosti ano - například průhlednost, módy prolnutí... pro tvorbu a úpravu mapy doporučujeme nový mapový prohlížeč "beta", který má lepší možnosti symboliky map, než ten tradiční.

 

Jak mohu vložit číselné měřítko? Děkuji

Ve výkresu je v sekci "grafika a text" tlačítko s velkým "A" - "dynamický text" a v něm najdete číselné měřítko.

 

Mám v projektu více výkresů, ale potřebuji v každém výkresu zobrazit jiné vrstvy. Ale když kliknu v levém panelu Obsah na vybranou vrstvu, tak se zobrazí ve všech výkresech.

Výkres odkazuje na mapu. Pokud popsaným způsobem změníte viditelnost vrstvy, změní se přímo v mapě a i ostatní výkresy ji budou ukazovat aktualizovanou. Hodilo by se spíš mapu si zkopírovat, pokaždé s jinou viditelností vrstev.

 

Jde u směrovky nastavit S místo N, jako to bylo v desktop verzi?

Šipka, kterou jsem do mapy vložil, je celá jeden vektorový tvar, takže v tomto případě ji změnit nejde. Ale je možné vložit pouze samotnou šipku a písmeno "S" dopsat mapovou grafikou - tím si to můžete i zformátovat, jak potřebujete.

Pan Blahník k tomu dodává:

Použijte místo originálního písma ESRI North toto ESRI Czech North: http://www.jackdaniel.cz/projekty

Pan Bláha toto vytvořil, aby se právě nemusely převádět směrovky na grafiku a další paskvily.

 

Kde najdu propojení dvou map dohromady? Děkuji.

Pokud se dvěma mapami chcete přímo pracovat, na horní kartě „Zobrazit“ je hned asi třetí tlačítko „Propojit zobrazení“, kterým mezi sebou svážete všechny mapy. 

Pokud chcete propojit dvě mapy ve výkresu, je pro to volba ve Vlastnostech mapového rámu, na druhé záložce (podnabídce) „Možnosti zobrazení“. Tam můžete zvolit propojení rámů.

 

Mám vytvořenou mapu, dal jsem vložit výkres, myší vytvořil např. obdélník a nic se ve výkresu nezobrazuje.

Když vložíte výkres, objeví se plocha výkresu. Následně v nabídce nahoře dáte „Vložit – Rám mapy“ (asi v první třetině lišty) a tam si vyberete, kterou mapu budete vkládat. Pak můžete nakreslit rám mapy (výchozí je obdélník, ale v nabídce vedle můžete vybrat třeba kruh nebo jakýkoliv tvar, který přímo nakreslíte) a tím mapu do výkresu vložíte.

 

Lze nastavit absolutní maximální velikost popisů dat? Například nechť tento popis má velikost 15 Points a zároveň ať nikdy nezabírá na výšku více než 3 km - potom ať nemizí a již se nezvětšuje.

To bohužel nejde, řešil bych to dvěma třídami popisků, z nichž jedna se ukazuje do měřítka, které odpovídá těm třem kilometrům, a pak měl další třídu pro menší měřítka, kde bude popisek menší, např 7, 8 bodů. Pokud byste se oddálil ještě o větší kus dál, popisek by byl stejně tak maličký, že by zmizel, a takhle se dá ještě popisek chvíli udržovat v čitelné velikosti.

 

Jak se v rámci projektu kopíruje mapa a výkres?

V okně (záložce) Katalog kliknete na mapu pravým tlačítkem a vyberete „Kopírovat“. Pak kliknete pravým tlačítkem na souhrnný adresář „Mapy“ o úroveň výš a zvolíte „Vložit“. Výkresy se kopírují a vkládají stejným způsobem.

Nezapomeňte pak novou mapu přejmenovat lepším názvem a posléze i otevřít. Často na to zapomínám a edituji mapu, kterou jsem kopíroval – a ne novou kopii.

 

Zdravím, je možné u popisků nastavit různé styly podtržení? Dvojité, přerušované, tečkované apod.

To bohužel nejde.

 

V symbology mi chybí v nabídce možnost výběru charts pro tvorbu kartodiagramů? Všechny ostatní možnosti tam mám (- graduated colors, apod.). Z jakého by to mohlo být důvodu? Děkuji.

Grafy jsou k dispozici od ArcGIS Pro 2.5. Pokud máte verzi 2.5 nebo novější a grafy stejně u konce nabídky pod „Hustotou teček“ nemáte, zkontaktujte prosím technickou podporu.

 

Jakým způsobem funguje maskování popisů? Jde nastavit průhlednou masku respektující pozadí (mimo linie) pod popisem? Mají masky vliv na plynulost práce? (u ArcMap byl velký) Díky.

Maskování funguje řekl bych stejně, jako v ArcMap. Popisky můžeme zvýraznit dvěma metodami – první je použít Halo (zde se jmenuje Aureola), což kolem popisku nakreslí obrys nějakým polygonovým symbolem. Ten může být poloprůhledný – ale jeto stále jen jeden symbol a nejde jím selektivně maskovat. Často to ale může stačit, záleží na mapě.

Jakoukoliv vrstvu je možné maskovat nějakou polygonovou vrstvou. Na kartě „Vrstva prvků – Vzhled“ je hned vedle velkého tlačítka pro nastavení symbolů malé tlačítko „Maska“, kde vyberete, který polygon bude maskovat tuto vrstvu prvků. Jde také zapnout „maskování na úrovni prvků“ a maskovat například jen hranice silnic a ponechat jejich zabarvení uprostřed. Tvorba těchto polygonů pro maskování pak probíhá stejnými nástroji jako v ArcMap (a používat pro to anotace). Maskování je v tomto případě ano/ne, nejde maskovat pouze poloprůhledně.

A ano, masky budou mít vliv na plynulost práce, je to složitý grafický prvek. Čím méně komplexní masky budou (například budou vytvářené jen jako jednoduchý buffer a ne přesně kopírovat hranice značek), tím lepší – stejně tak bude znát, pokud do maskování bude vstupovat třeba šrafovaný polygon.

K maskovaní dále: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/use-a-masking-layer.htm  a případně o technické náročnosti zde: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/cartography/feature-outline-masks.htm

PaulSolc
Occasional Explorer

Dobrý den,

můžu se ještě zeptat? Chci si v ArcGis Pro přidat 'databázový server', je to možné? Vidím tam (a připojil jsem si) 'databázové připojení', ale přes ten server je to pohodlnější...

Dobrý den, 

  přidání databázového serveru se skutečně v ArcGIS Pro dělá pomocí vytvoření nového databázového připojení. Toto připojení si můžete ale udělat jen jednou v "Katalog - Oblíbené" a pak jej volitelně načítat do příslušných nově vytvořených projektů nebo nastavit automatické přidání databázového připojení do každého nového projektu. 

Dobrý den,

to je všecho pravda... Ale "databázový server" není "databázové připojení", takže Vaše odpověď je trochu matoucí. Spíš napište, že v ArcGis Pro přidat "databázový server" možné není 😉

Neboli že v ArcGis Pro nemůžu prohlížet všechny databáze co jsou na serveru najednou, ale musím si pro každou udělat extra "databázové připojení", a pak teprve s nimi mohu jednotlivě pracovat.

PaulSolc
Occasional Explorer

Dobrý den,

k tomu "S-JTSK, souřadnice v mapě se ukazují bez mínusů" -> "Můžeme dát podnět do Esri.":

to by bylo bezva, protože S-JTSK nám asi už nikdo neodpáře, a ty mínusy dávají alespoň trochu povědomí, jak ten náš souřadnicový systém vypadá (jak je orientovaný na zeměploše). A ty plusové hodnoty jsou vlastně chyba a nesmysl zároveň. V ArcView/ArcMapu s tím, co si pamatuju, problém nikdy nebyl...

JiriKyncl
Occasional Explorer

Dobrý den, i když dám připojit WMS serve (ČUZK), nic se nezobrazí, nic není nikde připojené vidět. Děkuji.

VHolubec
Esri Regular Contributor

Dobrý den,

WMS připojení se přidá se sekce Serverů v katalogu - po rozkliknutí byste tam toto připojení měl vidět.

VHolubec_0-1618484735100.png

 

Vladimir
JiriKyncl
Occasional Explorer

Děkuji moc, už to mám. Jen prosím ještě jeden dotaz, ArcGIS Pro umí načíst katalogy rastrů vytvořené v "10". Nějak mi to nejde. Děkuji.

VHolubec
Esri Regular Contributor

Dobrý den,

můžete mi přiblížit co myslíte tou "10"??

Děkuji.

Vladimir
JiriKyncl
Occasional Explorer

Měl jsme na mysli katalogy rastů vytvořené v ArcCatalogu 10.8.

VHolubec
Esri Regular Contributor

Dobrý den,

podpora Raster Catalog byla v ArcGIS Pro ukončena. Esri doporučuje přejít na Mosaic Datasety - viz postup zde: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/imagery/migrate-a-raster-catalog-to-a-mosaic-data...

Vladimir
PaulSolc
Occasional Explorer

Dobrý den,

přidávám se do diskuse s dotazem, jestli můžete nastínit i nějaké jiné řešení? Protože Mosaic Datasety, i když jsou krásné, dokonalé a neustále protěžované, tak bez zakoupení dalšího drahého rozšíření si s nimi člověk "moc neškrtne" - např. je nemůžu publikovat do ArcGis Serveru.........

Ledaže by to bylo v ArcGis Pro (včetně publikace) jinak 😉

VHolubec
Esri Regular Contributor

Raster Catalog byl už delší dobu upozaďovaný datový formát. Lze ve Vašem případě publikovat jednotlivé rastry (Raster datasety), nebo jich máte více a tento postup není použitelný? 

Vladimir
JiriKyncl
Occasional Explorer

Jde mi samozřejmě např. o 119 dlaždic s ortofoto nebo rasterů dlaždic ČUZK (ZM10, ZM25 apod.)

VHolubec
Esri Regular Contributor

A jaký typ služby je Vaším cílem - dynamická mapová nebo cachovaná služba? Z toho co píšete, mi to přijde že vytváříte vlastní podklad a pro ten je cachovaná služba ideální.

Vladimir
JiriKyncl
Occasional Explorer

Ano, vytvářím si z jednotlivých rastrů mapový podklad, nemusím načítat 119 obrázků, ale jeden soubor (ten nepodporovaná katalog rasterů).

JiriKyncl_0-1618565551876.png

 

VHolubec
Esri Regular Contributor

Asi bych zde zvolil postup kdy si:

1) Místo Raster Catalogu vytvoříte Mosaic Dataset s Vašimi snímky

2) Cache si uděláte lokálně v rámci PRO pomocí: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/manage-tile-cache.htm

3) Hotovou cache následně importujete do služby pomocí: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/server/import-map-server-cache.htm

- obecně pokud ještě službu nemáte - tak si ji vytvořte klidně z nějaké vektorové vrstvy - například hranice obce/kraje - záleží na území - území zde vymezuje extent služby. Službě nastavíte že je cachovaná a nastavíte ji měřítkové schéma stejné jako vytvořená lokální cache a také nastavíte aby se cache vytvářela až manuálně - protože ji už máte hotovou v PRO a pak ji jen importujete. Oboje - tedy služba i lokální cache musí být také ve stejném souřadnicovém systému.

Je to řešení i pro @PaulSolc? Nebo ve Vaší otázce jste směřoval jinam?

Vladimir
JiriKyncl
Occasional Explorer

Děkuji, vytvářím data, vytvářím a tisknu mapy, dělám analýzy, ale tohle je, mám pocit, dle stránek ESRI, trochu nad mé znalosti, nějak tomu nerozumím, nejsem ortodoxní gisař jako Vy, ale je to tak 10% mé práce a na celém magistrátu s ArcGIS Pro nikdo jiný nedělá... 10.8 je dorbý nástrok, ale PRO mám pocit spousta omezení... Tak asi smůla.

PaulSolc
Occasional Explorer

Také děkuji za odpověď. Nemám teď kapacitu na otestování, snad později. Stejně dělám hlavně v Desktopu, a tam Raster Catalog funguje. Co si matně pamatuji, tak v ArcGis Pro jsou nějaká další omezení/nedodělávky, kvůli kterým jsem si říkal, že na publikaci služeb z PRO je ještě čas...

Chystám se používat PRO na různé fajnovosti např. při práci s výkresy apod., ale na dobu, kdy Desktop bude odepsán a zrušen, se zatím moc netěším.

Hezký den, i víkend 🍀