LIDAR a 3D vizualizace

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Select to view content in your preferred language

LIDAR a 3D vizualizace

Published on ‎04-17-2024 11:45 PM by Esri

Stále častěji se setkáváme s dotazem na využití dat z leteckého laserového skenování (jinak také „laserscanning“ nebo LIDAR – Light Detection And Ranging). Vysíláním a přijímáním laserového paprsku různě odraženého od skenovaných objektů získává lidarový senzor tzv. husté mračno bodů ve 3D souřadnicích, které reprezentují snímaný povrch. Obdobné mračno bodů (nejčastěji ve formátu .LAS) lze získat i uměle z fotogrammetrického zpracování optických snímků.

 

V softwaru ArcGIS lze tato data vizualizovat, kombinovat s dalšími daty, klasifikovat, provádět na nich měření, převést je na rastr znázorňující povrch či terén nebo je využít k dalším analýzám. Na webináři si ukážeme možnosti práce s těmito daty v ArcGIS Pro, rozšíření o analýzy s využitím nadstavby 3D Analyst a také sdílení a využití ve webovém prostředí.

 

Registrace2.pngFeatured Guests


Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Thu, May 23, 2024 01:00 AM PDT
End:
Thu, May 23, 2024 02:00 AM PDT
online webinář
Labels (4)
0 Kudos
1 Comment
JanSouček
Esri Contributor

Otázky a odpovědi, které zazněly na webináři

 

U LAS jste definovala jen souřadnicový systém S-JTSK, ale ne výškový systém. Asi jsem si nevšimla, že by tam tato možnost pro třetí souřadnici byla. Jak je zde tedy nastaven ground?

Ve vlastnostech u souřadnicového systému jsou dvě záložky, druhá umožňuje definovat vertikální souřadnicový systém.

 

Data, která jsou momentálně používána, jsou 1G?

Pokud myslíte DMP 1G od ČÚZK, tak nikoliv. Lidarová data byla snímána pro město Český Krumlov, kterému tímto ještě jednou za zapůjčení dat děkuji.

 

Lze zobrazit výškový profil podle již připravené liniové vrstvy?

Používaný výškový profil nad daty LAS lze využít interaktivně, pro použití linie bych LAS převedla na terén (např. i přes zmiňovaný Mosaic Dataset) a využila geoprocessingový nástroj Intersect 3D Line With Surface nebo Výškový profil z nástrojů pro interaktivní analýzu (Pracovní postupy - Průzkumová analýza).

 

Existuje nějaký limit počtu bodů, které lze zobrazit, resp. nějaké doporučení, v jakém rozmezí počtu bodů pracovat? Nebo záleží pouze na výkonnosti mého hardwaru?

Limit není konkrétně definován, opravdu záleží na výkonu hardwaru. Případně také pro zobrazení většího množství bodů můžete využít pyramidové náhledy. Převod na formát SLPK pak umožní využití hierarchické struktury a přizpůsobené zobrazování.

 

Jak dále pracovat s klasifikovanými daty? Je možné nějaké shlazení klasifikace (automatické, ne jen ruční)?

Myslím, že v tomto případě by bylo možné využít filtraci po převedení na rastr nebo případně filtraci bodů LAS: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/las-dataset/point-thinning-and-scalability-of-a-l...

 

LASD už není open formát, že? Tento formát již nelze použít v jiném softwaru (např. LAStools) než ArcGIS Pro.

LASD je kontejner pro jednotlivé soubory LAS, případně lze využít další nástroje jako Tile LAS nebo Export LAS pro další převody. LAStools jsou k dispozici i jako nástroje do ArcGIS Pro. Více informací ke struktuře souborů LASD: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/las-dataset/las-dataset-file-structure.htm

 

Dá se nějak exportovat vyhotovený 3D model v nějakém formátu třeba v krabicovém modelu? Nemyslím teď publikaci na web.

Ano, pokud rozumím otázce správně, k uložení 3D modelů budov lze (kromě varianty Multipatch a Create 3D Object Scene Layer Content) využít i geodatabázovou vrstvu 3D Object Feature Class, která umožňuje importovat a exportovat 3D modely v různých otevřených formátech, a to jak pro využití v desktopové aplikaci, tak pro web.

 

V jakém formátu je použitý mesh a můžete sdělit, v jakém softwaru byl vypočítán?

Texturovaný model – Integrated Mesh – je ve formátu .SLPK (I3S), vytvořený v Drone2Map. Extrakce jednotlivých budov z texturovaného modelu podle polygonů byla provedena nástrojem Extract Multipatch from Mesh (3D Analyst) s využitím nástroje Upgrade Scene Layer pro převod na nejnovější formát.

 

Nestihl jsem nastavení parametrů pro klasifikaci šumu. Mohu se zeptat, proč tam byly nastaveny hodnoty 8m? To je okolí pro detekci odlehlých hodnot?

Ano, pro nastavení klasifikace šumu mohu kromě parametru výška nad/pod terénem volit i parametr odlehlosti bodu od okolních bodů.