DTM Connect

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

DTM Connect

Published on ‎04-17-2024 11:49 PM by Esri | Updated on ‎05-27-2024 11:55 PM

Pojďme se podívat, jak pomocí nástroje DTM Connect řešit problematiku spojenou s Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS).

 

DTM Connect je rozšířením software ArcGIS Pro, které umožňuje stažení dat DTM z IS DMVS do ArcGIS, stejně jako nahrání vlastních dat do IS DMVS. Jednat se přitom může o data kompletní, nebo jen o změnové soubory. Vedle představení samotného DTM Connect si ve videu také ukážeme, jak vlastní data převést do datového modelu DTM a jak je v Jednotném výměnném formátu DTM nahrát do IS DMVS.

 

Registrace2.pngFeatured Guests
Occasional Explorer


Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Thu, May 30, 2024 01:00 AM PDT
End:
Thu, May 30, 2024 02:00 AM PDT
online webinář
Labels (3)
0 Kudos
3 Comments
JaroslavŠkrobák
New Contributor III

Dobrý den, pustil jsem si generování struktury DTM 1.4.3 do PostgreSQL SDE pomocí nejnovější verze doplňku DTM Connect a skončilo mi to chybou:

The index fields must exist in the input TableDescription. Můžu poprosit, co s tím? Ignorovat to?

Dobrý den, jedná se o chybu. Používejte prosím zatím pro testování FGDB, v příštím týdnu uvolníme novou verzi, kde to bude opravené. 

JanSouček
Esri Contributor

Otázky a odpovědi, které zazněly na webináři

 

Data ZPS tedy naimportuji, ale do IS DMVS/DTM kraje již ZPS zpět nenahraji?

Pomocí DTM Connect můžete odesílat data DI nebo TI. Odesílání dat ZPS DTM Connect neumožňuje, jelikož se jedná o odlišný proces. Aktualizaci dat ZPS by měly kraje řešit samy.

 

Počítáte s aktualizací APRX při změně datového modelu DTM?

Symbolika je publikovaná na stránkách ČÚZK. Pokud bude nová verze JVF DTM, bude vydána nová symbolika, tu už si pak můžete i sami vytvořit.

 

V rámci stahování ZPS bude podporováno zapracování změnových dat, která se denně generují jako open-data?

Ano, bude podporováno, zatím nefunguje na krajích výdej změnových balíčků.

 

Kdy bude možné si zakoupit plnou verzi DTM Connect?

S prodejem finální verze čekáme, až bude na straně DTM krajů vše připraveno v plné funkčnosti (zatím nefunguje např. stahování vlastních dat nebo změnových balíčků). Předpokládáme, že finální verze DTM Connect bude hotová do 30.6.

  

Symbolika je součástí adresáře konkrétního projektu? Pokud načtu váš vzorový projekt s fungující symbolikou, jak je možné přenést nastavení symboliky do mého pracovního projektu, kde mám načtena třeba stažená data z datového skladu kraje?

Symbolika je dostupná ke stažení na stránkách ČÚZK, takže ji můžete využít přímo ze stránek ČÚZK. Jak využít soubor LYR v ArcGIS Pro najdete třeba tady: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/apply-symbology-from-layer.h....

 

Navazující dotaz: Bylo by možné třeba formou Tipy a triky DTM popsat, jak symboliku v ArcGIS Pro načíst? Jsem začátečník uživatel ArcGIS Pro. Netuším, kam vydefinovanou symboliku pro DTM uložit, aby jí ArcGIS Pro umělo načíst zřejmě přes nějaký LYR soubor? Není mi to jasné.

Viz předchozí otázka.

  

Máte připravené kontroly dat TI a DI? V topologii tam je, že linie nesmí křížit sebe samu. A pak je problém s rDTI na DMVS vs. V;S;P v datech...

Topologii můžete řešit pomocí standardních nástrojů ArcGIS Pro. Rozsahy DTI vs. VSPe (vlastník, správce, provozovatel, editor) se řeší na straně krajů při odeslání dat. DTM Connect rozdělí odeslaná data do více souborů podle VSPe.

  

Na ISSS 2024 na přednášce ČÚZK k DTM zaznělo, že chystají symboliku DTM pro ArcGIS. Použitá symbolika je ze spolupráce s ČÚZK nebo je váš návrh?

Symboliku poskytuje na svých stránkách ČÚZK. Není to náš návrh.

  

Bude mi prosím doplněk DTM Connect fungovat ve verzi ArcGIS Pro 3.1?
Ano, bude fungovat od 3.1 výše.

 

Můžeme tedy pomocí beta verze začít nahrávat data našich zákazníků do krajského řešení?
Funkčně je možné betu využít pro odesílání dat. Pro vyzkoušení funkčnosti můžete využít testovací prostředí. Z hlediska licenčního budete muset pro produkci počkat na plnou verzi DTM Connect.

 

Navazující dotaz: Pokud nemohu s verzí beta nahrávat data našich zákazníků do krajského řešení, jak máme splnit zákonnou povinnost našich klientů nahrát do krajského systému data do 1. 7. 2024?

Této nešťastné situaci rozumíme, ale finální verzi nástroje DTM Connect chceme uvolnit skutečně až poté, co bude dostatečně otestován vůči plně funkčnímu IS DMVS resp. krajským řešením, což bohužel stále není možné.

 

Je možné stažená data z DTM z ArcGIS Pro vypublikovat na Portál ArcGIS Enterprise a ideálně nastavit automatickou aktualizaci těchto dat (např. každý den v 5:00)?

Ano, se staženými daty můžete pracovat jako s běžnými daty v ArcGIS Pro, máte je uložená v databázi. Aktualizace budou možné, až budou fungovat změnové balíčky na straně DTM krajů.

 

Jsou stažená data se Z souřadnicí?

Ano, pokud je v DTM Z souřadnice vyplněná, tak bude i ve stažených datech.

 

Když si založím fGDB s adresářovou strukturou pro DTM a načtu lokální data xml pro třeba zpracování aktualizace, tak se načtou data pro omezenou množinu prvků. Existuje nějaká možnost, aby se v legendě zobrazily přednostně třídy prvků, které obsahují naplněná data?

Přímý nástroj pro to v ArcGIS Pro zatím neexistuje, ale je možné si v tabulce obsahu pomocí filtru nechat zobrazit pouze prázdné vrstvy, kliknutím označit vrstvu na začátku seznamu a se shiftem kliknout na vrstvu na konci. Tím se všechny prázdné vrstvy vyberou a když pak kliknete s klávesou CTRL na zaškrtávátko viditelnosti vrstvy, všechny se vypnou. Když následně zrušíte filtr, budou viditelné pouze vrstvy, které obsahují nějaké prvky.

 

Kde lze zažádat o vytvoření certifikátu pro testování odesílání dat do DTM?

Informace k vytvoření certifikátu a další nastavení najdete na stránkách ČÚZK nebo např. v příručce: https://cuzk.cz/DMVS/Portal-DMVS/CUZK_DMVS_Portal_Uzivatelska-prirucka.aspx.

 

Jaká bude předpokládaná cena nástroje v plné verzi?

Máme dva licenční modely, obraťte se prosím na obchod@arcdata.cz.