Analytické možnosti ArcGIS Pro

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Analytické možnosti ArcGIS Pro

Published on ‎03-19-2021 05:26 AM by Esri | Updated on ‎05-25-2021 02:14 AM

webinar_ico_4.jpgV tomto díle našeho seriálu se zaměříme na možnosti analýz v ArcGIS Pro. Ukážeme si, jak přistupovat k analytickým nástrojům, představíme si nové principy fungování panelu Geoprocessing, ukážeme si výhody 64bitové architektury či možnosti interaktivní historie a fultextového vyhledávání nástrojů. Na závěr si přiblížíme nástroje z oblasti Ready To Use.

 Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Tue, May 11, 2021 01:00 AM PDT
End:
Tue, May 11, 2021 02:00 AM PDT
online webinář
1 Comment
JanSouček
Esri Contributor

Otázky, které padly během semináře

 

Jak se nastaví černé pozadí v ArcGIS Pro?

Tmavé pozadí můžete nastavit přes Možnosti ArcGIS Pro, v části Obecné je možnost Motiv aplikace.

 

Konečně vizualizačně zajímavá ukázka mapy. Škoda toho zobrazení...

Pokud máte raději náš „Křovácký“ pohled na ČR, můžete mapu otočit pomocí Shift + pravé tlačítko myši. Pro návrat do původní polohy využijte klávesovou zkratku písmena N jako North/Sever.

 

Lze v Batch processing volit více různých parametrů najednou? V ArcMap se zobrazí tabulka, kde lze měnit více parametrů najednou.

Přes možnost Dávka/Batch je možné nastavit pouze jeden parametr. V tomto směru se již pohybujeme spíše v automatizaci nástrojů, tedy spíše v prostředí Python, nebo ModelBuilder. Pokud jde o automatizaci, tak Vás odkážu na jeden z dalších webinářů Automatizace v ArcGIS Pro.

 

Vedia všetky geotool na prácu s vektormi využiť GPU? Treba to nejak nastaviť, aby výpočet išiel cez GPU?

Ano v Prostředí/Environment geoprocessingu je možné nastavit jako výchozí procesor buď CPU nebo GPU.

 

Lze v jednom profilovém grafu zobrazit více 3D linií, např. pro porovnání změn v území?

Lze, do nástroje vstupuje liniová vrstva, ta může obsahovat více linií, ty jsou následně barevně zobrazeny v grafu podle nastavené Symbologie.

 

Umí nástroj Export to CAD pracovat i se shape s „dírou“ - např. parcely s „dírou“? Nebo je nutné použít  Quick Export přes Data Interoperability?

Stručně řečeno umí. V rychlosti jsme tuto možnost otestovali a výsledek můžete vidět níže.

ArcGIS Pro:

MicrosoftTeams-image (5).png

 

AutoCAD:

MicrosoftTeams-image (6).png

 

AutoCAD nepracuje s pravými polygony. Ale pokud vyexportujete polygon s dírou pomocí nástroje Export to CAD, vytvoří se vám jeden objekt. A jako jeden objekt (respektive dvě uzavřené křivky) se následně chová i v AutoCADu.

 

Jak jste mluvil o 4D: umí ArcGIS Pro spatio-temporal analysis (např. pro GWR)?

Dobrý den, ano umí. Posílám odkaz na daný nástroj: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/spatial-statistics/geographicallyweightedreg...

 

Dobrý den, ovlivňuje CPU/GPU pracovního PC rychlost práce s daty webových služeb Esri, nebo jde čistě o nastavení Esri/Amazon serverů a webového připojení (např. služba Landsat images)? Děkuji.

Při prohlížení dat/rastrů se skutečně jedná spíše o schopnost serverů data poskytnout. Pokud Vám však data/rastry vstupují do analýz, některé nástroje skutečně podporují jako vstup i Image služby, zde již výkon CPU i GPU bude mít vliv na rychlost zpracování.

 

Ve starém ArcGIS jsem používal nástroj pro změnu datumu metadat (update metadata pomocí xslt předpisu) V ArcGIS Pro jsem ale stejný nástroj již nenašel. Existuje? Děkuji

Dobrý den, zde bychom asi blíže potřebovali upřesnit postup, který jste využíval. Prozatím jsem odhadl, že by to mohl být následující postup: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/metadata/process-metadata-using-xslt-transfo.... Nástroj v tomto postupu využitý (XSLT Transformation) skutečně není momentálně součástí nástrojů ArcGIS Pro. Je však možné využít možnosti importu metadat, které ArcGIS Pro nabízí: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/metadata/copy-or-import-metadata-to-an-item.htm#GUID-8...

Dále přikládám nějaké Best practices v editaci metadat: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/metadata/best-practices-for-editing-metadata.htm

Pokud byste měl zájem o začlenění nástroje XSLT Transformation do ArcGIS Pro, doporučuji o tuto možnost zažádat na webu ArcGIS Ideas: https://community.esri.com/t5/custom/page/page-id/arcgis-ideas