p.nemecmysynergis-esridist

Survey123

Discussion created by p.nemecmysynergis-esridist Employee on Jun 7, 2019
Latest reply on Jul 11, 2019 by p.nemecmysynergis-esridist

Dúfam, že všetci po slovensky hovoriaci súčasní aj budúci používatelia Survey123 privítajú možnosť tohto spoločného diskusného fóra. 

Outcomes