Více mapových polí v 1 dotazníku???

287
1
Jump to solution
06-06-2020 08:19 AM
NekolaLukáš
New Contributor

Dobrý den,

jsem studentem Přírodovědecké fakulty UK a v současné chvíli vytvářím dotazník prostřednictvím Survey123 ve webovém prostředí. S aplikací jsem obeznámen, nicméně bych rád věděl, zda existuje nějaká možnost přidat 2 a více map v 1 dotazníku. Jsem si vědom toho, že v základní formě dotazníku lze využít pouze 1 mapu, která bude obsahovat prostorovou složku sloužící pro následující vizualizaci. Nicméně v mém případě bych rád vytvořil 1 dotazník s více mapami a ke každé by byly určeny vedlejší otázky. Každá mapa by vytvořila svoji vrstvu s určitými atributy. Logicky nechci utvářet více dotazníků.

Děkuji za odpověď,

S pozdravem,

Lukáš Nekola

0 Kudos
1 Solution

Accepted Solutions
VHolubec
Esri Regular Contributor

Dobrý den,

toto je limit aplikace. Musíte se na to dívat tak, že s formulářem vytváříte i třídu prvků (většinou bodovou) a jeden záznam také nemá dva sloupce s geometrií. 

Jedinou možností je pak za pomocí Survey 123 Connect vytvořit Repeat Section, která je sice v jednom formuláři, ale fyzicky vytvoří další třídu prvků, která bude relačně navázaná na tu první.

Postup je také uveden zde: Error: This survey cannot be published. Only one geometry field is allowed per table, (X number) fou... 

Hezký den,

Vladimír

View solution in original post

1 Reply
VHolubec
Esri Regular Contributor

Dobrý den,

toto je limit aplikace. Musíte se na to dívat tak, že s formulářem vytváříte i třídu prvků (většinou bodovou) a jeden záznam také nemá dva sloupce s geometrií. 

Jedinou možností je pak za pomocí Survey 123 Connect vytvořit Repeat Section, která je sice v jednom formuláři, ale fyzicky vytvoří další třídu prvků, která bude relačně navázaná na tu první.

Postup je také uveden zde: Error: This survey cannot be published. Only one geometry field is allowed per table, (X number) fou... 

Hezký den,

Vladimír