Aan de slag met ArcGIS JavaScript - WMTS laag toevoegen

213
0
05-22-2019 04:46 AM
Egge-JanPollé1
MVP Regular Contributor
1 0 213

WMTSLayer

In deze oefening gaan we de officiële BRT Achtergrondkaart van PDOK aan onze basiskaartgalerij toevoegen. PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden.

De BRT Achtergrondkaart wordt onder andere via een OGC Web Map Tile Service (WMTS) aangeboden. Een dergelijke service kan als WMTSLayer toegevoegd worden aan de web map. Zie de code hieronder om te zien hoe we de basiskaartgalerij die we in deze oefening gemaakt hebben uitbreiden met de PDOK laag.

Klik hier om het eindresultaat in actie te zien.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
 <title>Aan de slag met ArcGIS JavaScript - WMTS laag toevoegen</title>
 <style>
  html, body, #viewDiv {
   padding: 0;
   margin: 0;
   height: 100%;
   width: 100%;
  }
 </style>

 <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.11/esri/css/main.css">
 <script src="https://js.arcgis.com/4.11/"></script>

 <script> 
   require([
    "esri/Map",
    "esri/geometry/Point",
    "esri/views/MapView",
    "esri/layers/WMTSLayer",
		"esri/Basemap",
		"esri/widgets/BasemapGallery",
		"esri/widgets/BasemapGallery/support/LocalBasemapsSource"
   ], function(Map, Point, MapView, WMTSLayer, Basemap, BasemapGallery, LocalBasemapsSource) {

   // BRT Achtergrondkaart van PDOK als achtergrondkaart
   var brtachtergrondkaart = new Basemap({
    baseLayers: [
   	new WMTSLayer({
      url: "https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS",
      copyright:
       "<a target='_top' href='https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-achtergrondkaarten-brt-a-'>BRT Achtergrondkaart</a> van <a target='_top' href='https://www.pdok.nl/'>PDOK</a>",
      activeLayer: {
       id: "brtachtergrondkaart"
      }
     })
    ],
    title: "BRT Achtergrondkaart (PDOK)",
    id: "brtachtergrondkaart_pdok",
    thumbnailUrl: "https://www.pdok.nl/o/iv-pdok-theme/images/pdok/map.jpg"
   });

   var map = new Map({
    basemap: brtachtergrondkaart
   });
   
	 var rdOrigin = new Point({
	  x: 155000,
	  y: 463000,
	  spatialReference: 28992
	 });
   
	 var view = new MapView({
	  spatialReference: 28992, 
	  container: "viewDiv",
	  map: map,
	  center: rdOrigin,
	  scale: 1500000 
	 });

   // Basiskaarten Esr Nederland
   var lightGrayCanvas_RD_EsriNL = new Basemap({portalItem: {id: "9ff6521e85d24df1aa9cd4aebfef748b"}}); //Lichtgrijze Canvas RD
   var darkGrayCanvas_RD_EsriNL = new Basemap({portalItem: {id: "62a3befb579e4d9f9c5c51576c8a7c25"}}); //Donkergrijze Canvas RD
   var topo_RD_EsriNL = new Basemap({portalItem: {id: "7aea6fa913a94176a1074edb40690318"}}); //Topo RD
   var open_Topo_RD_EsriNL = new Basemap({portalItem: {id: "0698b71eb7cf47898086d072e574ac32"}}); //Open Topo RD
   var stratenkaart_RD_EsriNL = new Basemap({portalItem: {id: "9fe1a753955f418fa1cbaf1c47610a47"}}); //Stratenkaart RD
   var luchtfoto_RD_EsriNL = new Basemap({portalItem: {id: "38e1a1c6ee2c421290622400d22ecf57"}}); //Luchtfoto RD
   
   var dutchBasemaps = new LocalBasemapsSource({
    basemaps : [brtachtergrondkaart, topo_RD_EsriNL, open_Topo_RD_EsriNL, stratenkaart_RD_EsriNL, luchtfoto_RD_EsriNL, lightGrayCanvas_RD_EsriNL, darkGrayCanvas_RD_EsriNL]
   });

   var basemapGallery = new BasemapGallery({
    view: view,
		source: dutchBasemaps
   });

   view.ui.add([basemapGallery], "top-right");

  });
 </script>
</head>
<body>
 <div id="viewDiv"></div>
</body>
</html>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
About the Author
GIS Consultant at Tensing GIS Consultancy B.V.