What's coming - OpenStreetMap

2139
4
11-07-2019 02:26 AM
Labels (1)
Ellenvan_den_Berg
Esri Contributor
2 4 2,139

De wereld om ons heen verandert snel en informatie wordt vastgelegd op verschillende manieren. Zo wordt er door overheden geregistreerd waar objecten zich bevinden, zoals met de basisregistraties. Deze zijn voor overheidsinstellingen verplicht om te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Er bestaat echter veel meer informatie over wat waar is en die informatie wordt ingewonnen door bijvoorbeeld inwoners zelf. Eén van de manieren waarop dit massaal gebeurt is via OpenStreetMap (OSM).

Dit blog is geschreven door Jeske van der Velden‌ en Ellen van den Berg‌, beide actief in het content-team van Esri Nederland.

 

OpenStreetMap is een project waarmee geografische gegevens ingewonnen worden die openbaar beschikbaar worden gesteld. De informatie wordt ingewonnen door vrijwilligers, maar er wordt ook gebruik gemaakt van autoritatieve open bronnen, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Iedereen kan een account aanmaken en zo de data in OpenStreetMap verrijken. Met behulp van een curatie-proces wordt ervoor gezorgd dat de ingevoerde data valide is. Wij vinden het belangrijk om iedereen meer inzicht geven in de wereld om ons heen om zo betere beslissingen te kunnen nemen. Daarom willen wij de data uit OpenStreetMap beschikbaar stellen, zodat het binnen ArcGIS nog eenvoudiger wordt om te gebruiken. Maar daarnaast het ook zo eenvoudig mogelijk maken voor mensen om bij te dragen aan het verbeteren van OpenStreetMap.

 

De afgelopen jaren hebben we bij Esri verschillende acties ondernomen om bij te dragen aan de OSM-community. Zo is er een add-in beschikbaar voor ArcMap om wijzigingen door te voeren in OSM en geven wij toestemming aan OSM-vrijwilligers om gebruik te maken van onze AHN-services en visualisati... in de veelgebruikte JOSM-editor. Onze collega’s in Amerika hebben ook de World Imagery service aan de OSM-community beschikbaar gesteld. Deze kaartlagen ondersteunen bij het nauwkeurig intekenen van objecten in OSM. Recentelijk heeft Esri ook een OSM- vectorbasiskaart in de Web Mercator-projectie (WKID: 102100) beschikbaar gemaakt. Deze wordt elke drie weken geactualiseerd én is daarnaast ook nog eens vrij te gebruiken door iedereen. Deze kaart van Esri is beschikbaar gemaakt onder een Creative Commons by Attribution (CC BY 4.0), wat wil zeggen dat iedereen deze vrij mag gebruiken, zonder transactielimieten, in zowel interne als openbare kaarten. Het enige dat gevraagd wordt is dat u de juiste vermelding doet: “Map data © OpenStreetMap contributors, Map layer by Esri”. Wij bij Esri Nederland zijn nu bezig om deze data ook in de binnen Nederland veel toegepaste RD-projectie (WKID: 28992) beschikbaar te maken. Hieronder vertellen we u meer hierover.

 

Achtergrondkaarten

De data in OpenStreetMap vormt met elkaar een kaart van de wereld. Deze data wordt veelvuldig gebruikt als achtergrondkaart in allerlei soorten apps. Als Esri Nederland willen we vooroplopen in de ontwikkelingen op GIS-gebied en daarom zijn we een OSM-basiskaart in RD (WKID: 28992) aan het ontwikkelen op basis van vector tiles. Bij vector tiles is het mogelijk om een stijl aan te passen naar eigen wensen. Het zal straks dus mogelijk zijn om de OSM-achtergrondkaart te gebruiken, maar met een eigen opmaak, door de gebouwen bijvoorbeeld een andere kleur te geven of bepaalde labels weg te laten uit de kaart. Een stijl waar we aan werken is de hybride-laag. Hierbij worden juist alleen labels en herkenningspunten in de kaart weergegeven, zodat dit als referentie gebruikt kan worden op bijvoorbeeld een luchtfoto.

Waar veel van onze huidige achtergrondkaarten echt alleen dekking hebben voor Nederland, zal deze kaart gebaseerd op OSM juist ook een stuk van België en Duitsland bevatten, voor iedereen die rond of over de grens werkzaam is. Om ook gebruikers tegemoet te komen die toepassingen gebruiken waarbij geen vector tiles ondersteund worden zullen we ook nog een rastervariant aanbieden – maar die volgt pas op een later moment. De vector tile versie zullen we eerst beschikbaar maken.

Points of Interest

OpenStreetMap bevat veel interessante informatie, waaronder Points of Interest, oftewel POI’s. Dit zijn punten of plaatsen die specifiek van belang kunnen zijn, het zijn belangrijke locaties. Deze locaties zijn zichtbaar in de bovengenoemde basiskaart, maar we zullen deze ook beschikbaar maken als losse kaartlagen. Daardoor is het mogelijk om deze POI’s te gebruiken voor analyses of als onderdeel in uw eigen kaarten of apps. De onderwerpen die in deze Nederlandse POI-lagen aan bod zullen komen zijn vrije tijd, onderwijs, laadpalen, postkantoren, sport, winkels, eten en drinken, hotels en pensions, geldautomaten, tankstations en gezondheidszorg. In de toekomst gaan we de mogelijkheid onderzoeken om deze POI-gegevens ook op te nemen in een geocoder (zoekfunctie), waarmee er dan naar deze locaties gezocht kan worden.

 

Zelf bijdragen aan OSM

Het is voor Esri Nederland belangrijk om het gebruik van OpenStreetMap te promoten. Hoe meer vrijwilligers bijdragen, hoe accurater en completer de data zal worden. Gebruikers van de kaart zullen eventuele onjuistheden snel opmerken en wij willen het terug melden hiervan vereenvoudigen. Zo zullen we in de pop-ups van de POI-lagen een link opnemen waarmee u meteen naar dat object in de OSM-website wordt gebracht. Daar kunt u dan een wijziging aanbrengen met uw OSM-account. De achtergrondkaart zullen wij periodiek actualiseren zodat de verbeteringen in de data ook snel terugkomen in deze kaart. Voor de POI’s werken wij aan een proces waarbij deze kaartlagen initieel élke dag bijgewerkt worden. Maakt u een verbetering in OSM voor één of meerdere POI’s, dan ziet u die een dag later al terug in onze POI-kaartlagen.

 

Toekomst

Wij willen een bijdrage leveren aan het beschikbaar stellen van en bijdragen aan open data in OpenStreetMap. We willen hierin zo veel mogelijk modern, actueel en geïntegreerd met andere systemen zijn. Zo hopen wij bij te dragen iedereen beschikking te kunnen laten hebben over zo veel mogelijk informatie en de Levende Atlas van de Wereld verder uit te breiden voor iedereen die werkt met ArcGIS. Welke bijdrage levert u al aan OSM? En hoe wilt u de OSM data gaan toepassen? We horen het graag, laat gerust een reactie achter.

4 Comments
About the Author
Content engineer bij Esri Nederland.
Labels