AnsweredAssumed Answered

Gebiedsindeling Netbeheerders (Elektriciteit/Gas/Water) in ArcGIS Online?

Question asked by EPolle_TensingInternational Champion on Sep 4, 2020
Latest reply on Sep 7, 2020 by evandenbergesri-nl-esridist

Hoi Joris, Hallo Content Team,

 

Zou het mogelijk zijn om de gebiedsindeling van de Nederlandse netbeheerders voor elektriciteit, gas en water in jullie aanbod op te nemen? Zodat deze indelingen gemakkelijk vanuit ArcGIS Online en/of de Living Atlas als lagen aan kaarten en applicaties toegevoegd kunnen worden. Deze informatie kan in veel gevallen nuttig zijn, zeker nu met de hele energietransitie waar we als B.V. Nederland mee bezig zijn.

 

De gebiedsindelingen van de netbeheerders zijn beschikbaar als open data, zie: Gebiedsindeling Netbeheerders Elektriciteit, Gas en Water | Data overheid. Deze dataset is eigendom van de stichting Mijnaansluiting.nl, maar ze zijn vrijgegeven onder de licentie CC-0 (1.0).

 

Ze worden aangeboden als WFS service: https://opendata.polygonentool.nl/wfs?request=GetCapabilities

(Let op: de service is beschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze credentials staan gepubliceerd op de hierboven genoemde pagina van Data overheid, op het tabblad metadata, bij de beschrijving. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn identiek aan elkaar, en komen overeen met het eerste deel van de url, tussen de slashes en de eerste punt - hierboven vet gemarkeerd.)

 

Jullie weten zelf hoe lastig dit WFS formaat is, en het zou zeer handig zijn, voor meerdere organisaties en partijen in Nederland die ArcGIS gebruiken, als deze data via ArcGIS Online beschikbaar zou zijn.

 

Ik hoor graag wat jullie van deze suggestie vinden.

 

Groet,

 

Egge-Jan

Outcomes