AnsweredAssumed Answered

Mobilní aplikace a jejich odhlašování

Question asked by jarda_dis on Jul 13, 2020
Latest reply on Jul 23, 2020 by vholubecarcdata-cz-esridist

Ahoj skupino,

neustále bojujeme a trápí nás to, že se odhlašují na mobilních telefonech aplikace jako Collector a QuickCapture. Tracker drží...

Určitě se tak děje po aktualizaci těchto aplikací, ale děje se tak i v jiných případech (možná výpadek signálu???). Pochybujeme, že by strážníci městské policie tyto aplikace sami odhlašovali

Máte někdo stejnou zkušenost?

Outcomes