AnsweredAssumed Answered

Survey: Více Geopointů v jednom Survey?

Question asked by zdenek.moravec_muck on Jun 25, 2020
Latest reply on Jun 25, 2020 by vholubecarcdata-cz-esridist

Chceme vytvořit Survey s více otázkami a sebrat polohu pro každou otázku.

Příklad:

Otázka 1: Máte ve Vaší obci problém s dopravou?

Když uživatel vybere Ano, objeví se mapa a "Zadejte polohu problému s dopravou"

Otázka 2: Máte ve Vaší obci zdroj znečištění?

Když uživatel vybere Ano, objeví se mapa a "Zadejte polohu zdroje znečištění"

 

Chápu, že výstupem survey je jeden záznam ve feature layer s jednou souřadnicí, takže spíš jestli neexistuje nějaký workaround, aby se z jednoho survey (nebo by to byla sada survey?) uložilo více záznamů s více souřadnicemi.

Děkuji

Zdeněk Moravec

město Český Krumlov

Outcomes