AnsweredAssumed Answered

ArcGIS ONLINE propojení se Street View/Panorama

Question asked by kominek_mmb on Jun 11, 2020
Latest reply on Jul 1, 2020 by vholubecarcdata-cz-esridist

Zdravím, chtěl bych integrovat bodovou feature vrstvu na AGOL s proklikem do aplikace Street View nebo Panorama na základě souřadnic x/y... Zkoušel jsem vytvořit vypočtené pole pomocí arcade výrazu dle Using Street View Applications with ArcGIS ,  Bohužel se mi to však nepodařilo. 

 

předem díky za reakce a případné rady

Outcomes