AnsweredAssumed Answered

Výplň polygonu farebnou vzorkou v AGOLE

Question asked by racaadmin on Jul 18, 2019
Latest reply on Jul 29, 2019 by Majko123
Branched to a new discussion

Dobrý deň,

 

potrebujem vyplniť jeden polygon vzorkou, nakolko sa mi prekrývajú 2 polygony. V AGOLE som nenašiel túto možnosť, je tam len možnosť výplne farbou. Výpln vzorkou som si spravil v ARCGIS PRO, po načítaní do AGOLU sa mi síce zobrazila výplň vzorkou, no v inej farbe vzorky. Existuje nejaká možnosť, ako si v AGOLE vybrať vzorku+farbu vzorky? Na ilustráciu posielam prílohy.

Ďakujem

Outcomes