AnsweredAssumed Answered

Problém pri načítaní vrstiev v AGOLE

Question asked by racaadmin on Jun 20, 2019
Latest reply on Jul 18, 2019 by racaadmin

Dobrý deň,

 

Nemôžem načítať všetky vrstvy do jednej mapy v ArcGIS Online (vid príloha). Zakaždým mi načíta len niekolko vrstiev, aj to pri každom načítaní inú kombináciu. Tento problém pretrváva aj napriek tomu, že som zaklikol možnosť ,,zabránit nechcenému odstráneniu vrstiev". Aj som reštartoval systém a stále nič. Tento problém sa mi len dnes vyskytol. Čím to môže byť? 

 

Ďakujem

Outcomes