p.nemecmysynergis-esridist

Mapy s príbehom - Story Maps

Discussion created by p.nemecmysynergis-esridist Employee on Jun 7, 2019
Latest reply on Jun 17, 2019 by p.nemecmysynergis-esridist

Mapy s príbehom majú za sebou veľmi úspešný príbeh. Bude zaujímavé sledovať, ako bude tento príbeh pokračovať v našom priestore na GeoNete.

Outcomes