AnsweredAssumed Answered

Export multipatch van BAG 3D data

Question asked by jjltenkate on Oct 9, 2018
Latest reply on Oct 9, 2018 by jjltenkate

Ik snap niet wat ik kan doen met BAG 3D data vanuit de Living Atlas in ArcgisPro. Het is een hele mooie dataset en het ziet er prachtig uit, maar ik zou het graag willen exporteren, of naar multipatch, of een platgeslagen feature? Is dat mogelijk?

 

Het is voor mij erg onduidelijk wat ik aan die mooie BAG 3D datasets heb als ik het vervolgens niet kan exporteren, of iets er mee kan.

 

Groet,

 

Jan ten Kate

Outcomes