Pieterjan.w_BrabantWater

BAG service

Discussion created by Pieterjan.w_BrabantWater on Sep 23, 2018
Latest reply on Sep 25, 2018 by anton@perfectplace.nl

Sinds jaar en dag stelt ESRI een BAG service ter beschikking met een dagelijkse bijwerkingsgraad. Blijkbaar is er in de loop van de tijd behoefte ontstaan om plan- en sloopgebouwen niet meer weer te geven in de service. Voor Brabant Water is dit een groot gemis, aangezien we aan plangebouwen vaak al leidingen kunnen relateren.

 

Als er nog meer gebruikers zijn die graag (sloop) en plangebouwen in hun BAG service zien, gaat dit wellicht weer aangevuld worden. Het beste zou zijn dat er voor die panden een andere laag (op basis van status) in de service zou zitten, die naar behoefte kan worden aan/uitgezet worden.

 

Graag een reactie!

 

Pieterjan Wintjes

GIS specialist Brabant Water

Outcomes