AnsweredAssumed Answered

join

Question asked by nanske on Mar 5, 2018
Latest reply on Mar 6, 2018 by nanske

Ik wil een excelbestand joinen aan de tabel van een shapefile. Als ik de join wil uitvoeren krijg ik steeds enkele kolommen van het excelbestand niet te zien. 1 van deze kolommen is het joinveld, en dat kan ik dus niet kiezen bij de join.

Waar kan dit aan liggen?

Heb al geprobeerd alles van het excelbestand te kopiëren en te plakken in een nieuwe excel, maar ook dit helpt niet. Heb ook al geprobeerd een aantal kolommen te deleten in de excel, maar ook dat helpt niet. Het zijn steeds de 3 linkse kolommen van de excel die hij niet toont.

 

Enig idee?

 

Grtjs

Nancy

 

##################

 

I want to add an Excel file to the table of a shapefile. If I want to execute the join, I will not see any column of the Excel file. One of these columns is the join field, so I can not choose that from the join.

 

What can this be?

 

Have already tried to copy everything from the Excel file and paste it into a new Excel, but this does not help either. Have also tried to delete some columns in the Excel, but that does not help either. It is always the 3 left columns of the excel that he does not show.

 

Any idea?

 

##################

Outcomes