AnsweredAssumed Answered

adressplaceringsfil i vägbeskrivningswidgeten

Question asked by johanli on May 20, 2016

Hej, jag har skapat ett eget nätverk och en egen adressplaceringsfil som jag använder i webappbuilderns widget vägbeskrivning. Detta fungerar nästan bra förutom två saker, när jag skriver adressen jag ska "resa från " så får jag inte upp några förslag utan måste skriva in hela adressen för att det ska fungera och vägbeskrivningen skrivs ut på engelska. Någon som har några förslag på vad jag kan göra för att få fram adressförslag och vad det beror på att vägbeskrivningen inte blir på svenska.

 

//Johan Lindström

Österåkers kommun

Outcomes