AnsweredAssumed Answered

Links vanuit kaart naar pagina (Map Series Builder)

Question asked by Landerd on Apr 29, 2015

Kun je vanuit een kaart die gebruikt wordt in de 'Map Series Builder' een link maken naar een pagina/tabblad in de 'Map Series Builder'?

Bijvoorbeeld, op de kaart staat een icoon en wanneer de gebruiker daarop klikt gaat hij naar een pagina/tabblad binnen de serie.

Mij is opgevallen dat de pagina's binnen een serie geen uniek i.d. / URL meekrijgen om naar te verwijzen.

Outcomes