AnsweredAssumed Answered

problem : nie znaleziono punktu wej??cia procedury ?gettemppathW@esriOSDir@@YGKKPA_W@Z

Question asked by geonetadmin on Mar 15, 2013
Original User: Emii0306

Gdy chce w�?�?czy�? ArcGis 10.1 w�?�?cza si�? komunikat:  nie znaleziono punktu wej�?cia procedury ?gettemppathW@esriOSDir@@YGKKPA_W@Z w bibliotece AfCore.dll. Prosz�? o pomoc.

Attachments

Outcomes