Používate sidecar v nových mapách s príbehom?

145
1
11-12-2019 01:31 AM
New Contributor III
1 1 145

Fascinujúcim prvkom v nových mapách s príbehom ArcGIS Story Map je tzv. sidecar. (staré motorky so sedadlom vedľa jazdca sa volali v našich končinách sajdkáry). 

 

Sidecar je založený na princípe hlavného panelu pre rôzne typy médií ako sú mapa, obrázok, video a vedľajšieho naratívneho - opisného panelu, v ktorom obvykle tečie text, alebo opäť médiá, avšak v menšom formáte. Pokiaľ chceš vytvoriť dobrú a informatívnu SM, tak sidecar môže byť hlavným kľúčom k tomu. Preto odporúčam prečítať si tento blog o šiestich spôsoboch využitia sidecaru.

1 Comment
New Contributor III

Sidecar využívam na prechody medzi pohľadmi v mape. Výhodou je, že sa dá jednoducho duplikovať pohľad mape, posunúť extent a uložiť ako nový slide. Vo výstupe je prechod medzi pohľadmi plynulý. Textom zvyknem bližšie popísať na čo je pohľad v mape upriamený.

Sidecar používam tiež na plynulé prechody medzi obrázkami. V poslednej verzií SM, bola pridaná možnosť nastavenia transitions. Na prechody medzi obrázkami používam slow.

About the Author
ArcGEO Information systems