ArcGIS Enterprise a Linux: část III. ArcGIS Data Store

296
0
11-29-2023 02:19 AM
Labels (3)
Prokop_Kuranda
Esri Contributor
0 0 296

V sérii článků s názvem ArcGIS Enterprise a Linux vás stručně provedu instalací jednotlivých komponent ArcGIS Enterprise v operačním systému Linux. Nejdříve si ukážeme přípravu operačního systému před instalací, poté instalaci a konfiguraci jednotlivých komponent, jejich propojení a nakonec jejich odinstalaci. Jednotlivé díly série však mohou sloužit i jako návod pro instalaci komponent samostatně.

Pro účely ukázky použijeme podporovaný operační systém Ubuntu Server 20.04 LTS. Bude se jednat o prostředí čtyř virtuálních serverů, kde bude samostatně instalován Portal for ArcGIS, ArcGIS Server a ArcGIS Data Store. Na čtvrtém stroji bude běžet webový server Apache Tomcat se dvěma ArcGIS Web Adaptory.

Ve třetím dílu série budeme instalovat ArcGIS Data Store, jehož instalační soubor stáhneme z webu My Esri. Pomocí tohoto návodu můžeme zprovoznit funkční ArcGIS Data Store během krátkého času – pokud máme k dispozici kompletní správu prostředí, instalace ArcGIS Data Store zabere maximálně 15 minut včetně instalace operačního systému Linux.

 

Vytvoření nového uživatele „arcgis“

Komponenty ArcGIS Enterprise nemohou běžet pod uživatelem root. Nejdříve proto vytvoříme nového uživatele s názvem arcgis pomocí příkazu:

adduser arcgis

(Příkaz spustíme uživatelem root nebo jiným ze skupiny sudo pomocí sudo adduser arcgis.)

Systém nás vyzve k zadání hesla, jména a dalších údajů pro nového uživatele.

 

Navýšení limitů pro soubory a procesy

ArcGIS Enterprise je komplexní serverové řešení, kde najednou může běžet velké množství procesů zpracovávajících velké množství souborů. Pro jeho správný běh je tak potřeba navýšit uživatelské limity pro množství otevřených souborů a procesů.

Navýšení se provede v souboru /etc/security/limits.conf, a to přidáním řádků:

arcgis soft nofile 65535
arcgis hard nofile 65535

kde „arcgis“ je název uživatele, pod kterým budou komponenty běžet a kterého jsme vytvořili v předchozím kroku.

Řádky přidáme například pomocí Nano příkazem:

sudo nano /etc/security/limits.conf

Pomocí Control+X úpravy uzavřeme a uložíme.

Dále upravíme soubor /etc/systemd/system.conf tak, aby obsahoval řádky

DefaultLimitNOFILE=65536

DefaultLimitNPROC=25059

 

Instalace komponenty ArcGIS Data Store

Přihlásíme se uživatelem arcgis (su arcgis) a stažený instalační soubor z My Esri, který jsme přesunuli do složky /home/arcgis/installs, rozbalíme pomocí:

tar zxf ArcGIS_DataStore_Linux_111_185305.tar.gz

Samotnou instalaci poté zahájíme příkazem:

/home/arcgis/installs/ArcGISDataStore_Linux/Setup -m silent -l yes -d /home/arcgis

kde parametr -m znamená způsob instalace, -l souhlas s licenčními podmínkami a -d je cesta, kde bude ArcGIS Data Store nainstalován.

Před instalací se spustí nástroj pro diagnostiku, který ji v případě chyb zastaví.

JanSouek_0-1701251133639.png

 

V našem případě nástroj vypsal chybové hlášení Warning z důvodu, že nebyly splněny požadavky pro instalaci ArcGIS Data Store typu Spatiotemporal Big. V prostředí nicméně budeme potřebovat jen typy Relational a Tile Cache, takže můžeme pokračovat.

Instalace trvala dvě minuty.

 

Konfigurace ArcGIS Data Store

Po dokončení instalace jsme vyzváni ke konfiguraci ArcGIS Data Store „You will be able to configure ArcGIS Data Store 11.1 by navigating to https://vmpkubtt:2443/arcgis/datastore.“, což je adresa, na kterou můžeme přistoupit v prohlížeči jiného počítače, který vidí na server, kde jsme ArcGIS Data Store nainstalovali. Následně máme k dispozici UI, které nás provede konfigurací.

Pokud nemáme možnost připojení na server skrze prohlížeč jiného počítače, tak můžeme ArcGIS Data Store konfigurovat pomocí terminálu, například:

/home/arcgis/datastore/tools/configuredatastore.sh https://vmpkubtt.arcdata.cz:6443 siteadmin password /home/arcgis/datastore --stores relational,tileCache

kde https://vmpkubtt.arcdata.cz:6443 je adresa ArcGIS Serveru, ke kterému se napojíme, siteadmin je název administrátora ArcGIS Server Site, password je administrátorské heslo, /home/arcgis/datastore je umístění, kde se budou vytvářet data a -stores má hodnoty relational,tileCache, protože chceme konfigurovat dva typy – Relational a Tile Cache.

 

Nastavení automatického spouštění

Narozdíl od instalace v operačním systému Windows se ArcGIS Data Store v Linuxu nespustí sám po zapnutí systému. Proto nastavíme příkaz v systemd, který jej spustí automaticky.

Předem připravený příkaz je dodán s instalací a nachází se v /home/arcgis/datastore/framework/etc/scripts/arcgisdatastore.service. V našem případě si soubor otevřeme a na konci souboru odkomentujeme řádek # TasksMax=512, jelikož používáme systemd ve vyšší verzi než 228.

Jako uživatel root zkopírujeme soubor arcgisdatastore.service do /etc/systemd/system a upravíme oprávnění souboru z 700 na 600.

cp /home/arcgis/datastore/framework/etc/scripts/arcgisdatastore.service /etc/systemd/system
chmod 600 /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service

Dále povolíme automatické spuštění příkazem:

systemctl enable arcgisdatastore.service

a zkontrolovat správnost můžeme příkazy:

systemctl stop arcgisdatastore
systemctl start arcgisdatastore
systemctl status arcgisdatastore

Pro kontrolu restartujeme celý server a ověříme, že se ArcGIS Data Store spustil.

Po konfiguraci s ArcGIS Serverem a vytvoření příkazu k automatickému spuštění je již ArcGIS Data Store připraven k používání. Pokud máme ArcGIS Server již federován, tak jej v nastavení Portal for ArcGIS můžeme zvolit jako hosting server, což bez nakonfigurovaného ArcGIS Data Store není možné.

 

Odinstalace ArcGIS Data Store

Nejdříve vypneme spouštěcí příkaz v systemd a poté odstraníme soubor /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service

systemctl disable arcgisdatastore

Odinstalaci komponenty ArcGIS Data Store provedeme příkazem:

/home/arcgis/datastore/uninstall_ArcGISDataStore

a případně odstraněním složky datastore, kde zůstanou data položek a konfigurační soubory.