COVID-19 – Nieuwe vraagstukken, nieuwe aanpak

813
0
05-07-2020 02:09 AM
Labels (1)
Esri Contributor
0 0 813

Meer dan twee maanden geleden werd onze eerste service met betrekking tot het coronavirus gepubliceerd. Deze service bevatte het aantal besmettingen per gemeente. Op dat moment waren er in slecht zes gemeenten besmettingen aanwezig. Naast deze kaart met vlakken volgde snel een variant met punten om andere visualisaties mogelijk te maken. Aangezien de data in deze twee services elke dag werd overschreven, ontstond daarna snel de vraag naar een versie waarbij je terug kon gaan in de tijd. Ook deze services kwamen beschikbaar. Na verloop van tijd werd het aantal ziekenhuisopnamen interessanter om te volgen en dus ging het RIVM deze gegevens leveren. Dit leidde weer tot vier nieuwe services: de ziekenhuishopnamen als punten en vlakken, zowel actueel als door de tijd. Hoe we deze data actualiseerden beschreef mijn collega Maud Soetens in haar blog Kijkje achter de schermen – NL COVID-19 Hub. Na verloop van tijd werd het aantal positief geteste personen weer geleverd en kwam ook het aantal overleden beschikbaar vanuit het RIVM. Het aantal services groeide zo wel erg snel en het dagelijks bijhouden van al deze services werd veel werk. Dit vroeg om een nieuwe werkwijze met een overzichtelijke historie aan data.

De nieuwe service zou in verschillende behoeften moeten voorzien. De eerste daarvan was dat de service schaalbaar moet zijn. Het dashboard wordt namelijk veelvuldig gebruikt, ook door hulporganisaties, en moet dus altijd goed bereikbaar zijn. Daarnaast was er een wens om de werklast te verlagen. Met een historie aan data die steeds groter wordt (elke dag komen er 355 records erbij) ontstond de vraag of het wel nodig is om deze gegevens elke keer als vlakken te publiceren. De vorm van de vlakken verandert namelijk niet binnen dit jaar. Waarom niet één keer een laag met punten en vlakken publiceren en de data vanuit een tabel linken? Ten slotte zijn er verschillende visualisaties nodig; waar voor de één het aantal positief geteste personen nog van belang is, is voor de ander het aantal ziekenhuisopnamen van belang. Om de data zo bruikbaar en vindbaar mogelijk te maken, zullen er dus ook aparte lagen moeten komen over specifieke onderwerpen.

Objecten koppelen in ArcGIS Online

Tot nu toe hebben we alle services ten behoeve van het coronavirus gepubliceerd in ArcGIS Online. Aangezien ArcGIS Online een schaalbaar platform is, had dit wederom de voorkeur om deze gegevens in te publiceren. Wanneer de dashboards veel gebruikt worden, wordt er op de achtergrond van alles opgeschaald om dit gebruik aan te kunnen zonder dat je daar zelf iets aan hoeft te doen. Om in de andere behoeften voor de service te voorzien hebben we gekozen voor het maken van joins in ArcGIS Online. Maar hoe werkt dit precies?

Illustratie door Maud Soetens

Publiceer eerst een laag met vlakken, een laag met punten en tabel met data. Voeg de laag met vlakken of punten toe aan de kaart en ga naar “Analyse”. In de “Gegevens samenvatten”-categorie is de tool “Objecten koppelen” te vinden. In deze tool geef je aan welke lagen je wilt koppelen. Als doellaag geef je hierbij de vlakken of punten op en als laag om samen te voegen met de doellaag de tabel met data. Bij de volgende stap kies je het veld waar de join op koppelt. In dit geval hebben we gekozen voor het gemeentenummer. Gemeentenamen zijn namelijk gevoeliger voor de schrijfwijze, dus het is aan te raden te koppelen op nummers. Hierna is het mogelijk om te kiezen voor een één-op-één join of een één-op-vele. In dit geval hebben wij de analyse een keer met beide opties gedaan: één-op-vele voor de historische data en één-op-één voor de actuele data. Bij één-op-vele worden alle records die bij een bepaalde gemeente horen gekoppeld. Bij één-op-één is het mogelijk om te sorteren op een bepaald veld, in dit geval op de nieuwste datum. Helemaal onderaan vind je de optie om het resultaat op te slaan als gehoste objectlaag weergave. Het wordt hiermee dus een nieuwe service die gegevens uit beide bronlagen combineert in een weergave. Deze weergave kan je vervolgens weer registreren in het portaal met verschillende visualisaties en/of pop-up informatie.

Op deze wijze kan je verschillende items maken die verschillende informatie tonen, maar allemaal naar dezelfde bron verwijzen. Hierdoor hoeft dus nog maar één tabel dagelijks worden bijgewerkt met de nieuwe cijfers van het RIVM. Op dit moment betekent dit dat er 16 lagen worden geactualiseerd: de weergave zelf en de geregistreerde lagen met positief geteste personen, ziekenhuisopnamen en overledenen. Zowel voor de huidige dag, als de tijdreeks als punten en vlakken. Bij de één-op-één weergave wordt direct herkend dat er data van een nieuwere dag beschikbaar is en vanaf dat dat moment wordt dit getoond in de weergave. 

Voor snel veranderende data met weinig veranderende geometrie wordt een hoop opslag en tijd bespaard door dit als join-weergave te hosten. De weergaven van gehoste objectlagen met joins verbruiken namelijk geen credits voor analyse en opslag (de oorspronkelijke analyse kost wel credits). Om deze analyse te kunnen doen zijn wel een paar voorwaarden van toepassing: beide lagen moeten gehoste objectlagen zijn waarvan je zelf eigenaar bent en er moet een koppeling plaatsvinden op basis van attributen en niet op basis van geometrie.

 

Data downloaden

Om deze werkwijze mogelijk te maken hebben we eerst alle data samengevoegd in een tabel die we gebruiken om aan de geometrie te koppelen. Voor de RIVM-data die beschikbaar is gesteld hebben we nu een compleet overzicht van de data met het aantal positief geteste personen, ziekenhuisopnamen en overledenen in totaal en per 100.000 inwoners vanaf 2 maart 2020. Dit geldt alleen voor wanneer dit geleverd is door het RIVM. Het aantal positief geteste personen is vanaf 2 maart beschikbaar, maar is tussendoor een tijd niet geleverd. Ziekenhuisopnamen en overledenen volgden pas later in de tijd.

Via de NL COVID-19 Hub is het mogelijk om deze data te downloaden vanaf het tabblad Data. Naast de data van het RIVM is er ook andere data beschikbaar. Gedurende de coronacrisis (in ieder geval t/m 31 december 2020) geldt als aanvulling op de reguliere Esri Nederland Terms of Use dat deze datasets beschikbaar zijn onder een CC BY 4.0 licentie. Ik zou dus willen aanraden om vooral gebruik te maken van deze data, ofwel via de service ofwel via de download-mogelijkheid. Daarnaast hoop dat we hiermee meer inzicht hebben gegeven in de vele mogelijkheden van ArcGIS Online.

About the Author
Content engineer bij Esri Nederland.
Labels