Change log

3035
0
12-07-2020 12:48 AM

Change log

2021

13-01-2021De DKKv4-service en file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep, zijn geactualiseerd met de data van januari 2021.

12-12-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van januari 2021.

11-01-2021 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van januari 2021.

07-01-2021 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van januari 2021. Deze is te vinden in de Datasets-groep.

07-01-2021 De BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep, is geactualiseerd met de data van januari 2021.

05-01-2021 De 3D bomen dataset is geüpdatet met data van oktober 2020. Bekijk het in de webscenes: 3D Bomen RD & 3D Bomen WGS. Bij de update zijn er een aantal verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd. De verbetering die het meest in het oog springt is de verandering in kleurstelling van de bomen. Ze zijn donkerder van kleur wat voor een realistischer beeld zorgt. Daarnaast valt het op dat er nu niet alleen de bomen uit de BGT in zitten, maar ook de bomen uit de TOP10NL. Dit zijn bomen uit inrichtinsgelement punt, maar ook bomen die elke 8 meter zijn berekend van bomenrijen uit inrichtingselement lijn. Een laatste aanpassing is dat de veldnaam positie is veranderd naar rotatie. Ook de waarden van dit veld zijn aangepast t.o.v de vorige versie, wat als positief effect heeft dat in de scene viewer de bomen ook geroteerd kunnen worden.  

05-01-2021 De Risicokaart services zijn geactualiseerd met de data van Januari 2021.Daarnaast zijn de fgdb's geüpdatet in de Datasets-groep.

 

2020

 

23-12-2020 De voorlopige versie van de Bestuurlijke Grenzen van 2021 zijn nu beschikbaar als ArcGIS Content. Het gaat om de GemeentenProvincies en Landgrens. De officiële grenzen komen pas begin volgend jaar beschikbaar. Dit komt omdat het Kadaster de bestuurlijke grenzen moet afleiden van de kadastrale grenzen die pas op 1 januari 2021 ingaan. Deze services zullen in 2021 worden overschreven met de definitieve versie.

23-12-2020 De lichtgrijze en donkergrijze canvas basiskaarten zijn geactualiseerd met de data van november 2020.

22-12-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van december 2020.

21-12-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van december 2020.

07-12-2020 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van december 2020. Deze is te vinden in de Datasets-groep.

04-12-2020 - De BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep, is geactualiseerd met de data van december 2020.

04-12-2020 De CBS Vierkantstatistieken van 2019  (versie 1) zijn beschikbaar. Daarnaast is er een aparte feature layer geregistreerd voor de 100x100 en 500x500 vierkanten. Ook zijn de Vierkantstatistieken van 2018 geactualiseerd met versie 2 en die van 2017 met versie 3.

03-11-2020 - De DKKv4-service is geactualiseerd met de data van december 2020.

30-11-2020 De Topo RD vector-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

24-11-2020 De Verkeersongevallen-service is uitgebreid met de data van 2019. Ook in voorgaande jaren zijn updates doorgevoerd daar waar die er waren.

18-11-2020 De Topo RD raster-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

16-11-2020 De CBS Wijk- en Buurtkaart van 2020 is beschikbaar. Daarnaast is er een aparte feature layer geregistreerd voor de Buurten, Wijken en Gemeenten. Ook is de CBS Wijk-en Buurtkaart van 2019 geactualiseerd met versie 2 en de kaart van 2018 met versie 3.

09-11-2020 Op 11 november zal het GeoNet-platform vernieuwd worden en daarmee zal ook deze ArcGIS Content – Esri Nederland-ruimte een andere uitstraling krijgen. De huidige informatie die momenteel beschikbaar is, zoals blogs en de change log, zullen ook na de migratie beschikbaar blijven. De links naar items van de ruimte zullen worden omgeleid naar de nieuwe locatie. In deze blog staat aangekondigd wat de mogelijkheden van het nieuwe platform worden. De volg-mogelijkheden zullen veranderen in het nieuwe platform. Als u momenteel bijvoorbeeld de change log volgt, komt dit niet automatisch mee. Het wordt via het nieuwe platform mogelijk om informatie te volgen via het inschrijven op bepaalde labels. Dit biedt ook ruimte om alleen informatie te volgen omtrent een bepaald thema, zoals “Energie”. Tussen 11 en 12 november zal GeoNet gedurende de migratie 24 uur niet beschikbaar zijn. Wanneer het nieuwe platform live staat zullen wij u informeren over de nieuwe mogelijkheden wat betreft de ArcGIS Content – Esri Nederland-ruimte. 

09-11-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van november 2020.

06-11-2020 - De BGT-webservice en de BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep, zijn geactualiseerd met de data van november 2020.

06-11-2020 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van november 2020. Deze is te vinden in de Datasets-groep.

05-11-2020 - De DKKv4-service is uit beta gehaald en heeft hiermee ook een aangepaste url. Daarnaast is de data geactualiseerd met data van november. Let op: De oude DKK-service (DKK/DKK (MapServer)  is verouderd en dient niet meer gebruikt te worden. Deze nieuwe service kan hiervoor gebruikt worden. 

05-11-2020 – De BAG Geocoder WGS is geactualiseerd met de data van juli 2020.

03-11-2020 – Het NWB (Nationaal Wegenbestand) is geüpdatet met de data van november 2020. Het gaat om de NWB file geodatabase in de Datasets-groep, en de NWB feature services met wegvakken en hectopunten

02-11-2020 – De OpenStreetMap basiskaart is geactualiseerd met de data van oktober.

30-10-2020 - De OpenTopo is geactualiseerd met de data van September (R09)

29-10-2020 - De Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) zijn geactualiseerd met de data van 2019. De data wordt aangeboden als 5 verschillende feature services; een service met alle jareneen service met de data van 2016een met de data van 2017een met de data van 2018 en een met de data van 2019

29-10-2020 - Er is een nieuwe How-To beschikbaar met betrekking tot de BRO. Dit document bevat instructies voor het gebruik van de BRO Add-in voor ArcGIS Pro om geotechnische sonderingen in te lezen en te visualiseren.

23-10-2020 -  Nieuw in ArcGIS content: De Geomorfologische kaart van Nederland. In deze kaart zijn patronen te herkennen die het verhaal van het ontstaan van het landschap vertellen. De kaart is beschikbaar in de vorm van een webmap, tile en feature service. De webmap is het best te openen met de nieuwe Map Viewer Beta, omdat er gebruik is gemaakt van layer blending. Dit is een functionaliteit zodat de pixels van 2 lagen met elkaar gemixt kunnen worden. De kaart is geblend met de Hillshade van het AHN, waardoor in 1 oogopslag het reliëf ook goed te zien is. In December 2019 is de kaart geüpdatet met ook een aantal wijzigingen in de opzet t.o.v van de geomorfologische kaart van 2017.

21-10-2020 -  De BRT-webservice is geactualiseerd met TOP10NL-data van Oktober.

20-10-2020 - De Risicokaart is geactualiseerd met de data van oktober (file geodatabase én webservices).

09-10-2020 - De BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep is geactualiseerd met de data van Oktober 2020.

08-10-2020 De BRT-downloads (TOP10NL t/m TOP1000NL) zijn geactualiseerd met de data van september 2020 en staan in de Datasets-groep.

02-10-2020 De BAG fgdb is geactualiseerd met de data van oktober 2020. Deze is te vinden in de Datasets-groep.

02-10-2020 De DKK v4 service is geactualiseerd met de data van oktober 2020. 

02-10-2020 Er is een fgdb van de Energielabels beschikbaar in de Datasets-groep.

24-09-2020  De Energielabels zijn als webservice beschikbaar in ArcGIS. Daarnaast is er een informatief dashboard beschikbaar, gemaakt met de nieuwe ArcGIS Dashboards (Beta). 

24-09-2020  De BAG Geocoder RD is geactualiseerd met de data van juli 2020.

14-09-2020 De DKK v4 service is geactualiseerd met de data van september 2020. 

09-09-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van september 2020.

07-09-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van september. Daarnaast is er ook een fgdb gedeeld in de Datasets-groep.

04-09-2020  De BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep is geactualiseerd met de data van september 2020.

03-09-2020 De BAG fgdb is geactualiseerd met de data van september 2020. Deze is te vinden in de Datasets-groep.

14-08-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van augustus 2020.

14-08-2020 De Postcodepunten zijn geactualiseerd met de BAG-data van augustus (file geodatabase én webservice).

11-08-2020 Het jaar 2020 van de gewaspercelen uit de Basisregistratie Percelen (BRP) is beschikbaar in ArcGIS. Dit jaar is ook toegevoegd aan de applicatie en webmap. De gewaspercelen van 2009 t/m 2020 zijn te vinden in de groep Basisregistratie Gewaspercelen. De gewaspercelen geven het geteelde gewas per landbouwperceel weer. Het gaat in totaal om zo’n 300 verschillende gewassen, zoals maïs, tarwe, bieten en aardappelen.

10-08-2020 De hectometerborden service is geactualiseerd met de meest recente data. 

10-08-2020 De NWB file-geodatabase en service zijn geactualiseerd met de data van juli 2020. De file geodatabase is te vinden in de Datasets-groep.

06-08-2020 De BAG fgdb is geactualiseerd met de data van augustus 2020. Deze is te vinden in de Datasets-groep

06-08-2020 De OpenTopo is geactualiseerd met de data van juni 2020.

05-08-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van augustus.

05-08-2020 De lichtgrijze en donkergrijze canvas basiskaarten zijn geactualiseerd met de data van juli 2020.

05-08-2020 De DKK v4 alpha service is geactualiseerd met de data van juli 2020. 

22-07-2020 De BAG inclusief historie en geplande objecten is geactualiseerd met de data van Juli 2020 en als download beschikbaar via de Datasets-groep.

22-07-2020 De BRT-mapservice is geactualiseerd met de data van Juni.

17-07-2020 De BRT-downloads (TOP10NL t/m TOP1000NL) zijn geactualiseerd met de data van juni 2020 en staan in de Datasets-groep.

16-07-2020 De BAG 3D download en services in RD en WGS zijn geactualiseerd met de meest recente AHN-data.

09-07-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van juli 2020.

09-07-2020 De DKK v4 alpha service is geactualiseerd met de data van juli 2020. 

08-07-2020 Er zijn nieuwe lagen uit de Klimaateffectatlas beschikbaar gesteld als ArcGIS Content. Het gaat om 7 nieuwe kaarten:

  1. Hittekaart gevoelstemperatuur: laat lokale gevoelstemperatuur zien op een extreem hete zomermiddag. 
  2. Ernstig eenzame 75+ers :  laat het aantal eenzame ouderen boven de 75 jaar zien per vierkante kilometer. 
  3. Kansenkaart gevolgbeperking: laat kansrijke locaties zien om de gevolgen van een overstroming te beperken. 
  4. Overstromingsdiepte - grote kans
  5. Overstromingsdiepte - middelgrote kans
  6. Overstromingsdiepte - kleine kans
  7. Overstromingsdiepte - bijzonder kleine kans

Deze kaarten dienen als vervanging voor de kaarten overstromingsdiepte primaire, regionale en buitendijkse gebieden. Deze 3 zijn aangemerkt als depracated/uitgefaseerd. Daarnaast zijn de plaatsgebonden overstromingskans kaarten 0cm, 20cm, 50cm en 200cm geüpdatet op basis van recentere bronnen. 

08-07-2020 De Topo RD raster-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

08-07-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van juli.

08-07-2020 De BAG fgdb is geactualiseerd met de data van Juli. Deze is te vinden in de Datasets-groep

08-07-2020 De BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep is geactualiseerd met de data van juli 2020.

19-06-2020 De Topo RD vector-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

10-06-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van juni 2020.

05-06-2020 De BGT file geodatabase, beschikbaar via de Datasets-groep is geactualiseerd met de data van juni 2020.

05-06-2020 De BAG file geodatabase in de Datasets-groep is geüpdatet met de data van juni 2020. 

04-06-2020  Er is een DKK v4 alpha service beschikbaar gesteld op basis van het nieuwe datamodel van de DKK en de data van juni 2020. De lagen uit deze service zijn ook geregistreerd als losse feature layers: perceelperceelnummer en kadastrale grens. De service zal maandelijks worden geüpdatet. Deze service is nog niet definief en mogelijk aan veranderingen onderhevig. De huidige DKK-service wordt niet meer geactualiseerd.

04-06-2020 De DKK Geocoder is bijgewerkt met data van juni 2020.

20-05-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van mei 2020.

11-05-2020 De BRT TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL zijn geüpdatet met de data van april 2020 in de Datasets-groep.

08-05-2020 Het NWB (Nationaal Wegenbestand) is geüpdatet met de data van mei 2020. Het gaat om de NWB file geodatabase in de Datasets-groep, en de NWB feature services met wegvakken en hectopunten

08-05-2020 De BGT file geodatabase die beschikbaar is via is de Datasets-groep is geactualiseerd met de data van mei.

08-05-2020 De BAG file geodatabase in de Datasets-groep is geüpdatet met de data van mei. 

29-04-2020 De BRT-webservice is geactualiseerd met TOP10NL-data van april 2020.

23-04-2020 De BRT TOP10NL, TOP50NL en TOP100NL zijn geüpdatet met de data van april 2020 in de Datasets-groep.

21-04-2020 De Luchtfoto CIR van 25 cm is geüpdatet met de luchtfoto van 2019. Deze luchtfoto is ook opgenomen in de Luchtfototijdreis, waarin het mogelijk is om te switchen tussen de RGB en CIR luchtfoto.

20-04-2020 De OpenTopo is geactualiseerd met de data van februari 2020.

10-04-2020 De BGT-webservice en dataset die beschikbaar is via is de Datasets-groep zijn geactualiseerd met de data van april.

10-04-2020 De gemeentegrenzen van 2020 zijn nu beschikbaar binnen het ArcGIS-platform. Ook de laag met actuele gemeenten bevat nu de data van 2020.

08-04-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van april.

08-04-2020 De OpenStreetMap basiskaart is geactualiseerd met de data van april.

03-04-2020 De Topo RD vector-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

02-04-2020 De BAG file geodatabase in de Datasets-groep is geüpdatet met de data van april. 

01-04-2020 De data van 4orange is geactualiseerd met de data van 2019. Binnen ArcGIS is het mogelijk om data van 4orange te gebruiken voor gegevensverrijking. In deze release is de zogenaamde “winkelwagen”-data toegevoegd. Deze bevat de uitgaven aan verschillende producten, zoals voedingsmiddelen en vervoersmiddelen. Daarnaast is de Personicx-typering, die al beschikbaar was, verder samengevat in hoofdgroepen die nu ook direct te gebruiken zijn.

25-03-2020 De Topotijdreis is vanaf vandaag uitgebreid met luchtfoto's. Via de luchtfoto-knop is het mogelijk om door de historische luchtfoto's te scrollen voor de jaren 2006-2019. De luchtfoto's vanaf 2012 waren al beschikbaar binnen ArcGIS en nu ook de jaren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.

20-03-2020 De Luchtfoto (RD) van 25 cm is geüpdatet met de luchtfoto van 2019. Daarnaast geeft de Luchtfoto CIR nog de beelden van 2018 weer. Deze zal spoedig geactualiseerd worden. 

16-03-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van maart en daarnaast ook de BGT file geodatabase die beschikbaar is via de Datasets-groep.

09-03-2020 De BRT TOP250, TOP500 en TOP1000NL zijn geactualiseerd met data van februari en beschikbaar via de Datasets-groep

09-03-2020 De Topo RD raster-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

04-03-2020 Er is een nieuw dashboard beschikbaar die het verloop van het coronavirus in Nederland weergeeft. In dit dashboard wordt zowel in de desktopversie als in de mobiele versie bijgehouden hoeveel besmettingen er in totaal zijn en de geografische verdeling hiervan. De service onderliggend aan deze dashboards wordt bijgewerkt op basis van gegevens van het RIVM.

04-03-2020 De postcodevlakken zijn geactualiseerd en gebaseerd op de BAG-gegevens van januari 2020. Dit is van toepassing op de file geodatabase die ter download wordt aangeboden via de Datasets-groep en voor de webservices.

03-03-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van maart.

02-03-2020 De BAG file geodatabase in de Datasets-groep is geüpdatet met de data van maart. 

28-02-2020 De BRT TOP50NL en TOP100NL file geodatabases zijn geactualiseerd met de data van februari en zijn beschikbaar via de Datasets-groep.

19-02-2020 De services van de BAG met geplande objecten is nu beschikbaar. Dit omvat of een verblijfsobject gevormd of in gebruik is, en of een pand gepland of actueel is. Het wordt aangeboden als feature service, webmap en Map Image Layer. 

19-02-2020 De BRT TOP10NL is geüpdatet met de data van februrari 2020 in de Datasets-groep.

14-02-2020 De hectometerborden service is geactualiseerd met de meest recente data. 

14-02-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van februari en daarnaast ook de BGT file geodatabase die beschikbaar is via de Datasets-groep.

07-02-2020 De lichtgrijze en donkergrijze canvas basiskaarten zijn geactualiseerd met de data van februari 2020.

07-02-2020 De BAG-geocoders (zoekfunctie) zijn geactualiseerd en maken gebruik van de BAG-gegevens van februari.

05-02-2020 Er is een nieuw kaartlaag met de Historische topografische data van 2019 beschikbaar in ArcGIS.

05-02-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van februari.

05-02-2020 De Postcodepunten zijn geactualiseerd met de BAG-data van februari (file geodatabase én webservice).

05-02-2020 De BAG file geodatabase die beschikbaar is via de Datasets-groep is geüpdatet met de data van februari.

24-01-2020 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van januari.

22-01-2020 De OpenStreetMap basiskaart is geactualiseerd met de data van januari 2020.

16-01-2020 De Bestuurlijke Grenzen van 2020 zijn nu beschikbaar als ArcGIS Content. Het gaat om de GemeentenProvincies en Landgrens.

16-01-2020 De BAG file geodatabase die beschikbaar is via de Datasets-groep is geüpdatet met de data van januari. 

15-01-2020 De twee elevation lagen die gebruikt kunnen worden als terrein in een 3D webscene zijn geüpdatet met de meest recente data. Dit zijn de Elevation 3D (RD) en de Elevation 3D (WGS). 

15-01-2020 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van januari en daarnaast ook de BGT file geodatabase die beschikbaar is via de Datasets-groep.

14-01-2020 De BAG inclusief historie en geplande objecten is geactualiseerd met de data van 1 januari 2020 en als download beschikbaar via de Datasets-groep.

14-01-2020 De OpenTopo is geactualiseerd met de data van november 2019. 

10-01-2020 De AHN3-services zijn geactualiseerd voor de nieuwe beschikbare gebieden. Hiermee is het AHN3 compleet landsdekkend. Zie ook onze AHN-groep met onze beschikbare AHN3-services. 

02-01-2020 De CBS Wijk- en Buurtkaart 2019 is beschikbaar in ArcGIS. Ook de versies van de Wijk- en Buurtkaart 2018 en 2017 zijn geüpdatet met de data van respectievelijk versie 2 en versie 3. Daarnaast zijn de jaren 2015, 2016 en 2017 van de Vierkantstatistieken geüpdatet met versie 2 en is het jaar 2018 toegevoegd. De datasets zijn ook geactualiseerd en beschikbaar via de Datasets-groep

Version history
Revision #:
8 of 8
Last update:
a week ago
Updated by: