Rastrová data v ArcGIS Pro

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Rastrová data v ArcGIS Pro

Published on ‎03-19-2021 05:30 AM by Esri | Updated on ‎05-25-2021 02:14 AM

webinar_ico_5.jpgWebinář představí základní možnosti práce s rastry v ArcGIS Pro, jakými jsou například vizualizace multispektrálních snímků v různých kombinacích jejich spektrálních pásem nebo práce s daty z laserového skenování. Ukážeme si ale i některé z funkcí nadstavby ArcGIS Image Analyst, jako jsou nástroje pro klasifikaci dat podle spektrální odrazivosti, práce se snímky ve stereoskopickém zobrazení, tvorba a editace 3D prvků nebo práce s multidimenzionálními daty.Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Tue, May 25, 2021 01:00 AM PDT
End:
Tue, May 25, 2021 02:00 AM PDT
online webinář
1 Comment
JanSouček
Esri Contributor

Otázky ze semináře

Nejprve posíláme odkaz na Mapu s příběhem, která byla zmiňována v úvodu semináře:
https://esriukcontent.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=10b1665c32aa43ab92bd73aae8827bad

 

Jak nahradit katalog rastrů v ArcGIS Pro?

Pro práci s více rastry je vhodné použít mosaic dataset, o kterém se mluvilo později v průběhu semináře.

 

Je možné vrstevnice vykreslené rastrovou funkcí z mračna bodů exportovat?

Rastrová funkce vytváří pouze rastrový pohled na data. Zmiňované zobrazení lze proto uložit pouze jako soubor vrstvy LYRX. Pro nový výstup vrstevnic z LAS lze použít nástroj 3D Analyst: Surface Contour.

 

Setkali jsme se s problémem, že po jednom spuštění mozaikování rastrů tento nástroj již nefunguje a je nutné vypnout ArcGIS Pro a zase zapnout. Nástroj sice na oko proběhne, ale data se nezmozaikují. Je to nějaká systémová chyba?

S tímto problém jsem se nesetkala. Mohla byste jej prosím zaslat na naši technickou podporu? https://www.arcdata.cz/sluzby-a-podpora-zakazniku/podpora/potrebuji-pomoc

 

Je vhodné při vytváření mosaic datasetu rovnou nechat spočítat i statistiky a overviews a nebo postupovat spíše postupně (jde mi hlavně o rychlost zpracování). A lze použít 64bitový processing?

Technicky v tom není rozdíl. Při nahrávání většího množství dat při postupném zpracování máte nad procesem lepší kontrolu.

Pokud jde o rychlost, tak počítání overviews a statistik při přidávání rastrů přes Add Rasters To Mosaic Dataset bude proces zpomalovat. Tedy pokud preferujete nejprve rychlé zpracování, můžete overviews a statistiky spočítat až po přidání rastrů. ArcGIS Pro je celé 64bitové a nástroj Add Raster To Mosaic Dataset podporuje Parallel Processing Factor, takže se dá operace zpracovávat ve více procesech, což vede k urychlení.

 

Mají overviews nebo pyramidy vliv na vytváření cache mosaic datasetu? Občas se mi vygeneruje cache špatně, pokud nejsou overviews správně vygenerovány.

Pokud počítá cache ArcGIS Server v rámci mapové služby, tak overviews a pyramidy mají vliv na rychlost vytváření cache. Na úrovni mosaic datasetu je možné nastavit, kolik rastrů může mosaic dataset použít pro vykreslení mozaiky. Pokud je tento počet malý (výchozí hodnota je myslím 20 rastrů), tak především v malých měřítkách nemusí mosaic dataset vrátit veškeré rastry za daný extent a pak vzniknou „bílá místa“ v cache počítané ArcGIS Serverem.

Pro rastrová data v mosaic datasetu je z hlediska rychlosti výhodnější počítat cache přes Image službu nebo stejnou službu nabídne desktopový nástroj Manage Tile Cache, který i v těchto případech doporučujeme – výhoda je, že se nezatěžuje ArcGIS Server, rovněž umožňuje zpracování ve více procesech a celá cache vytvořená na desktopu se pak jen zkopíruje do cache directories na ArcGIS Serveru.

 

Jsou nějaké nové zprávy o nahrazení Landsat Image Services, které Esri měla v cloudu AWS? Stávající Image služby Landsatu prý budou nahrazovat a od června již dle Esri webu nebudou dostupné.

Ohledně služby s daty Landsat sledujte prosím tento post: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-living-atlas/announcements/introducing-landsat-coll.... Služba s daty Landsat bude stále k dispozici, pouze bude nutné po přepnutí změnit správné odkazy.

 

Je možné zobrazit data z mosaic datasetu ve dvou souřadných systémech? Např. ortofoto, ze kterého bych chtěl mít dvě mapové služby, jednu v 5514 a druhou v 3857. V kontextové nabídce mosaic datasetu je možnost Create Referenced Mosaic Dataset, kterou jsem zatím příliš nezkoumal, ale chystám se na to v brzké době. Jedná se o data publikovaná na ArcGIS Enterprise.

Myslím, že řešením by měl být Reference Mosaic Dataset. V případě mapové služby se souřadnicový systém řídí mapou v ArcGIS Pro, tedy podle tohoto nastavení se bude mapová služba transformovat do zvoleného souřadnicového systému. V případě Image služby, která se publikuje přímo z mosaic datasetu, se souřadnicový systém řídí tím, který je nastaven na mosaic datasetu. Referencovaný mosaic dataset umožní zvolit jiný souřadnicový systém než je původní. V tomto případě je potřeba dát si pozor na rychlost, jelikož tyto dynamické služby budou provádět transformaci on-the-fly.

 

Na konferenci Esri jsme viděli ukázku zaostření obrazových dat pomocí Deep Learning (pokud si to nepamatuji špatně). Nevíte, v jaké fázi je vývoj tohoto nástroje?

Postup s ukázkou je dostupný zde: https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/increase-image-resolution-using-superresolutio...  Jak nástroj funguje si můžete přečíst zde: https://developers.arcgis.com/python/guide/how-superresolution-works/

 

Velmi užitečné by také bylo dozvědět se víc o zdrojích rastrových dat – Sentinel apod.

Ano, děkuji za tip! Zde alespoň odkaz na Sentinel Explorer: https://sentinel2explorer.esri.com/

Zdroje dat naleznete například na Living Atlas v kategorii Imagery: https://livingatlas.arcgis.com/en/browse/#d=2&categories=Imagery%3A1111. Pro data Sentinel v ČR můžete také využít například datový sklad nebo mapovou aplikaci na CollGS https://collgs.czechspaceportal.cz/