Skip navigation
All People > Yovavzsystematics-co-il-esridist > Yovav Zohar's Blog > 2015 > April > 30

.Eric Chiasson שכתב ,Best Practices to Edit Item Properties on ArcGIS Online הפוסט מתורגם מתוך מאמר בשם

הכותב מסכם את השיטות ודרכי העבודה המומלצים שאסף לאורך השנים במהלך עבודתו

    :ArcGIS Online בסיוע לארגונים רבים להטמיע את

 

Thumbnail

 

:ספקו תמונה ממוזערת שונה מזו המיוצרת באופן אוטומטי. להלן מספר חלופות

.בצעו התמקדות לאזור מייצג במפה ובצעו צילום מסך    •

.מיצאו תמונה המייצגת את התוכן    •

.133 לתוצאות הטובות ביותר התמונה צריכה להיות ברוחב של 200 פיקסלים ובגובה של

תוספת של המתרגם) מומלץ להשתמש בתבניות התמונה הממוזערת)

.ArcGIS Online for Emergency Management  המסופקות עם מודל ההטמעה של

מודל זה מאפשר ליצור תמונות ממוזערות תקניות לארגון באופן המציג פרטים רבים לגביהן

.(כגון מצב שיתוף, כותרת, סמל אירגוני או תחומי ורקע אחיד)

 

תיעוד הפריט

 

.מעידה "מה זה?" לעיתים קרובות היא תהיה פשוט שם השכבה או קבוצת השכבות :Title כותרת    •

שורה אחת המתארת את התוכן :Summary תקציר    •

:תיאור מפורט של התוכן המכיל :Description תיאור    •

מקור: היכן הושג המידע ומי האחראי לכך    o   

מטרה: מדוע יוצר המידע    o   

מידע ליצירת קשר: עם מי ליצור קשר אם נחוץ מידע נוסף    o   

.הארגון האחראי לתוכן :Credits זכויות    •

(מילות מפתח קשורות, לתמיכה בחיפוש וגילוי תוכן (ראו "התמחות ושליטה בתיוג" לפרטים נוספים :Tags תיוג    •

 

(Tags) התמחות ושליטה בתיוג

 

.ArcGIS Online-הם מילות מפתח המאפשרות בחיפוש וגילוי תוכן ב (Tags) תגים

,ככאלה, הן צריכות להיות אינטואיטיביות ומקיפות. לפני יצירת רשימת תגים

:ArcGIS Online-רצוי להתחשב בשיקולים הבאים לגבי חיפושים ב

החיפוש נעשה בכותרת, בתקציר, בתיאור, בזכויות ובתגים למציאת תוכן רלוונטי – לא רק בתגים    •

Case sensitive החיפוש אינו    •

בסיום מילה, גם בתגים וגם בחיפוש מילה S החיפוש מתעלם מהאות    •

החיפוש יזהה מילה בודדת בתוך תג המורכב ממספר מילים    •

"area" לדוגמא, חיפוש אחר

."Areas of Interest" יחזיר תוכן עם התג

,upper and lower case כאמור, אין צורך לחזור על כל המילים בתיאור, להקפיד בתגים על

.או בלעדיה בסופן, או לחזור על מילה המצויה בתג מרובה-מילים "s" לספק מגוון של מילים עם

 

(תגים בשפות שונות (תוספת המתרגם

 

.מומלץ לשקול את השפות בהם רושמים את התגים מבחינת נוחות המשתמשים והמקובל בארגון

.ניתן לשלב תגים בשפות שונות כגון עברית ואנגלית

 

תגים אירגוניים

 

:מומלץ להרכיב רשימה של תגים תקניים ברמת הארגון, למשל בתוך מסמך ניהול תוכן. התגים עשויים לכלול

כינוי אירגוני    •

אזור גאוגרפי    •

תחום עסקי או שדה מחקרי    •

ראשי תיבות או קיצורים    •

 

תגים ממוקדי תוכן

 

:אלו תגים ייחודיים לתיאור פריטת כגון

פרויקט או מחקר מקושר    •

מילים נרדפות של התוכן    •

ראשי תיבות וקיצורים    •

 

מגבלות גישה ושימוש

 

:על מנת לתקשר עם קהל המשתמשים, ניתן להשתמש בסכמת הצביעה הבאה

 

לשימוש פנימי בלבד: נא לא לשתף או להפיץ מחוץ לארגון

 

[להפצה מוגבלת: לא להפצה מחוץ ל[קבוצה/ות

 

לשימוש ציבורי

 

(Legal Disclaimer) התניית אחריות חוקית

:כגון (Legal Disclaimer) אם מאפשרים גישה ציבורית, הגבלות הגישה והשימוש צריכות לכלול התניית אחריות חוקית

 

.שם הארגון] מגיש את המידע כמות שהוא. התחומים המתוארים ע"י המפה/מידע הינם מקורבים]    

         ואינם מדויקים מספיק לתקנים מחקריים והנדסיים. המידע המוצג כאן הינו    

לצרכי המחשה בלבד ואינו מתאים לקבלת החלטות מבוססות נתונים. המידע המצוי כאן לא אמור לשמש להתחייבויות כספיות ואחרות    

 

.שם הארגון] מגיש מידע זה מתוך הבנה שאינו מחויב לרמת הדיוק שלו, לנכונותו ושלמותו]    

המסקנות שיוסקו ממנו הינן על אחריותו של המשתמש. [שם הארגון] השקיע מאמץ    

רב בהקפדה על דיוק המידע ומהימנותו, אך אינו נושא באחריות לגבי טעויות והשמטות, גם אם עודכן לגבי בעיות אפשריות כאלו    

 

.אנא בדקו עם היועץ המשפטי שלכם בנוגע להתניית אחריות המתאימה למידע שלכם

 

(Creative Commons License) רישיון ייחוס-שיתוף זהה

 

,אפשרות נוספת לתאר את הגבלות הגישה והשיתוף לנתונים והפשטת השימוש בידי אחרים

.ארגון ללא כוונת רווח המתקנן דרכים להענקת זכויות יוצרים לעבודות ,Creative Commons היא להשתמש ברשיון מוגדר מראש מאת

Creative Commons license-בחרו ב

(התואם את הזכויות הנשמרות לתוכן וקשרו את סוג הרישיון. למטה מוצגים פסקאות וגרפיקה מוכנים מראש לשימושכם (העתק-הדבק

:"תחת סעיף "הגבלות גישה ושימוש

 

Attribution

 

,רישיון זה מאפשר לאחרים להפיץ, לערוך, לשנות ולהשתמש כבסיס לעבודה, אפילו למטרות מסחריות

.כל עוד הם נותנים קרדיט לכם על היצירה המקורית

.זהו הרישיון המרוכך ביותר, שמוצע. מומלץ לצורך הפצה מקסימלית של חומרים תחת רישיון

ראו שטר הרישיון | ראו פירוט הרישיון

 

Attribution-ShareAlike

 

,רישיון זה מאפשר לאחרים לערוך, לשנות ולהשתמש כבסיס לעבודה, אפילו למטרות מסחריות

.כל עוד הם נותנים קרדיט לכם על היצירה המקורית ומרשים את היצירות שלהם תחת תנאים זהים

.או קוד פתוח Copyleft רישיון זה מושווה לעיתים קרובות לרישיונות

. כל עבודה חדשה המבוססת על זו שלכם תישא רישוי זהה, כך שכל נגזרת תאפשר גם היא שימוש מסחרי

.זהו הרישוי בו נעשה שימוש בוויקיפדיה והוא מומלץ עבור חומרים, שירוויחו משילוב תוכן עם וויקיפדיה ופרויקטים בעלי רישוי דומה

ראו שטר הרישיון | ראו פירוט הרישיון

 

Attribution-NoDerivs

 

.רישיון זה מאפשר הפצה מסחרית ושאינה מסחרית, כל עוד החומר מועבר ללא שינוי ועם מתן קרדיט לכם

ראו שטר הרישיון | ראו פירוט הרישיון

 

Attribution-NonCommercial

 

.רישיון זה מאפשר לאחרים לערוך, לשנות ולהשתמש כבסיס לעבודה שאינה מסחרית

.העבודה שלהם צריכה לאזכר אתכם ולהיות בלתי מסחרית, אך העבודות הנגזרות אינן חייבות לשאת תנאי רישוי זהים

ראו שטר הרישיון | ראו פירוט הרישיון

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

.רישיון זה מאפשר לאחרים לערוך, לשנות ולהשתמש כבסיס לעבודה שאינה מסחרית, כל עוד הם נותנים לכם קרדיט

.והעבודות שלהם נושאות תנאי רישוי זהים

ראו שטר הרישיון | ראו פירוט הרישיון

Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

.רישיון זה הוא המגביל ביותר מבין השישה. הוא מאפשר לאחרים להוריד את התוכן ולשתף עם אחרים כל עוד הם נותנים לכם קרדיט

הם אינם רשאים לשנות את התוכן בכל אופן, או לעשות בו שימוש מסחרי

ראו שטר הרישיון | ראו פירוט הרישיון

(Public Content Owner) הבעלים הציבורי של המידע

,('מידע המשותף עם הציבור צריך להופיע תחת שמו המזהה של "הגורם המוסמך" שהינו הבעלים של המידע (לדוגמא, סיסטמטיקס וכו

.עם פרופיל זהות מלא, במקום לציין משתמש ספציפי (כגון יגאל מונטנר וכו'). ציון הבעלים נותן מובן חוקי לתוכן המוגש

,Agriculture and Agri-Food Canada למטה מובאת דוגמא של תוכן, שפורסם ע"י

"AgCanada"-שמשתמשים כמזהה שלהם ב


(מקורות מידע נוספים (הוספת המחבר

 

ArcGIS Online עמוד הוויקי של ניהול

 

Best Practices to Edit Item Properties on ArcGIS Online

Eric Chiasson