Yovavzsystematics-co-il-esridist

יצירת קאש וחבילות קאש ללא שרת - תהליכי עבודה בדסקטופ

Blog Post created by Yovavzsystematics-co-il-esridist Employee on Sep 3, 2014

פוסט זה הינו תרגום לעברית של פוסט באנגלית. מי שרוצה לראות את הפוסט ללא השיבושים הנובעים מהשימוש בעברית יכול לבדוק את הפוסט המקורי.

 

סביבות ArcGIS רבות מצריכות או מאפשרות שימוש ב-Cache או Tile Package (TPK). רבות מהן לא כוללות ArcGIS for Server בתשתית שלהן.

יישומי Runtime, או ArcGIS Online Tile Services (פוטנציאל חסכון של קרדיטים יקרים), או עבודה מנותקת (Offline) ב-Collector ואפילו שימוש ב-ArcMap/Scene/Globe - כולם יכולים להרוויח משימוש ב-Cache/TPK בכל הנוגע למהירות עבודה ולשכבות רקע.

במאמר הזה אשרטט את תהליכי העבודה ליצירת Cache/TPK ללא צורך ב-ArcGIS for Server.

המאמר אינו מסביר כיצד להכין מסמך ArcMap לצרכי Cache/TPK, אולם נושא זה ייסקר בקצרה.

הכתוב מתייחס ל-ArcGIS for Desktop בגרסה 10.1 לפחות (אחד מתהליכי העבודה אפשרי רק מגרסה 10.2).

ישנם כ-3 תהליכי עבודה אפשריים ליצירת Cache/TPK בסביבת ה-Desktop:

1.      סט כלי Tile Cache מה-Toolbox

2.      Share as Tile Cache  מתפריט File ב-ArcMap

3.      שימוש בכלי Create Map Tile Package ב-ArcMap

הפונקציונאליות של תהליכי העבודה מסוכמת בטבלה הבאה:

                                         

                                                 

תהליך

גרסה מינימלית

הכי טוב ל

יצירת מקרא מוטמע

עיבוד מקבילי

Anti aliasing

Caching ECW   Rasters

אשף

Cache/TPK

שליטה    ברמות הקנ"מ

פוטנציאל אוטומציה

Tile   Cache Toolset

10.2.x

Rasters

(imagery)

X

X

X

Cache & TPK

Max & Min Levels

Share   as Tile Package

10.1.x

Vector Maps

X

TPK

Max Level

only

X

Create   Map Tile Package Tool

10.1.x

Vector Maps

X

X

TPK

Max Level

Only

בניית פרוייקט ArcMap לצרכי Cache

קיימים שיקולים רבים כאשר מייצרים mxd המיועד ל-Cache. כאן ניתן למצוא טיפים שונים בנושא.

ניסיתי לרכז מספר טיפים שימושיים:

·     הגדרת מערכת קואורדינטות ל-Data Frame, שתתאים לייעודו של ה-Cache/TPK. לדוגמא, ל-ArcGIS Online רצוי להשתמש ב-Web Mercator.

·     הגדרת פרמטר ה-Full Extent של ה-Data Frame כך שיתאים בדיוק לאזור העניין של ה-Cache.

·     הגדרת רמות הקנ"מ ל-Cache המיועד- בד"כ נעשה שימוש בסכמה של ArcGIS Online. רמות אלו יהווחלק מה-Tiling Scheme של ה-Cache.

·     בניית הפרוייקט עם Group Layer עבור כל רמת קנ"מ והדלקת ה-Group לפי טווח הקנ"מ המתאים (לא להגדיר כל שכבה בנפרד).

·     בכל Group Layer יש לשים רק שכבות רלוונטיות. מומלץ לעשות שימוש ב-Definition Queries ע"מ להמנע מהכפלת מידע.

·     כאשר נעשה שימוש בשכבות ווקטוריות, יש לשים לב לסימבולוגיה ותוויות המתאימות לרמת הקנ"מ בה מוצגת קבוצת השכבות.

·     כאשר נעשה שימוש בראסטרים (Imagery), מומלץ להשתמש ב-Display Resample Method של Bilinear Interpolation ו-Histogram Stretch Type של Minimum-Maximum או None.

ניתן למצא דוגמאות לפרוייקטים כאלו ב-Local Government Basemaps

Tiling Scheme

כל Cache מבוסס על Tiling Scheme. הסכמה מגדירה את הפרמטרים של האריחים, כגון פורמט אריחים, סוג אחסון, גודל אריח, רמות קנ"מ וכו'.

ברירת המחדל של התהליכים היא ArcGIS Online Scheme. ניתן להגדיר Custom Tiling Scheme באמצעות כלי Generate Tile Cache Tiling Scheme, כך שתתאים ל-Cache המיועד באופן מיטבי.

Tile image formats

הפורמטים של אריחי ה-Cache נקבעים כחלק מה-Tiling Scheme. הפורמטים האלו מבוססים על PNG ו-JPG.

·        ל-Cache מבוסס ווקטור - PNG (ה-Bit Depth נקבע באופן אוטומטי בהתאמה לנתונים).

·        ל-Cache מבוסס ראסטר עם תיחום מלבני - JPG עם איכות של 55%. במקרים בהם התיחום אינו מלבני, או שיש צורך בשקיפות באזורי NoData, יש להשתמש ב-Mixed.

·        לצירוף של ראסטר עם תוויות משכבה/ות ווקטורית/ות - Mixed עם איכות של 90%. במקרים כאלה עדיף, אם ניתן, להפריד את המידע לשני Caches חופפים - אחד למידע הראסטרי והשני לווקטורי.

תהליך העבודה מבוסס סט כלי ה-Tile Cache

התהליך הבא מתאים בעיקר לגרסאות 10.2 לפחות בשל שינוי שנערך בכלים בגרסה 10.2. שינוי זה איפשר הזנה של mxd כ-input.

התהליך הזה מומלץ בעיקר עבור Cache ראסטרי (Imagery) בשל יכולת העיבוד המקבילי של הכלים המעורבים. יכולת זו הופכת את התהליך ליעיל מאוד ומקצרת באופן משמעותי את זמן הייצור. במקרים רבים תהליך זה יעיל יותר אף משימוש ב-ArcGIS for Server האירגוני, בשל מגבלה של כמות ליבות העיבוד שיש לו, בהשוואה ל-Desktop. בנוסף לכך, ניתן ליישם תהליך זה באוטומציה (כגון מודל או סקריפט).

אזהרה!: תהליך זה רגיש באופן קיצוני לקצבי תקשורת אל מול הנתונים – מומלץ מאוד לעבוד רק על קבצים מקומיים (במיוחד לגבי ראסטרים). ביצוע התהליך לקבצים מהרשת (שאינם שמורים במחשב המייצר) עשוי ליצור ארטיפקטים, אריחים ריקים וכו'.

שלבי התהליך:

1.   הכנת פרוייקט מותאם ל-Cache ומילוי ה-Map Document Properties (בנתיב File→Map Document Properties - חלק מהשדות הכרחיים עבור התהליך). לאחר מכן יש לשמור את הפרוייקט.

2.   ניתן ליצור סכמת אריחים מותאמת באמצעות כלי Generate Tile Cache Tiling Scheme (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Tile Cache) שלב זה הכרחי רק במידה ומעוניינים בסכמה שונה מברירת המחדל ArcGIS Online). ניתן לקבוע את פורמט האריחים תחת Advanced Options.

3.   הרצת כליManage Tile Cache ליצירת ה-Cache (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Tile Cache). מלבד קבצי mxd, מקור הנתונים לכלי יכולים להיות ראסטרים או Mosaic Dataset. יש להתאים את רמות הקנ"מ המקסימלית והמינימלית כך שיתאימו לסכמה הרצויה ולסמן את כל הרמות לייצור. ב-Environments של הכלי ניתן להגדיר שימוש בעיבוד מקבילי (Parallel Processing Factor). הפרמטר של Area Of Interest אינו מקיים את המובטח ורק מגביל את התיחום, לכן, אם יש צורך ב"גזירה" של ה-Cache - יש להשלים שלב זה ללא "גזירה" ולעבור לשלב הבא. כלי זה יכול לפעול גם ישירות על ראסטר או Mosaic Dataset ולא מחייב mxd

4.   לצורך יצירת TPK ו/או גזירה/חיתוך (Mask) של הCache,ניתן להריץ את כלי Export Tile Cache (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Tile Cache). הפרמטר של "Export cache as" מגדיר אם תוצר הכלי יהיה Cache או TPK. בכלי זה, ה-Area of Interest מבצע את גזירת ה-Cache בצורה טובה. בנוסף, גם בכלי זה יש תמיכה בעיבוד מקבילי.

5.   במידה ויש צורך להעלות את ה-TPK לחשבון האירגוני ב-ArcGIS Online, ניתן להריץ את כלי Share Package (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Package). הכלי מומלץ במיוחד ל-TPK גדולים במיוחד.

תהליך העבודה מבוסס ה-Share as Tile Package

התהליך הבא מתאים בעיקר ל-Cache ווקטורי בשל יכולת ה-Anti Aliasing שלו, יחד עם המקרא המובנה, שזמין ב-ArcGIS Online Tile Service המבוסס על תהליך זה.

שלבי התהליך:

1.   הכנת פרוייקט מותאם ל-Cache ומילוי ה-Map Document Properties (בנתיב File→Map Document Properties - חלק מהשדות הכרחיים עבור התהליך). לאחר מכן יש לשמור את הפרוייקט.

2.      ניתן ליצור סכמת אריחים מותאמת באמצעות כלי Generate Tile Cache Tiling Scheme (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Tile Cache) שלב זה הכרחי רק במידה ומעוניינים בסכמה שונה מברירת המחדל ArcGIS Online). ניתן לקבוע את פורמט האריחים תחת Advanced Options.

3.     Enable ArcGIS Runtime Tools (בנתיב Customize→ArcMaps Options→Sharing). שלב זה הכרחי לצורך השלב הבא (יש צורך לבצע זאת רק פעם אחת, כך שזה מתקבע ב-Normal Template).

4.      ניתן להירשם לחשבון האירגוני שלך ב-ArcGIS Online (בנתיב FileSign In).

5.      פתיחת אשף Tile Package (בנתיב FileShare asTile Package)ומילוי הפרמטרים שלו:

               א.      בלשונית Tile Package ניתן להגדיר היכן ישמר ה-TPK בסוף התהליך (ArcGIS Online או תיקייה כלשהי).

               ב.      בלשונית Tile Format ניתן לבחור את ה-Tiling Scheme הרצויה, את פורמט ה-Tile ואת ה-Highest Level of Details (ולא את הנמוכה ביותר).

               ג.      בלשונית Item Description ניתן לעדכן/להכניס את ה-Metadata של ה-TPK (חלק מהשדות הכרחיים).

6.   הרצת פקודת Analyze מהפינה הימנית-עליונה של כותרת האשף, ע"מ לבצע Validation למפה  ולמצוא Errors/issues. תהליך הייצור אינו אפשרי במידה וקיימות Errors. במידה ונמצאות בעיות, נפתח חלון Prepare עם רשימת הבעיות. באמצעות קליק ימני, ניתן להרחיב את המידע, לקרוא את ה-Help עבור הבעיה ולהפעיל את התיקון המוצע.

7.      הרצת פקודת Share מהפינה הימנית-עליונה של כותרת האשף, ע"מ ליצור את ה-TPK.

תהליך העבודה מבוסס ה-Create Map Tile Package

תהליך העבודה הבא דומה לקודם וחולק איתו את אותן תכונות, מלבד ממשק האשף והצורך בהפעלת כלי נוסף לטעינת ה-TPK לחשבון ה-ArcGIS Online האירגוני. היתרון של תהליך זה על פני הקודם הוא ביכולת להשתמש באוטומציה (כגון מודל/סקריפט).
שלבי התהליך:

1.   הכנת פרוייקט מותאם ל-Cache ומילוי ה-Map Document Properties (בנתיב File→Map Document Properties - חלק מהשדות הכרחיים עבור התהליך). לאחר מכן יש לשמור את הפרוייקט.

2.   ניתן ליצור סכמת אריחים מותאמת באמצעות כלי Generate Tile Cache Tiling Scheme (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Tile Cache) שלב זה הכרחי רק במידה ומעוניינים בסכמה שונה מברירת המחדל ArcGIS Online)

3.   הרצת כלי Create Map Tile Package ליצירת ה-TPK (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Package). ניתן לבחור את ה-Tiling Scheme הרצויה, את פורמט ה-Tile ואת ה-Highest Level of Details (ולא את הנמוכה ביותר). בנוסף, ניתן להזין Summery ו-Tags.

4.   במידה ויש צורך להעלות את ה-TPK לחשבון האירגוני ב-ArcGIS Online, ניתן להריץ את כלי Share Package (בנתיב Toolbox→Data Management Tools→Package). הכלי מומלץ במיוחד ל-TPK גדולים במיוחד.

 

מקורות

מערכת העזרה של ArcGIS For Desktop

Outcomes