VojtaBlazek

GIS katedry geografie PF JU

Blog Post created by VojtaBlazek on Mar 16, 2016

     Už tomu je 10 let co jsem se poprvé při svých studiích seznámil s ArcMap a dalšími produkty od ESRI. Na Jihočeské univerzitě v té době byl ArcMap 8.0 a 9.1. I přesto, že výuka v tomto oboru probíhala pouze jeden semestr, tak mě geoinformační technologie naprosto pohltily. Začal jsem si tvořit nejrůznější mapky do seminárních prací. Svojí závěrečnou práci jsem jak jinak dělal v GIS, v té době pro mě naprostá novinka bylo objevení 3D ArcScene, takže některé výstupy jsem dělal v 3D, samozřejmě že přílohou práce byly i polarizační brýle 

Pohled na Nové hutě od jihovýchodu.

 

     Po skončení studií jsem na krátkou dobu pracoval v ekonomickém sektoru, ale neustále jsem dělal gisařskou "technickou" podporu pro své kamarády a spolužáky. Postupem doby jsem si začal přivydělávat vytvářením map do diplomových prací. Později jsem začal pracovat pro reklamní agenturu, kde jsem začal spravovat GIS server a začal jsem vytvářet moje první mapové aplikace pro Encyklopedii Českých Budějovic. První vznikla v Silverlightu, protože pro mě byl jednodušší, později byla předělaná do JavaScriptu, ale zatím nebyla zveřejněna. Mezitím se na mé domovské katedře neustále střídali vyučující geoinformačních systémů, až to dopadlo tak, že jsem se před skoro dvěma lety na katedru vrátil, tentokrát v pozici vyučujícího. Během mé nepřítomnosti se mnohé změnilo. ArcMap již má řadové číslo 10.4, vznikla nová aplikace arcgispro, arcgis earth, argis for portal, obrovský posun nastal v oblasti webového GIS a 3D (aktualizace v rámci gis online už občas nestíhám sledovat ). Proto bylo pro mě s podivem, že na katedře geografie, se GIS vyučuje stále prakticky jeden semestr. Navíc máme 10.2 bez maintenance, a to už neumluvím o Online subscription nebo ArcGIS for Server či ArcGIS PRO. Pravda stojí to peníze, a kdo se v této oblasti nepohybuje, nechápe význam a obrovskou sílu této platformy.

 

     Vypadá to, že kritizuji vlastní školu – ano dost mě to trápí. Hlavně proto, že tento neutěšený stav z pozice externího učitele nelze moc dobře zlepšit, ale kritika nemá cenu. Je lepší se podívat na to, co i s tím málem můžeme dělat. Se studenty jsem začal využívat ArcGIS online. Prozatím pouze veřejný účet, který ač má omezené funkce, dokáže udělat „velké věci“. Protože jsem se zpočátku řídil především tím, co je zadáno ve STAGu školy, nezbylo na online mapy aplikace mnoho času, ale i přesto nedopadly zas tak špatně . Tím, že škola nemá portál, musel jsem vyřešit jak mapové výstupy, aplikace prezentovat. Vytvořil jsem proto stránku Gis-kge-ju, kde se postupně zveřejňují některé vybrané výstupy. Příkladem je ukázka digitalizací starých plánů Českých Budějovic. V zimním semestru jsme lokalizovali bakalářské a diplomové práce studentů pedagogické fakulty z let 2008 - 2014). Vznikly tak mapové aplikace pro jednotlivé roky, kde se dá dohledat název, autor a vedoucí. Cílem bylo usnadnit výběr tématu pro další studenty. Po zveřejnění to teď vypadá, že se začne blýskat na lepší časy. Tento počin studentů se setkal s celkem s pozitivním ohlasem z řad kmenových učitelů a dokonce si již objednali novou aplikaci.

Kvalifikační práce PF JČU za rok 2012

Aplikace umožňuje náhled na úspěšně obhájené kvalifikační práce, které byly napsány v roce 2012, pod záštitou pedagogické fakulty.

     V letním semestru máme v plánu udělat s budoucími učiteli pomůcky pro výuku nejrůznějších předmětů právě za pomoci ArcGIS online, konkrétně budeme využívat dnes nejpopulárnější story map . A s oborem, který se jmenuje GEVES (Geografie ve Veřejné Správě) webovou mapovou aplikaci zásadních dopravních staveb, které mají vzniknout v Českých Budějovicích.

 

     Pevně věřím, že se oba projekty budou líbit jak vedení katedry (fakulty), tak i veřejnosti a vznikne tak silný argument pro to, aby škola pořídila online subcription a server. Vždyť v současnosti ArcMap používají skoro všechny fakulty Jihočeské univerzity. Zatím jen separátně, každý si mapuje to svoje a s nikým se nedělí. Kdyby došlo k propojení GIS těchto fakult – mohlo by to nastartovat zajímavé projekty.

 

     Třeba propojení geografie, ekonomické, zemědělské nebo biologické fakulty – co mají za data? Co by mohlo vzniknout jejich propojením? Určitě veliké věci a projekty.

Outcomes