AnsweredAssumed Answered

Nefunkční obnova dat??

Question asked by nekolaluk_54473814_cuni on Jun 30, 2020
Latest reply on Jul 2, 2020 by vholubecarcdata-cz-esridist

Dobrý den,

při tvorbě webové aplikace pomocí Web AppBuilderu nastal problém při automatické obnově dat ve webové mapě, na které stavím celou aplikace. Z dotazníku vytvořeného pomocí Survey123 mám importovaná data do již zmíněné aplikace, ze kterých, a z polygonové vrstvy (batymetrická data), vytvářím pomocí funkce join novou vrstvu. Nicméně při nastavení refresh intervalu nově vytvořené funkce se nezmění počet výsledných bodů. Díky "probliknutí" předpokládám, že snaha o aktualizaci je, nicméně bez výsledku. Data z dotazníku se do webové mapy importují v pořádku. Zkoušel jsem také funkci intersect, která by měla přinést stejnou požadovanou vrstvu, avšak není tomu tak a závěr je stejný. Totéž platí u joinu a intersectu v rozhraní Web AppBuilderu. Mohli byste mi prosím poradit, kde dělám chybu? Nevím si rady.

S pozdravem,

Lukáš Nekola

Outcomes