Incloure idioma català/valencià en Portal i WebAppBuider

Idea created by embuena_car on Mar 1, 2017
  New
  Score10
  • embuena_car

  Hola, a l'hora de generar aplicacions amb Portal o WebAppBuilder seria interessant incloure més idiomes. Per al nostre cas a la Comunitat Valenciana (Espanya) a més de col·locar els textos en castellà també ens és necessari presentar l'aplicació en català/valencià, i açò ens suposa un problema ja que no està definit este idioma per a la personalització dels nostres projectes. Salutacions

   

  Hola, a la hora de generar aplicaciones con Portal o WebAppBuilder sería interesante incluir más idiomas. Para nuestro caso en la Comunitat Valenciana (España) además de colocar los textos en castellano también nos es necesario presentar la aplicación en catalán/valenciano, y esto nos supone un problema ya que no está definido este idioma para la personalización de nuestros proyectos. Saludos