symbologie in webmap op basis van verlopen tijd

Idea created by William_Schelling on Dec 5, 2014
    New
    Score10
    • William_Schelling
    Verheij Integrale groenzorg gebruikt voor het bedienen van meerdere van onze opdrachtgevers de collector app in het veld. Hierbij is de wens om de symbologie te wijzigen op basis van verlopen tijd. Bijvoorbeeld: locaties die tot 7 dagen geleden niet zijn bewerkt groen, tot 14 dagen niet bewerkt oranje en langer dan 14 dagen rood. Zo hebben onze medewerkers buiten eerder in beeld wanneer ze naar welke locatie moeten om het groenonderhoud uit te voeren.