Hlavné zásady komunity GeoNet

Document created by M.Mikusmysynergis-esridist Employee on May 28, 2019Last modified by M.Mikusmysynergis-esridist Employee on May 28, 2019
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Vítame vás na stránkach GeoNet, komunity vytvorenej Esri. Teší nás, že ste sa k nám pripojili. Skôr než sa začnete zapájať, radi by sme vás požiadali, aby ste si prečítali nasledujúce informácie o cieľoch našej komunity, pravidlá pre členov a tipy, ako začať.

Čo je GeoNet?
GeoNet je miesto, kde členovia komunity Esri, ktorú tvoria jej zákazníci, personál a ďalší pracovníci spojený s geopriestorovými informáciami a GIS, môžu spolu nadväzovať kontakty, spolupracovať a deliť sa o svoje skúsenosti.

Čo je cieľom GeoNet?
Cieľom komunity GeoNet je stať sa centrálnym miestom v online prostredí, kde sa jej členovia môžu stretávať, aby si vymieňali nápady, riešili problémy, urýchľovali svoju úspešnosť a budovali vzájomné vzťahy, a pomáhali tak vytvárať lepší svet prostredníctvom využívania geografických informačných technológií. Aby sme vás týmto prostredím previedli a zaistili, že vaše skúsenosti s ním budú pozitívne, produktívne a naplňujúce, radi by sme vám predstavili nasledujúce hlavné zásady komunity GeoNet.

Hlavné zásady komunity GeoNet
Hlavné zásady tejto komunity sú tieto: „Buďte nápomocní. Buďte ľudskí. Buďte rozumní.“ Sú úzko zviazané s našimi Podmienkami používania pre GeoNet a tieto hlavné zásady môžete použiť, aby ste si rýchlo overili, či vaše príspevky pridávajú hodnotu a či podporujú ciele našej komunity.

Buďte nápomocní
Byť nápomocný znamená, že sa vždy budete snažiť zvýšiť úroveň komunikácie starostlivo premyslenými príspevkami, pričom budete brať ohľad na ostatných. Medzi príklady, ako byť nápomocný, môžu patriť tieto:
Rešpektujte ostatných. Osobné debaty, osobnostné nezhody, urážky, nadávky, zanietené prejavy, obscénnosti a ďalšie odchýlky od našich profesionálnych cieľov nie sú vhodné. Ako orientačné pravidlo môžete použiť toto: ak by ste niečo nepovedali alebo neurobili na veľkom verejnom zhromaždení, nemali by ste to povedať alebo urobiť ani v komunite GeoNet.
Vyhnite sa citlivým a provokačným témam. Nezačínajte debatu o ničom, čo by sa mohlo považovať za odbočujúce od témy, provokačné alebo poburujúce. Napríklad témam, ako je politika a náboženstvo, je v komunite GeoNet najlepšie sa vyhnúť.
Odpovedajte na otázky. Ak ste odborníkom na nejakú oblasť, radi by sme vás vyzvali, aby ste odpovedali na príspevky, v ktorých niekto položí otázku z tejto oblasti. Ak odpoveď neviete, pomôžte nájsť niekoho, kto ju vie.
Uistite sa, že vaše príspevky sa komunikácie a skupiny, do ktorej prispievate, týkajú a sú pre ňu dôležité. Vždy si najprv položte otázku: „Zvýši moja poznámka alebo obsah efektivitu tejto komunikácie? Dávam príspevok do správnej skupiny?”
Ak je podľa vás nejaký príspevok hodnotný, kliknite na „páči sa mi“ („like“), označte ho ako užitočný alebo ho zdieľajte s ostatnými.
Privítajte nových členov a nasmerujte ich ku zmysluplnej komunikácii a obsahu.

Buďte ľudskí
Byť ľudský znamená, že budete sami sebou, ale profesionálnym spôsobom. Dôležitou súčasťou spolupráce je budovanie vzťahov a vzájomné spoznávanie sa. Buďte spoločenskí a podeľte sa o tie súčasti svojej osobnosti, ktoré sú vhodné a zmysluplné, pretože tým pomáhate tesnejšie spojiť toto spoločenstvo a urobiť ho jednoducho ľudskejším. Medzi príklady, ako byť ľudský, môžu patriť tieto:
Podeľte sa o dôležité osobné alebo pracovné skúsenosti a záujmy, novinky o cieľoch, ktoré ste dosiahli, pochváľte iných za dobre vykonanú prácu, atď.
Podeľte sa o pracovné skúsenosti a momenty, ktoré vyjadrujú vašu kreativitu, ohľaduplnosť a ľudskosť.
Nadväzujte nové spojenia. Zapojte sa do komunikácie s ľuďmi, ktorých zatiaľ nepoznáte a vytvárajte si nové vzťahy.

Buďte rozumní
Byť rozumný znamená, že si príspevok pred jeho zverejnením dobre premyslíte. Ak z niečoho v ňom čo aj len trochu nemáte dobrý pocit, zamyslite sa, čo treba zmeniť, opravte to a až potom zverejnite. Medzi príklady, ako byť rozumný, môžu patriť tieto:
Vyhnite sa zverejňovaniu dôverných informácií alebo čohokoľvek, čo by vaši kolegovia, zákazníci, klienti, obchodní partneri, zásobovatelia, dodávatelia alebo iné záujmové skupiny mohli považovať za urážlivé alebo útočné.
Opatrne zaobchádzajte s osobnými identifikačnými údajmi. Nikdy neposielajte ani nezverejňujte rodné čísla alebo čísla osobných dokladov, súkromné telefónne čísla, adresy, čísla platobných kariet, atď.
Nezneužívajte GeoNet na to, aby ste v ktorejkoľvek z našich diskusií propagovali svoju firmu alebo podnikanie, robili reklamu na prepojené webové stránky, domény, spoločnosti alebo služby a neposielajte ostatným členom nevyžiadané správy.
Obsah je otvorený a verejný. Ak nejde o súkromnú skupinu alebo správu, potom je všetok obsah zdieľaný na stránkach GeoNet otvorený a verejný. Štandardne sa príspevky na stránkach GeoNet zdieľajú verejne a sú prístupné v rámci komunity GeoNet aj mimo nej.
Ak sa raz niečo zverejní v digitálnom svete, je to tam navždy. Podobne ako e-mailové správy alebo okamžité správy, aj obsah a komunikácia na GeoNet sa ihneď ukladá a uchováva a bude dostupná ešte ďaleko do budúcnosti. Uistite sa, že pre vás dlhodobá dostupnosť vašich príspevkov nepredstavuje problém.

Poznámka k moderovaniu a kontrole obsahu
V prípade potreby môže tím komunity GeoNet a jeho moderátori posudzovať komentáre pred ich zverejnením alebo zároveň s ním, a tie, ktoré sú mimo tému alebo porušujú naše zásady, sa presmerujú, odstránia alebo sa zabráni ich zverejneniu. Upozorňujeme tiež, že tieto zásady sa môžu priebežne meniť.

Ste pripravení začať?
Ďalšie rýchle tipy a informácie o používaní komunity GeoNet nájdete v najnovších Tipoch na správne postupy a v skupine Pomocníka pre komunitu .

Dúfame, že tieto zásady budú pre vás užitočné a že vás používanie komunity GeoNet bude baviť. Tešíme sa na vaše príspevky!

Attachments

    Outcomes