TLS 1.2-connectie vereist voor Nederlandse content

Document created by evandenbergesri-nl-esridist Employee on May 24, 2019
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Als onderdeel van het verbeteren van de ArcGIS Online beveiliging heeft er in april 2019 een update plaatsgevonden in ArcGIS Online. Hierbij worden TLS 1.2-connecties vereist voor het gebruik van ArcGIS Online services. Transport Layer Security (TLS) is een netwerkbeveiligingsprotocol die privacy en data integriteit biedt voor de communicatie tussen applicaties over een netwerk. Je gebruikt TLS bij het benaderen van services, waaronder de services die wij als content vanuit Esri Nederland aanbieden.

 

Een deel van deze services wordt aangeboden via ArcGIS Online. Met de update in april is voor de hosted services die als content worden aangeboden dit type connectie vereist. Een deel van de content van Esri Nederland wordt via ArcGIS Enterprise aangeboden, zoals de basisregistraties (BAG, BGT, BRT, DKK) en andere services (o.a. basiskaarten, luchtfoto, IMRO en CBS-gegevens). Voor deze services is vanaf 3 juni 2019 ook een TLS 1.2-connectie vereist.

 

Voor sommige software onderdelen binnen het ArcGIS-platform, zoals ArcGIS Pro, is TLS 1.2 al ingesteld. Andere software onderdelen hebben een patch of andere configuratie nodig om gebruikt te kunnen maken van TLS 1.2. Op de pagina Esri Software Products Affected by TLS 1.2 Implementation is te vinden welke producten hiermee te maken krijgen.

 

Welke stappen zijn er nodig?

  • Als bepaalde workflows toegang nodig hebben tot onze content, zorg er dan voor dat de software van waaruit je de services benaderd TLS 1.2 ondersteunt.
  • Als je gebruik maakt van een ArcGIS Enterprise portaal die een connectie heeft naar ArcGIS Online, zorg er dan voor dat deze deployment TLS 1.2 ondersteund.
  • Let er bij applicaties gebouwd op ArcGIS Runtime die content services van Esri Nederland benaderen op dat deze ook TLS 1.2 ondersteunen.

 

Op deze pagina is meer informatie over TLS 1.2 en een overzicht met links om TLS 1.2 in te schakelen voor verschillende applicaties te vinden.

Attachments

    Outcomes