Change log

Document created by jbakESRI-NL-esridist Employee on Sep 2, 2018Last modified by msoetensESRI-NL-esridist on Oct 17, 2019
Version 129Show Document
  • View in full screen mode

2019

 

17-10-2019 De Topo RD raster-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

 

17-10-2019 De BRT TOP250, TOP500 en TOP1000 zijn geüpdate in de Datasets-groep

 

04-10-2019 De BGT-webservice en dataset die beschikbaar is via is dDatasets-groep zijn geactualiseerd met de data van oktober.

 

03-10-2019 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van oktober.  

 

03-10-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van oktober en is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-webservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

03-10-2019 Het Topo RD - Tiling Scheme is geactualiseerd met het tiling schema dat loopt tot level 1:1.46484375. Dit schema sluit aan bij de vector basiskaarten van Esri Nederland. Als u raster tiles met behulp van dit schema maak, bekijk dan goed tot welk niveau u dit doet in verband met de opslaggrootte.

 

03-10-2019 De BRT-webservice is geactualiseerd met TOP10NL-data van september.

 

03-10-2019 De OpenTopo van Imergis is geactualiseerd met de data van september (R09). 

 

02-10-2019 De Risicokaart is geactualiseerd met de data van oktober (file geodatabase én webservices).

 

02-10-2019 De DKK Geocoder is nu beschikbaar. Met deze geocoder kunt u percelen vinden uit de Digitale Kadastrale Kaart. Meer informatie over hoe deze geocoder in te stellen is als zoekfunctie binnen het portaal is te lezen in dit blog.

 

30-09-2019 De Topo RD vector-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

 

27-09-2019 De BRT TOP50NL en TOP100NL zijn geactualiseerd met de data van september 2019 in de Datasets-groep.

 

26-09-2019 De BGT-webservice is geactualiseerd met de data van september 2019. 

 

23-09-2019 De BRT TOP10NL is geüpdatet met de data van september 2019 in de Datasets-groep.

 

19-09-2019 De Luchtfoto 2018 maakt nu onderdeel uit van de World Imagery.

 

16-09-2019 De file geodatabase met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is geactualiseerd met de data van september en kan gedownload worden via onze Datasets-groep.

 

13-09-2019 Er is nu een dashboard beschikbaar waarin de Woningtypering-gegevens te raadplegen zijn. Dit dashboard geeft een kaart en verschillende statistieken weer zoals de verdeling van woningtypes, bouwjaren en gebruiksfuncties.

 

11-09-2019 De Woningtypering-service is geactualiseerd met de BAG-data van september. 

 

06-09-2019 Het jaar 2019 van de gewaspercelen uit de Basisregistratie Percelen (BRP) is beschikbaar in ArcGIS. Dit jaar is ook toegevoegd aan de applicatie en webmap. De gewaspercelen van 2009 t/m 2019 zijn te vinden in de groep Basisregistratie Gewaspercelen. De gewaspercelen geven het geteelde gewas per landbouwperceel weer. Het gaat in totaal om zo’n 300 verschillende gewassen, zoals maïs, tarwe, bieten en aardappelen.

 

04-09-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van september en is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-webservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

30-08-2019 Woningtyperingsdata is nu beschikbaar als ArcGIS Content voor iedereen met een ArcGIS Online account. Deze gegevens worden aangeboden als feature service en als webmap. De woningtyperingen zijn afgeleid van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en zal maandelijks worden geactualiseerd. Meer informatie over deze dataset kunt u nalezen in de Productinformatie, die te downloaden is van onze website. Hierin staat het volledige analyse-proces beschreven inclusief de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt.

 

29-08-2019 Er zijn een nieuwe feature service en webmap beschikbaar voor de postcodepunten. Deze service bevat de postcodepunten op PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 en PC6 niveau en is gebaseerd op de BAG-gegevens van augustus 2019. Deze data wordt nu ook aangeboden als file geodatabase-download in onze Datasets-groep in ArcGIS Online. De oude postcodepunten-service is verouderd en wordt in de komende maanden uitgefaseerd. Wij raden u aan deze zo snel mogelijk te vervangen door de nieuwe service

 

28-08-2019 De lichtgrijze en donkergrijze canvas basiskaarten zijn geactualiseerd met de data van augustus 2019.

 

13-08-2019 De BGT-webservice en file geodatabase zijn geactualiseerd met de data van augustus 2019.

 

13-08-2019 De BRT TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL zijn geüpdatet in de Datasets-groep met de data van juni 2019.

 

09-08-2019 De service met hectometerborden is geactualiseerd met de data van augustus 2019. Er is een nieuw veld aan deze service toegevoegd met de hectometerwaarde als numeriek veld.

 

08-08-2019 De veiligheidsregio's en de Politie gebieden Nederland zijn geüpdatet met de meest recente data aangeboden door Imergis. 

 

07-08-2019 Er is een nieuw item toegevoegd aan onze content, genaamd Gemeenten. Dit is een service die de meest recente gemeentegrenzen bevat. Deze blijft dus altijd actueel. 

 

05-08-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van augustus en is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-webservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

31-07-2019 De BAG inclusief historie en geplande objecten is geactualiseerd met de data van 1 juli 2019 en als download beschikbaar via de Datasets-groep.

 

31-07-2019 De verkeersongevallen file geodatabase en service zijn geüpdatet met de data van 2018. De verkeersongevallen dataset bevat nu ongevalgegevens van 2003 tot 2018. De file geodatabase is te vinden in de Datasets-groep.

 

31-07-2019 De NWB file-geodatabase en service zijn geactualiseerd met de data van juli 2019. De file geodatabase is te vinden in de Datasets-groep.

 

26-07-2019  De Rijksmonumentenzijn geüpdatet met de data van juli 2019.

 

24-07-2019 Data van 3D bomen is nu beschikbaar als ArcGIS Content en heeft een bèta-status. Met deze nieuwe content kunnen 3D Web Scenes snel verrijkt worden met meer 3D data.

 

16-07-2019 De BGT-webservice en file geodatabase zijn geactualiseerd met de data van juli 2019.

 

16-07-2019 De OpenTopo van Imergis is geactualiseerd met de data van juni (R06). 

 

11-07-2019 De BAG-geocoders (zoekfunctie) zijn geactualiseerd en maken gebruik van de meest recente BAG-gegevens.

 

04-07-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van juli en is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-webservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

04-07-2019 De Risicokaart is geactualiseerd met de data van juli (file geodatabase én webservices).

 

27-06-2019 De bedrijventerreinen 2016-2018 van het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) zijn nu beschikbaar als ArcGIS Content met een bèta-status. De data wordt aangeboden als vier verschillende feature services; een service met alle jaren, een service met de data van 2016, een met de data van 2017 en een met de data van 2018

 

26-06-2019 De incidenten uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zijn nu beschikbaar als ArcGIS Content met een bèta-status. De data wordt aangeboden via twee feature services; één met de actuele incidenten en een archief met historische incidenten vanaf het moment dat wij de data ontvangen (eind mei 2019). Beide services worden elke minuut geüpdatet en bevatten dus near real-time data. Naast deze twee feature services bieden we ook een webmap met een mooi opgemaakte pop-up en een dashboard waarin verschillende statistieken getoond worden, zoals de verschillende ongeval-typen binnen een bepaalde tijd.

 

26-06-2019 De Topo RD raster-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

 

24-06-2019 De Topo RD vector-basiskaart is geactualiseerd op basis van de meest recente bronnen.

 

24-06-2019 De BRT TOP50NL en TOP100NL zijn geüpdatet in de Datasets-groep met de data van juni 2019.

 

24-06-2019 De BRT-webservice is geactualiseerd met TOP10NL-data van juni 2019.

 

21-06-2019 De DKK-webservice en file geodatabase zijn geactualiseerd met de data van juni 2019.

 

21-06-2019 De Luchtfoto 25 cm en Luchtfoto 25 cm CIR (infrarood) van 2017 zijn beschikbaar gemaakt als historische luchtfoto's. De actuele luchtfoto bevat al sinds maart 2019 de luchtfoto van 2018. 

 

18-06-2019 De BRT TOP10NL is geüpdatet in de Datasets-groep met de data van juni 2019.

 

11-06-2019 De BGT-webservice en file geodatabase zijn geactualiseerd met de data van juni 2019.

 

04-06-2019 De OpenTopo van Imergis is geactualiseerd met de data van april (R04). 

 

04-06-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van juni en is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-webservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

29-05-2019 De BGT-webservice en file geodatabase zijn geactualiseerd met de data van mei 2019.

 

29-05-2019 De DKK-webservice en file geodatabase zijn geactualiseerd met de data van mei 2019.

 

29-05-2019 De postcodevlakken zijn geactualiseerd en gebaseerd op de BAG-gegevens van april 2019. Dit is van toepassing op de file geodatabase die ter download wordt aangeboden via de Datasets-groep en voor de webservices. Bij het maken van de postcodevlakken zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op verzoek van klanten, waaronder het anders omgaan met barrières, zoals de gemeente en buurtgrenzen. Hierdoor kunnen de vlakken op onderdelen er anders uitzien t.o.v. voorgaande releases, als gevolg van ontwerpkeuzes.

 

27-05-2019 De NWB-service en file geodatabase zijn geactualiseerd met data van mei 2019.

 

23-05-2019 De BRT TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL zijn geüpdatet in de Datasets-groep met de data van april.

 

21-05-2019 Op dit moment zijn onze BAG-services niet dagvers vanwege een probleem met de mutatiebestanden vanuit het Kadaster. Zie onze Status-pagina voor meer  informatie.

 

13-05-2019 De Topo RD (raster tiled) basiskaart is geactualiseerd.

 

07-05-2019 De AHN3-services zijn geactualiseerd voor de actueel beschikbare gebieden. De nieuw toegevoegde delen in 2019 zijn Limburg en Gelderland toegevoegd. Zie de AHN-viewer voor meer informatie. 

 

03-05-2019 De OpenTopo van Imergis is geactualiseerd met de data van februari 2019 (R02). 

 

29-04-2019 De Topo RD (vector tiled) basiskaart is geactualiseerd.

 

24-04-2019 De Regionale Energiestrategie (RES) regio's zijn nu beschikbaar via een nieuwe URL. Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. 

 

23-04-2019 De TOP10NL, TOP50NL en TOP100NL uit de BRT zijn geactualiseerd met de data van april en zijn beschikbaar als file geodatabase via de Datasets-groep.

 

17-04-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van april en is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-mapservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

12-04-2019 De BGT is geactualiseerd met de data van april (file geodatabase én webservices).

 

12-04-2019 De DKK-webservice is geactualiseerd met de data van maart. 

 

11-04-2019 De Risicokaart is geactualiseerd met de data van april (file geodatabase én webservices).

 

03-04-2019 Verschillende kaartlagen met weerinformatie van het KNMI zijn nu beschikbaar in de Weer & Klimaat-groep in ArcGIS Online. In totaal zijn er 23 nieuwe lagen toegevoegd en deze lagen bevatten informatie over onder andere temperatuur, neerslag, wind, bewolking, luchtdruk, luchtvochtigheid en straling. Naast deze kaartlagen hebben we ook een Neerslagrader (webapp) gemaakt. 

 

02-04-2019 De Klimaateffectatlas is geüpdatet met 16 nieuwe kaartlagen binnen de thema's Overstroming en Droogte. Er zijn ook een aantal lagen verwijderd uit de thema's Overstroming en Wateroverlast. Wij raden u aan deze te vervangen met de nieuwe lagen die beschikbaar zijn gekomen. Hiermee komt de focus te liggen op de gevolgbeperking van overstromingen.

 

01-04-2019 De DKK is geactualiseerd met data van maart 2019. Dit geldt voor de download in de Datasets-groep.

 

28-03-2019 De CBS Wijk- en Buurtkaart 2018 is beschikbaar in ArcGIS. Ook de versies van 2017 en 2016 zijn geüpdatet met de data van respectievelijk versie 2 en versie 3. De datasets zijn geactualiseerd en beschikbaar via de Datasets-groep.

 

28-03-2019 De file geodatabase van Bestuurlijke Grenzen 2019 is geactualiseerd en beschikbaar via de Datasets-groep.

 

22-03-2019 De BAG-geocoders (zoekfunctie) zijn geactualiseerd en maken gebruik van de meest recente BAG-gegevens.

                          

21-03-2019 De Topo RD (vector tiled) basiskaart is geactualiseerd. Hiermee zijn alle vector basiskaartstijlen die gebruik maken van deze bron geactualiseerd, zoals de Lichtgrijze Canvas RD, Donkergrijze Canvas RD en Waterkaart RD. Wanneer u een eigen basiskaartstijl heeft gemaakt op basis van een van deze stijlen, is deze nu ook automatisch geactualiseerd. Lees in dit how-to bericht hoe u een eigen basiskaartstijl kunt maken.

 

15-03-2019 De Luchtfoto (RD) van 25 cm is geüpdatet met de luchtfoto van 2018. Daarnaast geeft de Luchtfoto CIR nu ook de beelden van 2018 weer.

 

14-03-2019 De 3D Cities web scene met de gemeenten Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven en Leeuwarden in 3D is nu ook in RD beschikbaar. Een nieuwe aanvulling aan dit aanbod is een scene layer met de Gemeente Rotterdam in 3D.

 

12-03-2019 De BGT file geodatabase en BGT-services zijn geactualiseerd met de data van maart 2019. De download is beschikbaar via de Datasets-groep.

 

08-03-2019 Er is een nieuwe Donkergrijze Canvas RD (vector tiled) basiskaart beschikbaar.

 

06-03-2019 De BRT TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL zijn geüpdatet in de Datasets-groep met de data van februari.

 

01-03-2019 De services van de DKK, BGT en BRT zijn geactualiseerd met de data van februari. 

 

25-02-2019 De BRT TOP10NL, TOP50NL en TOP100NL zijn geüpdatet in de Datasets-groep met de data van februari.

 

21-02-2019 De DKK is geactualiseerd met data van 1 februari 2019. Dit geldt voor de download in de Datasets-groep

 

18-02-2019  De Rijksmonumenten zijn geüpdatet met de data van februari 2019.

 

15-02-2019 De BGT file geodatabase is geactualiseerd met de data van februari en is beschikbaar via de Datasets-groep.

 

13-02-2019 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met de data van februari en is beschikbaar via de Datasets-groepDe BAG-mapservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

30-01-2019 De bestuurlijke grenzen van 2019 zijn nu beschikbaar als content. Het gaat om de Gemeenten, Provincies en Landgrens.

 

29-01-2019 De POI webservices gebaseerd op data van Imergis zijn geactualiseerd. Het gaat om de Ambulanceposten, Brandweerkazernes en de Gemeente- en Provinciehuizen.

 

25-01-2019 De BAG inclusief historie en geplande objecten is geactualiseerd met de data van 1 januari 2019 en als download beschikbaar via de Datasets-groep.

 

23-01-2019 Dregio's van de regionale energiestrategie (RES) zijn nu beschikbaar binnen het ArcGIS-platform. Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. 

 

15-01-2019 De omgevingsdiensten en omgevingsdiensten per gemeenten zijn geactualiseerd met de grenzen van 2019. De voormalige gemeenten Leerdam en Zederik (nu Gemeente Vijfheerenlanden) vallen nu onder het werkgebied van de RUD Utrecht. Daarnaast is de naamswijziging van de RUD Noord-Holland Noord naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord per 1 maart 2019 alvast meegenomen.

 

14-01-2019 De BGT service en download zijn geactualiseerd met data van 1 januari 2019.

 

10-01-2019 De BAG File Geodatabase is geactualiseerd met de data van januari. Deze file geodatabase is beschikbaar via de Datasets-groepDe BAG-mapservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

08-01-2019 De Risicokaart is geactualiseerd met de data van januari (file geodatabase én webservices).

 

03-01-2019 De Topo RD, Lichtgrijze Canvas RD en Donkergrijze Canvas RD (raster tiled) basiskaarten zijn geactualiseerd.

 

 

2018

 

21-12-2018 De DKK is geactualiseerd met data van 1 december 2018. Dit geldt voor de service en de download in de Datasets-groep.

 

21-12-2018 Er is een nieuw kaartlaag met de Historische topografische data van 2018 beschikbaar in ArcGIS. Dit nieuwe jaar is ook zichtbaar in de Topotijdreis.

 

14-12-2018 De BGT service en download zijn geactualiseerd met data van 1 december.

 

14-12-2018 De OpenTopo van Imergis is geactualiseerd met de data van november (R11). Deze versie bevat reeds alle bestuurlijke grenswijzigingen per 1 januari 2019.

 

10-12-2018  De NS treinstations zijn geactualiseerd op basis van de data van december 2018. In de webmap Stations in Nederland is het mogelijk om via de pop-up door te klikken naar de actuele vertrektijden en voorzieningen van de stations.

 

10-12-2018  De BAG file geodatabase is geactualiseerd met data van december. Deze file geodatabase is beschikbaar via de Datasets-groepDe BAG-mapservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

05-12-2018  De aardbevingen uit de aardbevingscatalogus van Nederland zijn nu beschikbaar in ArcGIS. Hierin staan zowel de tectonische als de geïnduceerde aardbevingen. De  feature service wordt elk uur geüpdatet met nieuwe aardbevingen. In dit dashboard zijn verschillende statistieken over de aardbevingen terug te vinden.

 

03-12-2018  De BRT TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL zijn geüpdatet in de Datasets-groep met de data van november.

 

29-11-2018  De voorlopige provincie- en gemeentegrenzen van 2019 zijn beschikbaar als ArcGIS Content. Er bestaat een variant van de provinciegrenzen met watergrenzen en afgesneden op de kustlijn. Ook voor de gemeentegrenzen is er een variant met watergrenzen en afgesneden op de kustlijn. Deze grenzen zijn door Imergis samengesteld op basis van de bestuurlijke grenzen van 2018 en internetbronnen.

 

27-11-2018  De BRT-mapservice is geactualiseerd met de data van november.

 

23-11-2018 De gewaspercelen uit de Basisregistratie Percelen (BRP) zijn nu beschikbaar binnen het ArcGIS-platform. De gewaspercelen van 2009 t/m 2018 zijn te vinden in de groep Basisregistratie Gewaspercelen. De gewaspercelen geven het geteelde gewas per landbouwperceel weer. Het gaat in totaal om zo’n 300 verschillende gewassen, zoals maïs, tarwe, bieten en aardappelen.

 

21-11-2018 De TOP50NL en TOP100NL uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als file geodatabase via de Datasets-groep.

 

20-11-2018 De TOP10NL uit de BRT is geactualiseerd met de data van november en beschikbaar als file geodatabase via de Datasets-groep.

 

19-11-2018 De OpenTopo van Imergis is geactualiseerd met de data van september (R09).

 

15-11-2018 De lagen Stedelijk hitte eiland effect en Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:100 jaar en 1:1000 jaar zijn toegevoegd aan de   Klimaateffectatlas. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd in de pop-ups van de lagen Natuurgebieden, Overstromingsduur,                                                         Risico op ondergrondverdichting en Wijktypologie.

 

12-11-2018 De BGT-services en download zijn geactualiseerd met data van 1 november.

 

09-11-2018  De BAG file geodatabase is geactualiseerd met data van oktober. Deze file geodatabase is beschikbaar via de Datasets-groep. De BAG-mapservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

30-10-2018 De Topo RD (raster tiled) basiskaart is geactualiseerd.

 

22-10-2018 De NWB-service en file geodatabase zijn geactualiseerd met data van september 2018.

 

18-10-2018 De AHN3-services zijn geactualiseerd voor de actueel beschikbare gebieden. Zie ook de AHN3 Kaartbladen voor een actueel overzicht van de beschikbare gebieden. 

 

18-10-2018 De BGT-services en download zijn geactualiseerd met data van 3 oktober.

 

18-10-2018 De DKK is geactualiseerd. Dit geldt voor de service en de download in de Datasets-groep.

 

18-10-2018  De Rijksmonumenten zijn geüpdatet met de data van oktober 2018.

 

17-10-2018  De BRT TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL zijn nu ook geüpdatet in de Datasets-groep met de data van september.

 

02-10-2018  De BRT-mapservice is geactualiseerd met de data van september. Daarnaast zijn de TOP50NL en de TOP100NL uit de BRT geactualiseerd en beschikbaar als file geodatabase via de Datasets-groep.

 

02-10-2018  De BAG file geodatabase is geactualiseerd met data van oktober. Deze file geodatabase is beschikbaar via de Datasets-groepDe BAG-mapservice kent een dagelijkse actualiteit.

 

28-09-2018 De Risicokaart is geactualiseerd met de data van september (file geodatabase én webservices).

 

25-09-2018 De TOP10NL uit de BRT is geactualiseerd en beschikbaar als file geodatabase via de Datasets-groep.

 

18-09-2018 De BGT-services zijn geactualiseerd met data van 1 september.

 

17-09-2018 Er is een nieuwe BAG met historie en gepland file geodatabase download beschikbaar in onze Datasets-groep. Dit naar aanleiding van geconstateerde dubbele features in onze BAG met historie en gepland (versie gepubliceerd op 18-07-2018). Wij hebben dit opgelost en een nieuwe file geodatabase gepubliceerd. Net zoals de vorige versie bevat deze file geodatabase de data van 1 juli 2018 en bevat naast actuele ook historische en geplande panden. 

 

12-09-2018 De AHN3-services zijn geactualiseerd voor de nieuw beschikbare gebieden van 2017. Zie ook de AHN3 Kaartbladen voor een actueel overzicht van de beschikbare gebieden. 

 

12-09-2018 De BAG file geodatabase is geactualiseerd met data van september. De BAG-service kent een dagelijkse actualiteit.

 

12-09-2018 De BGT is geactualiseerd (file geodatabase)

 

03-09-2018 In samenwerking met 4orange stelt Esri Nederland verschillende dashboards met consumentendata beschikbaar. In dit dashboard wordt informatie met betrekking tot het thema "Automotive" weergegeven. Het dashboard geeft inzicht in de hoeveel, type, prijs en ouderdom van auto's binnen een huishouden. Er wordt voorspelde informatie per postcode5 gebied in de gemeente Amersfoort weergegeven. De data waarop het dashboard is gebaseerd is afkomstig van 4orange. De 4orange data welke beschikbaar gemaakt wordt via de Esri Nederland omgeving kan vooralsnog alleen worden ingezien via dit dashboard. Via een 4orange datalicentie is het mogelijk om de data die in dit dashboard wordt weergegeven af te nemen. Neem voor de mogelijkheden contact op met info@4orange.nl.

31-08-2018 De volgende basiskaarten zijn geactualiseerd: Topo RD, Open Topo, Lichtgrijze én Donkergrijze Canvas.

 

29-08-2018 De Digitale Kadastrale Kaart is geactualiseerd (file geodatabase én webservice).

 

24-08-2018 De IMRO-geconsolideerde lagen zijn aangemerkt als deprecated / uitgefaseerd. Deze IMRO-kaartlagen waren onderdeel van een pilotproject waarvan we hebben besloten deze niet meer voort te zetten. We bieden nog altijd de dagverse IMRO-service die alle ruimtelijke plannen ontsluit. Deze is hier te vinden.

 

15-08-2018 De BAG-geocoders (zoekfunctie) zijn geactualiseerd en maken gebruik van de meest recente BAG-gegevens.

 

14-08-2018 De downloadbare file geodatabase voor de BAG en BGT zijn geactualiseerd met data van augustus. De BGT-service is ook geactualiseerd (maandelijkse actualiteit). De BAG-service kent reeds een dagelijkse actualiteit.

 

10-08-2018 De verkeersongevallen webservice en file geodatabase is geactualiseerd. In deze versie is de data van 2017 toegevoegd en zijn de partijen aan de ongevallen gekoppeld. I.v.m. wijzigingen in de brondata als gevolg van de AVG  zijn diverse velden leeggemaakt.

 

05-08-2018 De puntenwolk-service voor provincie Zuid-Holland is nu beschikbaar. Deze puntenwolk is gebaseerd op het AHN3. Bekijk de puntenwolk hier.

 

30-07-2018 De Digitale Kadastrale Kaart is geactualiseerd (file geodatabase én webservice).

 

30-07-2018 Michael Bauer Research maakt nieuwe socio-demografische data beschikbaar in ArcGIS Online. Lees hier meer.

 

19-07-2018 De omgevingsdiensten-grenzen zijn geactualiseerd. De gemeentegrenzen van 2018 zijn hierin meegenomen. Daarnaast is de data gecontroleerd en aangepast (wijzigingen in adressen).

 

19-07-2018 De stratenkaart is geactualiseerd.

 

19-07-2018 De oude BAG-url is nu definitief stopgezet. De BAG is nu alleen nog te raadplegen via de juiste url: https://basisregistraties.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/BAG/BAGv2/MapServer. De data wordt dagelijks geactualiseerd.

 

18-07-2018 De BAG inclusief historie als file geodatabase is geactualiseerd en als download beschikbaar via de Datasets groep op ArcGIS Online.

 

16-07-2018 De Content Add-in voor ArcGIS Pro is getest en compatibel met ArcGIS Pro versie 2.2. Tevens is de configuratie bijgewerkt, zodat nu ook alle thema’s uit de klimaateffectlas direct te laden zijn vanuit de Add-in.

 

09-07-2018 OpenStreetMap is nu beschikbaar gemaakt als vector basiskaart. De projectie is Web Mercator, op termijn zal een OSM-basiskaart in vector-formaat ook beschikbaar worden gemaakt in de RD_New (EPSG: 28992)-projectie. Lees hier meer.

 

06-07-2018 De BGT is geactualiseerd (service én file geodatabase).

 

06-07-2018 De volgende producten uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als download via de Datasets groep op ArcGIS Online: TOP250NL, TOP500NL, TOP1000NL.

 

27-07-2018 Het thema hitte uit de Klimaateffectatlas is nu beschikbaar gemaakt, daarmee is de collectie compleet. Alle 74 lagen uit de Klimaateffectatlas zijn te vinden in de groep Klimaateffectatlas.

 

27-07-2018 Sentinel-2-beelden zijn nu beschikbaar gemaakt binnen ArcGIS. De beelden hebben een resolutie van 20 m per pixel. De beelden worden dagelijks geactualiseerd en de collectie bevat beelden van de afgelopen 14 maanden. Lees hier meer.

 

27-07-2018 Topo RD is nu beschikbaar als vector basiskaart. Lees in dit how-to bericht hoe u deze basiskaart zelf kunt stylen.

 

26-06-2018 De NWB-service en file geodatabase zijn geactualiseerd.

 

26-06-2018 De BGT-service en file geodatabase kunnen weer worden geactualiseerd omdat de problemen bij de LV / PDOK zijn opgelost. Vanaf nu zal de BGT-service en file geodatabase weer maandelijks geactualiseerd worden.

 

20-06-2018 De bodemkaart is nu toegevoegd als kaartlaag aan ArcGIS Online, zowel als file geodatabase als webservice. De webservice is beschikbaar als tiled- en feature service. Bekijk de bodemkaart hier.

 

20-06-2018 De volgende producten uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als download via de Datasets groep op ArcGIS Online: TOP10NL, TOP50NL en TOP100NL.

 

12-06-2018 De POI webservices gebaseerd op data van Imergis (o.a. brandweerkazernes, politiebureaus) zijn geactualiseerd.

 

01-06-2018 De Digitale Kadastrale Kaart is geactualiseerd (file geodatabase én webservice).

 

24-05-2018 Het thema droogte van de Klimaateffectatlas is nu beschikbaar gemaakt via ArcGIS Online.

 

24-05-2018 De risicokaart is geactualiseerd (file geodatabase én webservice).

 

01-05-2018 De volgende producten uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als download via de Datasets groep op ArcGIS Online: TOP250NL, TOP500NL, TOP1000NL.

 

18-04-2018 Verkeersonggevallen (2003-2016) is nu beschikbaar als content, als zowel een feature service als downloadbare file geodatabase.

 

18-04-2018 De volgende producten uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als download via de Datasets groep op ArcGIS Online: TOP10NL, TOP50NL en TOP100NL.

 

23-03-2018 De luchtfoto is geactualiseerd naar foto’s gemaakt in het jaar 2017. Dit geldt voor zowel de luchtfoto als de luchtfoto infrarood. De luchtfoto en luchtfoto infrarood met actualiteit 2016 zijn als historische luchtfoto beschikbaar gemaakt via ArcGIS Online.

 

19-03-2018 De postcodevlakken zijn geactualiseerd en gebaseerd op de meest recente BAG-gegevens.

 

16-03-2018 De bestuurlijke grenzen 2018 zijn nu beschikbaar als content.

 

13-03-2018 Het eerste thema uit de klimaateffectatlas is nu beschikbaar als content. Lees hier meer.

 

06-03-2018 De puntenwolk-service voor provincie Friesland is nu beschikbaar. Deze puntenwolk is gebaseerd op het AHN3. Bekijk de puntenwolk hier.

 

01-03-2018 De NWB-service en file geodatabase zijn geactualiseerd.

 

01-03-2018 De volgende producten uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als download via de Datasets groep op ArcGIS Online: TOP250NL, TOP500NL, TOP1000NL.

 

22-02-2018 De BAG-geocoders (zoekfunctie) zijn geactualiseerd en maken gebruik van de meest recente BAG-gegevens.

 

15-02-2018 De volgende producten uit de BRT zijn geactualiseerd en beschikbaar als download via de Datasets groep op ArcGIS Online: TOP10NL, TOP50NL en TOP100NL.

Attachments

    Outcomes