Skip navigation
All Places > Používatelia ArcGIS > Blog > 2019 > November
2019

Peter Fridrich je pre mnohých ľudí zo Slovenska už známa osobnosť vďaka svojmu koníčku, ktorý ho dennodenne zamestnáva. Stará sa o miestnu historickú banskú klopačku - nielenže ju denne ručne naťahuje, ale ju aj opravil. Objavil sa v televíznej reportáži na RTVS, na Internete je tiež niekoľko reportáži o tejto pozoruhodnej aktivite, ako napríklad tu.

Keď som sa s ním prvý raz stretol začiatkom tohto roku, tak vyslovil túžbu odhaliť pre verejnosť niektoré pozoruhodnosti ľudovej architektúry v Banskej Hodruši. Banská Hodruša je časťou obce Hodruša-Hámre a jej technické pamiatky v okolí sú na Listine svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Zoznámil som ho s technológiou máp s príbehom od Esri a pre publikovanie pamiatok ľudovej architektúry sme vybrali novú generáciu máp s príbehom, ktorá sa označuje ako ArcGIS Story Map. V dobe, keď sme ju používali bola ešte v beta verzii, dnes je táto technológia už uvoľnená. Našim hlavným problémom bolo ako publikovať viacero fotografií tak, aby boli naviazané ku jednej pamiatke. Problém sme využili prostredníctvom tzv. sidecaru, o ktorom píšem v inom blogu.  Dúfam, že sa nám tento problém podarilo dobre vyriešiť a že mapa s príbehom, ktorú vytvoril Peter vás zaujme. V každom prípade je to pozoruhodné, že na Slovensku žujú takíto mladí ľudia, ktorí sa starajú o naše historické dedičstvo a ktorí si nájdu čas pozbierať a pripraviť pre verejnosť takéto zaujímavé príbehy, ktoré sa týkajú okolia, v ktorom vyrastali.

Človek sa učí na vlastných chybách. V Hodruši-Hámroch som pripravil pre priateľa PF prostredníctvom Survey123 formulár, aby s ním zozbieral v teréne prostredníctvom mobilnej aplikácie na smartfóne s Androidom objekty ľudovej architektúry. Všetko prebiehalo podľa plánu - objekty postupne pribúdali vrátane fotiek a sprievodného textu tak, ako sme sa dohodli. Keď bolo všetko hotové a pozeral som si výsledok na mape, uvedomil som si, že hoci sme zberali budovy, polohy našich objektov sa nenachádzajú nad budovami, ale sú voľne rozmiestnené v teréne. Poslal som obrázok s nimi autorovi aby mi poslal spresnenie. Dostal som takýto obrázok:

PF urobil svoju prácu dobre a aj napriek tomu boli objekty zamerané nepresne. Na vine som bol ja. Mal som si pred dokončením formulára tohto merania pozorne prečítať tento blog od Ismaela Chivita Survey123 Tricks of the Trade: XLSForms and location quality a dozvedel by som sa:

1. že je nevyhnutné nastaviť hranicu presnosti prostredníctvom vhodnej hodnoty v stĺpci body::accuracyThreshold,

2. že je veľmi vhodné zaznamenávať údaj o presnosti merania aj do atribútovej tabuľky.

Preto odporúčam prečítať si tento vynikajúci článok od Ismaela, dozviete sa tam o tejto problematike oveľa viac .

Fascinujúcim prvkom v nových mapách s príbehom ArcGIS Story Map je tzv. sidecar. (staré motorky so sedadlom vedľa jazdca sa volali v našich končinách sajdkáry). 

 

Sidecar je založený na princípe hlavného panelu pre rôzne typy médií ako sú mapa, obrázok, video a vedľajšieho naratívneho - opisného panelu, v ktorom obvykle tečie text, alebo opäť médiá, avšak v menšom formáte. Pokiaľ chceš vytvoriť dobrú a informatívnu SM, tak sidecar môže byť hlavným kľúčom k tomu. Preto odporúčam prečítať si tento blog o šiestich spôsoboch využitia sidecaru.

3. júla 2019 Esri uvoľnilo oficiálne ArcGIS Story Maps ako novú generáciu máp s príbehom. Základné informácie sa dozviete tu: The new ArcGIS StoryMaps has arrived, marking a new era in digital storytelling 

Táto nová generácia máp s príbehom, ktorá má jeden univerzálny builder má teraz už vlastnú produktovú stránku: Digital Storytelling with Maps | ArcGIS StoryMaps 

Na ktorej sa dozviete napríklad aj odlišnosti od pôvodných šablón a ďalší road map: The Next Generation of Storytelling | ArcGIS StoryMaps Timeline 

 

Nastala skutočne nová éra máp a príbehom a preto neváhajte a vyskúšajte si vytvoriť prvú mapu s príbehom novej generácie tu: ArcGIS StoryMaps .