jvanderveldenESRI-NL-esridist

BAG 2.0 – wat kunt u van ons verwachten?

Blog Post created by jvanderveldenESRI-NL-esridist Employee on Oct 23, 2019

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Esri Nederland biedt al geruime tijd de BAG-gegevens aan met dagelijks actualiteit, welke door klantorganisaties van Esri Nederland direct gebruikt worden binnen het ArcGIS-platform. Met de overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0 zullen er wijzigingen optreden in de vorm waarop wij de BAG-gegevens verstrekken. Graag informeren we over wat u kunt verwachten van ons.

 

Wat houdt BAG 2.0 in en wanneer gaan de wijzigingen in?

 

Op de website van het Kadaster is meer te lezen over BAG 2.0: https://zakelijk.kadaster.nl/bag-2.0. In essentie komt het er op neer dat de structuur van de wet- en regelgeving, de inrichting van de kwaliteitszorg en -toezicht veranderen. Ook worden kleine wetswijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn inmiddels ook al van kracht. Als u meer wilt weten over de inhoudelijke wijzigingen in de BAG adviseren wij u om de volgende informatie door te nemen: https://zakelijk.kadaster.nl/wat-verandert-er#Inhoudelijke%20wijzigingen%20in%20de%20BAG.

 

Sinds deze zomer is de eerste bronhouder aangesloten op de BAG 2.0-omgeving van het Kadaster; de Gemeente Zuidplas. Zij stuurt uitsluitend berichten naar de Landelijke Voorziening BAG volgens BAG 2.0 eisen. Het is begrijpelijk dat klantorganisaties ons nu vragen in hoeverre zij bij afname van de BAG-gegevens via de door Esri Nederland aangeboden services ook over deze gegevens beschikken. Nou, we kunnen u geruststellen: u beschikt er automatisch over binnen het huidige dataschema van de BAG 1.0! U hoeft dus geen actie te ondernemen. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets zal wijzigingen, daarom brengen we u graag in meer detail op de hoogte.

 

De globale planning

 

Bronhouders kunnen inmiddels dus aansluiten op BAG 2.0 en doen dit ook al. Er is echter nog geen afname-product beschikbaar bij het Kadaster voor BAG 2.0. Zie voor meer informatie over de beschikbare BAG-producten te volgende pagina van het Kadaster: https://zakelijk.kadaster.nl/bag-2.0. Op deze pagina staat beschreven dat de levering van BAG 1.0 door blijft lopen, inclusief via BAG 2.0 ontvangen data. Dit houdt in dat de data die bronhouders in BAG 2.0 aanbieden, via de landelijke voorziening ook wordt doorgezet in BAG 1.0. Kortom, BAG 1.0 is dus nog altijd actueel en compleet en dit blijft voorlopig ook nog zo. De planning voor de uitfasering aan de kant van de landelijke voorziening is dat deze levering van BAG 1.0 (zowel extracten van heel Nederland als ook de mutaties) tegen december 2020 zal stoppen.

 

De vraag die dan logischerwijs naar boven komt is: en dan? De Landelijke Voorziening BAG is bezig om een nieuw extract product en bijbehorende mutaties (API) op te zetten voor BAG 2.0. Dit is echter nog niet gereed. Zodoende kunnen wij dus ook zelf daar nog niet een koppelvlak voor realiseren en een BAG 2.0-service voor u beschikbaar maken. De planning van de Landelijke Voorziening BAG voor deze nieuwe producten kunt u hier lezen: https://zakelijk.kadaster.nl/producten-2.0. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen wij voor de extracten van heel Nederland medio oktober een proefbestand verwachten en komen productieleveringen beschikbaar in december 2019. Vanaf dat moment kunnen wij starten met het beschikbaar maken van een BAG 2.0-webservice. Dit vereist echter wel inspanning aan onze kant om nieuwe inleesroutines te ontwikkelen en aan te sluiten op het nieuwe datamodel van BAG 2.0. Initieel zullen we deze gegevens beperkt kunnen actualiseren, omdat er alleen extracten beschikbaar komen (geen mutaties). De planning voor mutatieleveringen (dagelijks en maandelijks) staat op de voorlopige planning voor proefbestanden medio februari 2020 met productieleveringen medio Q2 in 2020.

 

Hoewel wij u zo snel mogelijk over een BAG 2.0-service willen laten beschikken, zult u begrijpen dat wij niet sneller kunnen gaan dan wat mogelijk is via de Landelijke Voorziening. Kort samengevat kunt u van ons het volgende verwachten:

 

  • De huidige BAG-service bevat actuele gegevens en deze blijven wij nog lange tijd actualiseren en aanbieden. Het actualiseren zal stoppen zodra de Landelijke Voorziening stopt met BAG 1.0 bestanden uitleveren en de service zelf zullen we circa 3 maanden daarna uitfaseren. We willen benadrukken dat deze service dus ook gegevens bevat van bronhouders die in BAG 2.0 aanbieden aan de Landelijke Voorziening, omdat deze gegevens via de LV worden doorgezet naar BAG 1.0.

 

  • Wij zullen een eerste BAG 2.0-service kort nadat de Nederland extracten beschikbaar komen voor BAG 2.0 gaan aanbieden. Deze service zal beperkte actualiteit kennen en een ander datamodel dan BAG 1.0 bevatten. Mede daarom zullen we op dat moment dus ook twee services aanbieden, namelijk de huidige BAG-service en de nieuwe BAG 2.0-service.

 

  • Op langere termijn zal de huidige BAG-service (BAG 1.0) uitgefaseerd worden en zal alleen de BAG 2.0-service aangeboden worden. Dit uitfaseren zullen wij pas doen zodra de BAG 2.0-service met dezelfde actualiteit geboden kan worden als de huidige service (dagvers). Omdat de vereiste mutatieleveringen hiervoor nog niet beschikbaar zijn gemaakt aan de kant van de Landelijke Voorziening kunnen wij nog niets toezeggen over concrete datums en wat u wanneer kunt verwachten.

 

We hopen u hiermee voorzien te hebben van meer inzicht over wat u kunt verwachten van ons met betrekking tot de BAG-gegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen, reageer gerust op dit artikel of neem contact met ons op via content@esri.nl.

Outcomes